Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ansvariga danska system
för byggande är vårt DNA

Alfix har sedan 2000 målmedvetet arbetat med att minimera sin miljöpåverkan
och samtidigt säkerställa arbetsmiljövänliga produkter och lösningar för marknaden.

Alfix tar ansvar för mer hållbarhet

Se miljöbedömningar
Se miljöbedömningar

Professionella danska system för
golv-, vägg- och fasadkonstruktioner

Alfix är till exempel ledande leverantör av system med
lång livslängd för plattsättning i badanläggningar.

Alfix tar ansvar för mer hållbarhet

Se miljöbedömningar
Se miljöbedömningar

Danskt familjeägt företag
- sedan 1963

Ansvariga kvalitetssystem för alla byggprojekt

Alfix tar ansvar för mer hållbarhet

Se miljöbedömningar
Se miljöbedömningar
Åtgångsberäkningar

Använd en av våra åtgångsberäknare och få överblick över åtgången till ett större projekt eller endast av
en enskild Alfix produkt. Du kan beräkna den rekommenderade åtgången i kg per produkt.

Du kan bland annat hitta vår golv- och väggberäknare, fasadberäknare och produktberäknare.

Nyheter
26.08.2022
/files/news/Nyheder_08-2022_groen_omstilling.jpg

Hållbarhet på schemat på murarutbildningen

Den gröna omställningen kommer att få en allt större plats på murarutbildningen. Således var detta också ett tema när yrkeslärarna på utbildningen i somras träffades på ett yrkeslärarseminarium. Här kunde de bland annat höra om Alfix – men hur är Alfix intressant i det sammanhanget?

En utveckling som gör muraryrket mer attraktivt
Fästmassan är en central produkt för en plattsättare. Så när den (sedan våren) finns i en CO2-reducerad och Svanenmärkt variant (Alfix ProFix Plus) är det relevant att både yrkeslärare och murarlärlingar känner till produkten och får den i sina händer under utbildningen. Pia Skjøtt-Larsen, utbildningskonsult på Byggeriets utbildningar, är nöjd med utvecklingen: ”Det är intressant när leverantörer gör något som är hållbart. Vi blir alltid glada när man väljer den vägen”.

Hållbarhet ingår idag som en del av murarutbildningen i ämnen som ”byggnation och arbetsmiljö”, men i framtiden kommer det att bli ett självständigt ämne. ”Fokus på att göra muraryrket genomgående grönt bidrar till att göra utbildningen mer attraktiv, bland annat för att det lockar flera olika typer till muraryrket. Vi arbetar för större mångfald och ökad hållbarhet inom yrket, och de två sakerna är relaterade, säger Pia Skjøtt-Larsen.

Vad kan Alfix inspirera med?
Vilka konkreta initiativ gör störst skillnad för den gröna omställningen? Vilka material och system är de mest hållbara? Hur förhåller vi oss till dokumentation och nya klimatkrav? I svar på frågor som dessa finns det inspiration att hämta, och den kom från Mikael B. Noe, teknisk projektledare hos Alfix, under sommarens yrkeslärarseminarium. Här är ett urval:

Vilka konkreta initiativ gör störst skillnad?
”Produktutvecklingen, inklusive valet av råmaterial, är ett viktigt fokus eftersom produktionen av råvaror är den överlägset största delen av Alfix koldioxidavtryck. Vanligtvis finns det tre råvarugrupper: ballast, cement och tillsatser. Om vi till exempel tittar på ballast finns det tre områden som gör skillnad: 1) ballast kan i viss mån bytas ut mot lätta fyllmedel, 2) energin till produktionen av lätta fyllmedel har betydelse, och 3) ballast kan erhållas lokalt”, berättar Mikael B. Noe.

När Alfix exempelvis väljer tillsatser i en produkt finns det också fokus på att uppnå en kvalitet med låga CO2-utsläpp. Mikael B. Noe understryker: ”CO2-utsläppen är en viktig del av hållbarheten på miljöområdet, men det finns även andra viktiga faktorer. Detta är också vad de tre benen i hållbarhetsbegreppet ESG kännetecknas av – där såväl miljömässig, social som ekonomisk kvalitet ska beaktas. Att säkerställa en hög kvalitet och därmed hållbarhet och färre skador/reklamationer är klokt i förhållande till miljöagendan men också i förhållande till ekonomin för utföraren. Slutligen har vi alltid en förbättrad arbetsmiljö i sikte när vi utvecklar nya Alfix-produkter. Det kan handla om en lättare bearbetning, bättre dryghet per kg i säcken och därmed färre kg i säcken som det ska släpas runt på. Slutligen kan det handla om dammreduktion. Dryghet och dammreduktion är exempelvis fördelar med vår nya fästmassa ProFix Plus”.

