Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Byggeriets klimatpris och Byggeriets miljöpris

image

Den danska byggmässan Byggeri delar ut sina klimatpriser för 2022 under våren. Alfix är nominerat till 2 av 4 priser.

”Vi är stolta och mycket hedrade över den synkrona nomineringen till Byggeriets miljöpris och Byggeriets klimatpris. Därför sänder vi nu ett stort tack till nomineringskomittén för deras uppmärksammande av vårt mångåriga arbete för ett mer hållbart byggande på både strategisk och operativ nivå”, säger Anders Bertelsen Toft, direktör och delägare i Alfix.
Se nomineringskommittén här: Byggmässan

Miljöpriset
Alfix har nominerats till BYGGERIETS MILJÖPRIS tack vare hållbarhetsstrategi, där företaget bland annat arbetar aktivt med FN:s globala mål för hållbar utveckling i vardagen. Se dokumentationen för Alfix samarbete med certifieringsföretaget Bureau Veritas här: FN:s globala mål

Dessutom har Alfix i början av 2022 anslutit sig till FN:s Global Compact och Global Compact Network Denmark. Detta är världens största initiativ för ansvarsfullt företagande respektive Danmarks största nätverk för ansvarsfulla företag. Vidare är det Alfix tydliga ambition att arbetet för mer hållbarhet i allt högre grad måste utföras genom mindre miljöbelastande råvaror och andra leveranser från leverantörsledet. Den klart största koldioxideffekten kommer nämligen därifrån, och företaget har redan under flera år minskat sitt avtryck från fabriken i Kolding.

22 års arbete
Alfix arbete för en mindre negativ miljöpåverkan och en bättre arbetsmiljö för såväl medarbetare, kunder som slutanvändare började redan år 2000. Då började företaget sitt arbete med dokumentation och förbättringsstrategier inom miljö och arbetsmiljö. Den första miljöredovisningen av Alfix (rapport) togs fram i samarbete med CSR-organisationen Green Network och lanserades år 2002. Alfix vann dessutom Byggeriets miljöpris redan 2012 och har sedan dess nominerats två gånger till samma pris för nya och mer hållbara produkter.

Klimatpriset
Den andra prisnomineringen finns i kategorin ”BYGGERIETS KLIMATPRIS”. Här har Alfix nominerats för en ny fästmassa med minskade koldioxidutsläpp – Alfix Profix Plus. Fästmassan presenteras i april och efternamnet Plus signalerar större miljöhänsyn. Förutom de lägre koldioxidutsläppen har produkten flera arbetsmiljömässiga fördelar för den utförande hantverkaren. Läs mer i den följande artikeln om ProFix Plus.

Läs om Alfix resa mot ett mer hållbart byggande här: Miljö-bedömningar

Anmäl dig till nyhetsbrev

Här har du möjlighet att anmäla dig till Alfix nyhetsbrev. Du får fyra nyhetsbrev per år.