Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bassängprojekt under ytan

image

Bassänger – nya såväl som renoverade – är komplexa projekt i krävande miljöer. Det kräver ett (vatten)tätt samarbete mellan leverantörer, rådgivare, entreprenörer och utförande hantverkare under hela projektet. Få en inblick i vilken roll Alfix har i samarbetet.

Det börjar ofta med ett vattenprov
Hos Alfix har vi tekniker som är specialiserade på bassängområdet. De är involverade i projekten från de första idéerna dyker upp och fram till överlämnandet av det färdiga projektet. En av de första fokuspunkterna i ett renoveringsprojekt kan vara att ta ett vattenprov och få det analyserat på Alfix laboratorium i Kolding i Danmark. Med kunskap om vattnets sammansättning kan man exempelvis därefter avgöra om man ska använda en cementbaserad fog i stället för en epoxifog – ett val som kan innebära en enorm besparing i ekonomiska termer. Det handlar om att använda de nödvändiga och mest lämpliga materialen – varken mer eller mindre. Det finns det också en stor klimatvinst i.

”Om man bara använder epoxi blint riskerar man att få ett mycket högt klimatavtryck jämfört med om man noga tänker igenom och analyserar sig fram under hela processen och ser till rätt vägledning ges till alla parter i byggnationen”, säger Carsten Schulz, som är teknisk chef och ansvarig för badanläggningar på Alfix.

Minskad tidsåtgång och minskad klimatpåverkan
Ett annat exempel på en inledande analys som Alfix genomför har hämtats från ett pågående renoveringsprojekt på Tirsdalens skola i Randers i Danmark. Här analyserades skicket på det befintliga betongunderlaget, och det var inte användbart som det var. Det översta skiktet slipades ned, varefter ett nytt prov togs och analyserades. Det gav svaret att det var möjligt att gjuta ovanpå den befintliga, nedslipade och efterbehandlade bottnen, som var mycket tjock. Om den skulle ha tagits bort helt skulle en ny gjutning ha en torktid på 2–3 månader, vilket förlänger byggtiden avsevärt.

Förutom att spara tid och pengar var lösningen också det bästa alternativet för miljön. ”Vi vet att badanläggningar är energikrävande, så om vi kan minska klimatbelastningen med 10–20 % betyder det en hel del”, säger Carsten Schulz.

Det finns inte två bassänger som är likadana
Under mer än 40 år har Alfix levererat fäst- och fogmassor till simbassänger i Danmark, Sverige och Norge. Det är bara det att det inte finns två bassänger som är likadana. Därför anpassas allt till det enskilda projektet. ”Vi går in med allt som fungerar och är beprövat, men vi levererar aldrig bara metervaror”, säger Carsten Schultz.

Alfix levererar systemlösningar som, förutom fästmassor och fogmassor, inbegriper kvalitetsprodukter såsom: bassäng- och betongreparationsputs, slamma, självutjämnande golvspackelmassa, primer för förbehandling av betongunderlag, tätningsmassa för vattentätning av underlag före plattsättning m.m.

Se referencer här!

Anmäl dig till nyhetsbrev

Här har du möjlighet att anmäla dig till Alfix nyhetsbrev. Du får fyra nyhetsbrev per år.