Hur förhåller vi oss till nya klimatkrav?
Från januari 2023 kommer nya klimatkrav att ingå i byggreglerna. Det innebär att det måste göras klimatberäkningar i form av LCA-beräkningar (livscykelanalys) vid nybyggnation. Branschen förbereder sig och en av de saker vi fokuserar på hos Alfix är att förstå hur de nya kraven påverkar muraren. Vad behöver man veta och göra som utförande murare?

Vi har brutit ned de nya kraven på sänkta CO2-utsläpp vid nybyggnation till att den viktigaste rollen för muraren är inledningsvis från år 2023 att överlämna EPD:er (miljövarudeklarationer) för de produkter som man arbetar med, utöver information om kvantiteter. Dessa EPD:er utgör grunden för LCA-beräkningar, och de EPD:er som följer produkterna ger den mest precisa beräkningen, även om branschspecifika data alternativt kan användas. Som leverantör har Alfix en viktig roll i att dels säkerställa att produkterna har en EPD och dels göra den lättillgänglig (till exempel från Byggbasen eller Alfix webbplats).

26.08.2022
/files/news/Nyheder_08-2022_torben.jpg

Möt en Alfix-medarbetare

Följ med ut i produktionens våta avdelning och träffa Torben, som tillsammans med Freddy och Mikkel hanterar produkter som tätningsmassa, primers och fasadfärg. Här ”jongleras” det med fästmassor, verktyg och insatser – och även med ord: ”Om vi sitter i klistret på den våta avdelningen kavlar vi bara upp ärmarna och gör en insats”, som Torben säger.

Beskriv kort dig själv, din avdelning och dina arbetsuppgifter
Namnet är Torben Hansen, jag arbetar i vad vi kallar den våta avdelningen på Alfix och det har jag gjort i fyra år nu. Vi kallar den för den våta avdelningen eftersom vi producerar de ”våta” produkterna, 1K och 2K tätningsmassa, våtrumsprimer, färg, flexbinder m.m.

Jag utbildades från början i allmänt lagerarbete i slutet av 80-talet, har byggt kylrum och arbetat flera år inom livsmedelsindustrin. Vid sidan om har jag under åren arbetat som ledsagare för personer med särskilda behov.

Vilka är dina specifika arbetsuppgifter?
I den dagliga driften blandar jag 1K och 2K tätningsmassa, det vill säga väger upp olika produkter i uppmätta mängder och tillsätter dem i rätt ordning, efter ett av laboratoriet utskrivet recept, i vår blandare.

Vår arbetsdag är ganska varierad när det gäller uppgifter, vilket passar mig bra. Ibland kan en brådskande order ändra vår plan, så att vi snabbt kan behöva ställa om och anpassa vår produktion efter behovet.

Den typ av våta varor som är mest utmanande att producera är också de mest spännande. Fasadfärg är en av dem och det kräver lite mer tankekraft. Produktionen sträcker sig vanligtvis över några dagar. Det finns en utmaning i det och det är alltid spännande.

När är arbetsdagen särskilt bra?
Allt som allt är jag en glad medarbetare hos Alfix. Jag har bra kollegor, en fin matsal inte att förglömma och det finns en närhet mellan människorna som enligt min mening är bra på att lyfta varandra.

Om vi sitter i klistret på den våta avdelningen kavlar vi bara upp ärmarna och gör en insats.

26.08.2022
/files/news/Nyheder_08-2022_borsen_profix_plus_5.jpg

Varför är Alfix ett Børsen Bæredygtig Case?

Børsen Bæredygtig presenterade i juni 2022 Børsens Bæredygtige Cases, som lyfter fram 50 innovativa och gröna projekt inom danskt näringsliv.

Alfix representeras under rubriken: Alfix sänker klimatavtrycket på fästmassa. Caset handlar om att återskapa sin bästsäljande produkt i en CO2-reducerad utgåva.

Det handlar om fästmassan Alfix ProFix Plus, som lanseras i en plus-version med ett reducerat CO2-avtryck på 27 procent jämfört med en vanlig Alfix ProFix.

