Juli 2014

image

BKR nytt: Skärpta regler angående tätskiktssystem av folietyp

Från och med d. 1 juli 2014 ändrar Byggkeramikrådet reglerna kring skarvtekniken i godkända Foliesystem.
Efter en noggrann granskning i samarbete med: KAF, PER, BKR’s tekniska kommitté samt div. svenska försäkringsbolag, är det inte längre tillåten att använda gummidispersion i folieskarven. Skarven får endast utföras med användning av självhärdande tätningsmassor/lim.

Vi kan därför hänvisa till vårt befintliga Foliesystem med 2K tätningsmassa, där helt utan ändringar klarar de nya kraven. 2K Tätningsmassan till applicering av Alfix Våtrumsmatta är en kombination Alfix, med stor succé, har rekommenderad, sen våtrumsfolien introducerades i 2007.
2K Tätningsmassa är en 2 komponentet, cementbaserad, snabbtorkande tätningsmassa som även torkar mellan täta skikt

1K Tätningsmassa kan vi också framöver, självklart, rekommendera till vårt Rollade system.

Se uppdaterad utgåva av vårt broschyr: Våtrum, Tätskikt med Alfix Foliesystem her

Anmäl dig till nyhetsbrev

Här har du möjlighet att anmäla dig till Alfix nyhetsbrev. Du får fyra nyhetsbrev per år.