Juli 2010

image

Från 1 februari 2010 gäller nya branschregler, BBV 10:1

De nya reglerna gäller med en övergångstid fram till 31 juli 2010.
Fram till dess kan man alltså välja mellan att tillämpa BBV 07:1 eller BBV 10:1 vid våtrumsentreprenader.

Alfix har utarbetad nya monteringsanvisningar anpassat Byggkeramikrådets nyreviderade branschregler, BBV 10:1 gällande från 1 august 2010:

Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system
Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid
skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF.

vaatrumsbrochure rollade

Våtrum - Tätskikt med Alfix rollade system
Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix 1K Tätningsmassa och
Alfix 2K Tätningsmassa vid massivkonstruktioner våtzon 1 och 2 samt skivkonstruktioner
i våtzon 2, VTv och VTg.

Anmäl dig till nyhetsbrev

Här har du möjlighet att anmäla dig till Alfix nyhetsbrev. Du får fyra nyhetsbrev per år.