Råmaterial under grön lupp
Produktionen av råmaterial och alla transporter utgör tillsammans mer än 98 procent av de totala CO2-utsläppen från byggkemiska produkter. Så är i allmänhet även fallet för Alfix. Därför är det både uppenbart och nödvändigt att fokusera på råmaterialens klimatavtryck för att kunna arbeta seriöst med hållbarhet i vår bransch.

Med den nya CO2-reducerade produkten har vi omarbetat råmaterialens sammansättning så att råvaror med lägsta möjliga klimatbelastning har använts. Konkret handlar det om exempelvis CO2-reducerad cement, biobaserad polymerplast och lätta fyllmedel som är naturligt skapade av europeiska slocknade vulkaner. Det naturliga lätta fyllmedlet bidrar också till en god dryghet.

Produktens förbättrade resursförbrukning understöds av en ny typ av påsförpackning baserad på FSC-certifierat papper och en invändig plastfilm av 100 % återvunnen plast. Dessutom uppnås dammreduktion med en ny teknik som minskar åtgången av den olja som annars används med mer än 90 %. Svanenmärket och Emicode EC1 Plus visar att produkten har minimal påverkan på inomhusklimatet i bostäder.
”Grön gasell” under ett stolt år
Varje år hyllar Børsen de gasellföretag som driver på tillväxt och innovation. Tanken bakom Børsens Bæredygtige Cases är bland annat att på samma sätt hylla de många gröna initiativen från näringslivets olika branscher.

Femtio cases har således valts ut av danska tidningen Børsen Bæredygtigs redaktion i nära samarbete med analysbyrån Wilke och en rådgivande kommitté av hållbarhetsprofiler från näringslivet. Syftet med initiativet är att bidra till den kulturförändring som enligt initiativtagarna i slutändan förväntas avgöra graden av hållbarhet.

Vi är på Alfix stolta och tacksamma för att ha valts ut som en av de första ”gröna gasellerna”. Det bidrar till att 2022 är ett år vi är stolta över. För detta är året då Alfix också nominerades till ”Årets företag” av Business Kolding (se varför här), samt till ”Byggeriets klimatpris” och ”Byggeriets miljöpris” från branschföreningen Danske Byggecentre, varav vi vann miljöpriset (läs mer här).

Se alla Børsens topp 50 hållbara cases här

07.07.2022
/files/news/teknisk_saljare_2022.jpg

Teknisk konsulent i Sverige

Alfix söker en teknisk konsulent som är bosatt i Stockholmsområdet för att stödja försäljningen i Mellansverige. Stödja av försäljningen i södra Sverige ombesörjs av annan medarbetare inom Alfix.

Det är avgörande att den kommande tekniske konsulenten kan utbilda och serva grossister och tillsammans med dem och ensam besöka, ge råd och utbildning till plattsättare och andra relevanta hantverkare i användningen av Alfix produktprogram.

JOBBET

  • Optimera försäljningen av Alfix’s produktsortiment.
  • Stödja försäljning av Alfix lösningar för spackel, kakel/klinker, våtrum och samt puts generellt.
  • Utveckla försäljningen riktad mot bassänglösningar.
  • Hålla kurser för plattsättare och utbilda personal hos grossister.
  • Besvara tekniska förfrågningar från kunder och återförsäljare.
  • Vara behjälplig i framtagandet av tekniskt säljmaterial.
  • Delta och representera Alfix i mässor och branscharrangemang.

ANSÖKNING
UnikRecruitment bistår Alfix i denna rekryteringsprocess. Alfix kommer inte få veta den enskilda kandidatens identitet utan din kännedom och överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten Klicka här!

21.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_borsen_3.jpg

Alfix utnämnd till Børsen Bæredygtig Case 2022

Tack vare utvecklingen av en koldioxidreducerad fästmassa är Alfix ett av 50 danska företag som danska Børsen i juni 2022 har utsett till Børsen Bæredygtig Case. Børsen är Danmarks ledande affärstidning.

Børsen Bæredygtig Cases är ett nytt initiativ, vars mål är att visa på goda gröna exempel på konkreta och skalbara projekt som det arbetas med i danska företag. Det är tänkt att ge inspiration till alla och samtidigt hylla de 50 utvalda projekten. Børsen är Danmarks ledande affärstidning.

Fästmassa bidrar till att motverka klimatförändringar
I kategorin ”Motverkan av klimatförändringar” har Alfix valts ut för sin utveckling av den nya fästmassan Alfix Profix Plus, som reducerar 27 procent av klimatavtrycket jämfört med den vanliga fästmassan Alfix Profix. Perspektivet – och förväntningen – är att den nya produkten kan ta över platsen som Alfix bäst säljande produkt.

Den nya CO2-reducerade fästmassan Alfix Profix Plus är idealisk för miljöcertifierade byggprojekt som exempelvis Svanenmärkta byggnationer och DGNB-projekt. Produkten är för övrigt också den första Svanenmärkta fästmassan i Danmark.

Det är själva sammansättningen av råvarorna som är helt avgörande för att det har varit möjligt att reducera klimatpåverkan av fästmassan. Produktionen av råmaterial och alla transporter utgör tillsammans mer än 98 procent av Alfix totala koldioxidutsläpp. De nya råvarorna är bland andra en CO2-reducerad cement och ett naturligt lätt fyllmedel.

En hyllning till gröna initiativ inom olika branscher
De 50 casen har valts ut av danska tidningen Børsen Bæredygtigs redaktion i nära samarbete med analysbyrån Wilkes och en rådgivande kommitté av hållbarhetsprofiler från näringslivet. Idén bakom initiativet är bland annat att hylla de många gröna initiativen från näringslivet, på samma sätt som Børsen varje år hyllar de gasellföretag som driver på tillväxt och innovation. Syftet med initiativet är att bidra till den kulturförändring som i slutändan förväntas avgöra graden av hållbarhet.

Vi är på Alfix stolta och tacksamma över att utses till ett av Børsens Bæredygtige Cases anno 2022.
Erkännandet är viktigt, särskilt eftersom det kommer i förlängningen av att Alfix i maj vann danska byggmässan Byggeriets miljöpris 2022 för sitt ambitiösa arbete med miljö och arbetsmiljö. Det ger en plattform för att kunna växa ännu större och inspirera med fler hållbara system för byggnation – inte bara inom byggbranschen utan även i näringslivet i ett bredare perspektiv.

Läs mer om Alfix arbete med hållbar miljö: CSR (alfix.com)

10.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_mikael.jpg

Möt en Alfix-medarbetare – Mikael Noe, teknisk projektledare på den tekniska avdelningen

Beskriv kort dig själv, din avdelning och dina arbetsuppgifter:
Jag är utbildad murare och därefter byggnadskonstruktör. Min anställning på Alfix började 2013. När jag inte arbetar tillbringar jag all min vakna tid åt klättring, resor, löpning, föreningsliv och min familj.

På den tekniska avdelningen är vi tre medarbetare och vi har vårt kontor på fabriken i Kolding. Vi har ett nära samarbete internt, men med olika ansvarsområden. Arbetsuppgifterna är något varierande. De sträcker sig från vanliga vardagsuppgifter som att skriva en vägledning till ett specifikt projekt, undervisning och utbildning i produktanvändning, utbildning i byggregler och byggföreskrifter samt de anvisningar som utgör grunden för det arbete som ska utföras i våtrum och på fasader med mera.

En annan viktig del av min vardag är att besiktiga byggnadsskador. Det är viktigt för oss att få en förståelse för när och varför skador uppstår. Både för att kunna hjälpa kunden men också för att kunna utveckla hållbara produkter som kan motstå den belastning som de byggs in i. När vi förstår skadeorsaken blir det också lättare att göra bra tekniska anvisningar och i slutändan skapa trygga kunder. De är alla spännande uppgifter.

Vilka är dina specifika arbetsuppgifter?
Det finns många. En uppgift kan vara att besiktiga en skada. Vanligtvis kommer uppgiften in på mitt bord från en av våra egna säljkonsulter eller från en hantverkare som har kontaktat oss direkt. I första hand försöker vi alltid skapa oss en överblick över skadans omfattning och art. Det sker utifrån bilder och genom samtal. Ofta kan vi ge hjälp direkt över telefon enbart utifrån den skadebild vi kan se tillsammans med det vi får berättat för oss.

Andra gånger krävs det att jag åker ut till byggplatsen och med egna ögon bildar mig en uppfattning. Ofta tar vi med oss prover hem för vidare analys – för att bättre kunna förstå och förklara orsaken till skadorna. Därefter gör jag vanligtvis en ”besiktningsrapport” där jag redogör för orsaken till skadan. Det är inte alltid som vi med säkerhet kan slå fast orsaken, men konsten består då av att komma med den mest sannolika orsaken, baserat på vår mångåriga erfarenhet.

Och så har vi just avslutat en serie av Alfix Pro Club-nätverksmöten i hela landet. Pro Club består av några fackdagar för murare, som kretsar kring ett aktuellt tema. Vanligtvis ansvarar jag för det tekniska innehållet vid dessa arrangemang. Under månaderna före ska allt planeras och där har vi lyckligtvis ett bra team som lyfter uppgiften tillsammans – bland annat bestående av sälj, marknadsföring och teknisk avdelning. Det är spännande och intensivt när det är fullt upp.

När är arbetsdagen särskilt bra?
Arbetsdagen är särskilt bra när jag känner att vi gör en positiv skillnad. I det lilla perspektivet: När vi hjälper murare att undvika skador och att de upplever en glädje i att använda våra produkter. I det stora perspektivet: När vi lyckas leda in byggnationen i en mer ansvarsfull och hållbar riktning, så att vi sammantaget bidrar till att skapa en större säkerhet genom våra lösningar.

På den tekniska avdelningen har vi ett gott samarbete och det bidrar till att skapa ett trevligt arbetsklimat.

10.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_skills_2.jpg

Den första tredubbla danska mästaren i Skills historia är plattsättare

För första gången i Skills historia har man utsett en tredubbel dansk mästare. Innehavaren av den imponerande titeln är plattsättaren Kenny Bech Bruun. ”En stark kandidat i ett otroligt starkt fält”, lät det från landslagstränaren Lars Schmidt om tävlingen. Vad säger den nykorade danska mästaren själv om detta?

Om hur det är att ha vunnit för tredje gången säger 22-årige Kenny Bech Bruun på äkta jylländskt vis: ”Det är så lugnt så”.

”Även om jag vunnit för tredje gången har jag inte någon av gångerna tänkt att det här är en vinnande uppgift. Jag har alltid tänkt att något kan göras bättre och aldrig varit helt nöjd”, reflekterar Kenny Bech Bruun. Han ställer höga krav på sig själv och den kvalitet han levererar. Liksom många andra murare arbetar han till dagligdags på ackord och hans ståndpunkt är tydlig: det får inte försämra kvaliteten. ”Det är bättre att göra saker rätt första gången”, som han säger.

Det faktum att Kenny Bech Bruun är självkritisk bidrar till att göra honom bättre. Och det är en av de saker han får ut av att delta i Skills. ”Man lär sig alltid mycket genom att delta i tävlingarna och man blir bättre genom att vara mer kritisk mot sig själv” som han säger.

Det är det goda hantverket som driver honom, snarare än att vinna. ”För mig handlar Skills mest om att göra ett bra resultat och ha kul med de andra deltagarna. Vi känner varandra väl och har ett bra samarbete under Skills. Allt kan avgöras på en enda millimeter och handlar oftast om vem som gör det bästa hantverket just de dagarna”, säger i all blygsamhet Kenny Bech Bruun, som i september 2021 mottog sitt gesällbrev och till vardags arbetar hos Axel Poulsen i Vejen – mestadels med nybyggnation av t.ex. badrum och trapphus.

Fästmassan Alfix ProFix är en favorit
Kenny Bech Bruun arbetar med Alfix-produkter, både vid tävlingar och i vardagen. Har han kanske en favoritprodukt? ”Fästmassan Alfix ProFix är jag särskilt förtjust i, och det är den som jag har använt längst. Jag använder Alfix ProFix till allt – både golv och väggar”, säger Kenny Bech Bruun.

Tävlingen fortsätter internationellt
Nästa destination för Kenny Bech Bruun är de inofficiella Europamästerskapen för plattsättare, som han just nu tränar inför tillsammans med årets andraplatsvinnare, Kristian Bak Hansen. De två åker till Augsburg i Tyskland i juli.

Kenny Bech Bruun har dessutom kvalificerat sig till VM som skulle hållas i Shanghai i oktober 2022, men dessvärre har ställts in på grund av coronasituationen i Kina. Annonsörerna överväger alternativa platser, som meddelas i slutet av juni.

Som stolt huvudsponsor av plattsättaryrket på Skills vill vi på Alfix bara önska ett stort lycka till i den vidare tävlingen!

10.06.2022
/files/news/Nyheder_06-2022_auh.jpg

Århus universitetssjukhus – om valet av fästmassa till 1800 m2 natursten

Forum, Århus universitetssjukhus nya landmärke i Skejby, är en 14 våningar hög byggnad som med öppenhet och ljus inbjuder till samvaro. Vacker natursten finns genomgående i hela byggnaden och bidrar till den varma och ombonade känsla som arkitekten lagt stor vikt vid att skapa.

Fästmassa för natursten eller en vanlig fästmassa?
Plattorna å universitetssjukhuset är 40 cm breda och i fallande längder. Fästmassan i projektet är noga utvald: ”Plattor av natursten är mycket individuella, och det är därför viktigt att testa fästmassan ihop med plattorna innan man lägger 1800 m2 natursten. Efter tester med naturstensfästmassan och den vanliga Alfix ProFix-fästmassan föll valet på Alfix ProFix eftersom den har mycket längre öppentid och är bra att arbeta med, vilket sparar oss tid, säger murarmästare Jesper Sørensen från Horsens Murer Service ApS.

Han är glad över att ha ett ordentligt beslutsunderlag, bland annat tack vare tester som utförts på Alfix laboratorium i Kolding. Eftersom vattenpåverkan från en vanlig fästmassa kan orsaka utfällningar på natursten var tester av plattornas fuktkänslighet avgörande för valet av fästmassa.

Naturstenens porositet är viktig att känna till
Natursten är ett naturmaterial som ger ett vackert, exklusivt uttryck och färgspel som är svårt att efterlikna på till exempel keramiska plattor. Natursten finns i många olika kvaliteter, däribland som hårda och mjukare typer, från att vara icke-porösa (till exempel granit) till att vara mycket porösa (till exempel sandsten) – alltsammans är kunskaper man behöver ha om natursten för att kunna välja rätt sort som matchar belastningsgraden för det aktuella projektet.

Porositeten är viktig att känna till, bland annat för att kunna välja rätt fästmassa, eftersom porositeten också återspeglar fuktkänsligheten hos plattan. För fuktkänslig natursten måste man använda en särskild fästmassa för natursten, som Alfix QuickFix Premium. Natursten som inte är fuktkänslig kan monteras med en rad olika fästmassor, såsom Alfix ProFix, som använts till projektet i Skejby.

Från Alfix ProFix till Alfix ProFix Plus?
Jesper Sørensen grundade Horsens Murer Service ApS 2009 och har ända sedan starten använt Alfix-produkter, så med tiden har det blivit många ton Alfix ProFix-fästmassa. Kommer han nu att byta till den nya koldioxidreducerade versionen Alfix ProFix Plus? ”Vi har inte bytt ännu, men vi räknar med att använda den nya Alfix ProFix Plus till ett projekt i Hedensted, eftersom det är en DGNB-guldcertifierad byggnad”, säger han. Han upplever att hållbarhet får större fokus i dag än för bara några år sedan, och det är en utveckling han följer och är en del av.

Alfix-produkter som använts till projektet i Skejby
• Fästmassa: Alfix ProFix
• Primer: Alfix PlaneMix
• Fogmassa: Alfix QuickFuge – Premium 8

04.05.2022
/files/news/Nyheder_05-2022_miljopris.jpg

Alfix vinner BYGGERIETS MILJÖPRIS 2022

Ett stort TACK till branschföreningen Danske Byggecentre och nomineringskommittén, som har utsett Alfix till mottagare av det eftertraktade hållbarhetspriset. Vi är mycket tacksamma för och stolta över den stora klappen på axeln som kommer med priset.

För 10 år sedan var vi lyckosamma nog att vinna Byggeriets miljöpris för första gången. År 2012 tilldelades Alfix priset igen tack vare en dokumenterad och aktiv miljö- och arbetsmiljöstrategi. Det är ett verkligt nöje att kunna ta hem priset till Kolding ännu en gång! Ett pris som under normala omständigheter delas ut vartannat år i samband med den stora danska byggmässan.

Utdelningen av Byggeriets miljöpris 2022 får vi tack vare vår aktiva miljöstrategi
(CSR – Corporate Social Responsibility (företagens sociala ansvar)) och (ESG – Environment (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (ansvarsfull bolagsstyrning). Ett praktiskt exempel på att strategin översätts till konkreta åtgärder är den nya fästmassan Alfix Profix Plus: ProFix Plus

Danske Byggecentre (arrangör av byggmässorna och prisutdelningarna) samt nomineringskommittén uttalar sig om Alfix och nomineringen till priset:

Sedan år 2000 har företaget lagt särskilt fokus på miljö och arbetsmiljö. Nyligen har fler än 60 miljövarudeklarationer (EPD) lagts till, FN:s globala mål har blivit en aktiv del av tillväxtstrategin och fabriken utökas med ett nytt och DGNB-certifierat distributionscenter. Alfix upplever ett stort engagemang och positiv återkoppling om betydelsen av detta arbete från anställda, leverantörer och kunder. Med tydliga strategiska ambitioner för mer grön omvandling och nya CO2-reducerade råvaror i företagets produkter finns det en tilltro till att Alfix vision kan förverkligas.

01.04.2022
/files/news/nyhed_profix_plus.jpg

ProFix Plus – Danmarks första Svanenmärkta fästmassa

Alfix kan nu presentera en ny fästmassa med lägre CO2-utsläpp, som är den första i Danmark att bära Svanenmärkningen. Alfix Profix Plus har ett koldioxidavtryck som har reducerats med 27 procent jämfört med de välkända Alfix Profix-fästmassorna

Hållbar inifrån och ut – ett plus för ett mer hållbart byggande
I liknande cementbaserade byggmaterial står råvarumaterialet för 98 procent av det totala CO2-avtrycket, och det finns därför tydliga miljöfördelar att vinna genom att tänka om kring valet av råmaterial.
Förutom CO2-reducerat cement är Alfix Profix Plus tillverkad av biobaserad syntetpolymer och naturligt lätt fyllmedel som ger en god dryghet. En påse på 18 kg räcker lika länge som en traditionell påse fästmassa på 25 kg. Dessutom levereras Alfix Profix Plus i en miljövänlig förpackning med en ny typ av påse som är baserad på FSC-certifierat papper och vars innerfolie består av 100 procent återvunnen plast. Detta minskar koldioxidutsläppen från förpackningen med 90 procent jämfört med den nuvarande Alfix-påsen.

"Vi har tänkt in en förbättrad resursförbrukning under hela arbetet med våra nya fästmassor, som är ett mer hållbart alternativ från början till slut. Alfix Profix Plus har också tilldelats Svanenmärket och EMICODE EC1 PLUS-märket, som dokumenterar en minimal påverkan på inomhusklimatet och god lämplighet för användning i DGNB-certifierade byggnationer," säger Kim Mathiasen, innovationschef på Alfix. Han fortsätter:
"Alfix Profix Plus har en lång rad mer hållbara egenskaper som kan bidra till att minska klimatpåverkan från den framtida byggnadsmassan. Av samma anledning har lösningen nominerats till Byggeriets klimatpris 2022. Detta ser vi som ett stort erkännande, eftersom detta pris som bekant delas ut till byggmaterial med en dokumenterad och betydande koldioxidreducerad effekt."

Ny och mer hållbar teknik säkerställer dammreducering
Den nya fästmassan är dammreducerad, vilket ger en förbättrad arbetsmiljö. Dammreduktionen uppnås här med en ny teknik som minskar förbrukningen av den olja som annars används med mer än 90 procent.
Även om Alfix Profix Plus har ett minskat CO2-avtryck på mer än en fjärdedel jämfört med Alfix ProFix har lösningen samma gedigna tekniska egenskaper. Den största skillnaden är färgen på produkten, som beror på den CO2-reducerade cementen som används, säger Kim Mathiasen:
"De starka tekniska egenskaper som Alfix Profix är känd för har bevarats i den nya plusversionen. Du får en effektiv och mångsidig lösning som både är godkänd för våtutrymmen och lämplig för golvvärme. Den lättflytande konsistensen säkerställer god bearbetning och liksom Alfix Profix är den även under de flesta förhållanden gångbar följande dag. Den är lätt att applicera och har dessutom en lång öppentid, vilket gör den optimal att arbeta med såväl inomhus som utomhus.

Alfix Profix Plus är lämplig för golv och vägg, storformats- och granitkeramikplattor och har en låg förbrukning per kvadratmeter samt en skikttjocklek på upp till 10 mm.
Fästmassan presenteras här i april 2022.

Läs mer om produkten här: Alfix ProFix Plus

01.04.2022
/files/news/Nyheder_april2022_alf.jpg

Möt en Alfix-medarbetare – Alf på försäljningen i Danmark

Beskriv kort din avdelning och dina arbetsuppgifter:

"Jag arbetar på försäljningsavdelningen som murarkonsult med distriktsansvar på Själland och övriga öar. Här står jag i daglig kontakt med mina kunder – både i form av trävaruhandlare och murare.
Jag bor på Mittsjälland där jag har hemmakontor, så jag har nära kontakt med mina Alfix-kollegor i Kolding – inte minst vår tekniska avdelning."

Vilka är dina specifika arbetsuppgifter?

"Dagen börjar vanligtvis med att svara på tekniska frågor över telefon.
Jag står i nära kontakt med murarna och därför åker jag också gärna ut på byggplatserna, så att vi kan få en god dialog om våra produkter och system. Det kan också vara som sparringpartner till murarmästaren, där vi tillsammans kan åka på besiktning av till exempel ett fasaduppdrag. I samarbete tar vi fram rätt lösning, som tjänar både muraren och byggherren/slutkunden.
Samtidigt har jag mitt dagliga arbete med trävaruhandlarna i distriktet. Här är uppgiften både att serva medarbetarna vid tekniska frågor, men också att genomföra produktöversyn och utbilda personal i Alfix-produkterna. Det finns också ett antal hantverksmässor som jag gärna deltar i.
Kanske kan det också vara ett afterwork-arrangemang för murarna, där de har möjlighet att komma och prova nya Alfix-produkter."

När är arbetsdagen särskilt bra?

"Min arbetsdag är särskilt bra när vi har hjälpt kunden att hitta fram till den rätta lösningen och tillsammans lyckas få ett bra resultat."

01.04.2022
/files/news/Nyheder_april2022_byggeriets.jpg

Byggeriets klimatpris och Byggeriets miljöpris

Den danska byggmässan Byggeri delar ut sina klimatpriser för 2022 under våren. Alfix är nominerat till 2 av 4 priser.

”Vi är stolta och mycket hedrade över den synkrona nomineringen till Byggeriets miljöpris och Byggeriets klimatpris. Därför sänder vi nu ett stort tack till nomineringskomittén för deras uppmärksammande av vårt mångåriga arbete för ett mer hållbart byggande på både strategisk och operativ nivå”, säger Anders Bertelsen Toft, direktör och delägare i Alfix.
Se nomineringskommittén här: Byggmässan

Miljöpriset
Alfix har nominerats till BYGGERIETS MILJÖPRIS tack vare hållbarhetsstrategi, där företaget bland annat arbetar aktivt med FN:s globala mål för hållbar utveckling i vardagen. Se dokumentationen för Alfix samarbete med certifieringsföretaget Bureau Veritas här: FN:s globala mål

Dessutom har Alfix i början av 2022 anslutit sig till FN:s Global Compact och Global Compact Network Denmark. Detta är världens största initiativ för ansvarsfullt företagande respektive Danmarks största nätverk för ansvarsfulla företag. Vidare är det Alfix tydliga ambition att arbetet för mer hållbarhet i allt högre grad måste utföras genom mindre miljöbelastande råvaror och andra leveranser från leverantörsledet. Den klart största koldioxideffekten kommer nämligen därifrån, och företaget har redan under flera år minskat sitt avtryck från fabriken i Kolding.

22 års arbete
Alfix arbete för en mindre negativ miljöpåverkan och en bättre arbetsmiljö för såväl medarbetare, kunder som slutanvändare började redan år 2000. Då började företaget sitt arbete med dokumentation och förbättringsstrategier inom miljö och arbetsmiljö. Den första miljöredovisningen av Alfix (rapport) togs fram i samarbete med CSR-organisationen Green Network och lanserades år 2002. Alfix vann dessutom Byggeriets miljöpris redan 2012 och har sedan dess nominerats två gånger till samma pris för nya och mer hållbara produkter.

Klimatpriset
Den andra prisnomineringen finns i kategorin ”BYGGERIETS KLIMATPRIS”. Här har Alfix nominerats för en ny fästmassa med minskade koldioxidutsläpp – Alfix Profix Plus. Fästmassan presenteras i april och efternamnet Plus signalerar större miljöhänsyn. Förutom de lägre koldioxidutsläppen har produkten flera arbetsmiljömässiga fördelar för den utförande hantverkaren. Läs mer i den följande artikeln om ProFix Plus.

Läs om Alfix resa mot ett mer hållbart byggande här: Miljö-bedömningar

Alfix historik

Alfix är ett danskt familjeägt företag, som grundades 1963 av Hans Carstensen Toft (1916–2003).

H.C. Tofts bakgrund var många års erfarenhet av försäljning till byggmaterialbranschen, senast som representant för en grossist för keramiskt kakel.