Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nyheter

Nyheter Nyhetsbreve
Hållbarhet på schemat på murarutbildningen
26.08.2022

Hållbarhet på schemat på murarutbildningen

Den gröna omställningen kommer att få en allt större plats på murarutbildningen. Således var detta också ett tema när yrkeslärarna på utbildningen i somras träffades på ett yrkeslärarseminarium. Här kunde de bland annat höra om Alfix – men hur är Alfix intressant i det sammanhanget?

En utveckling som gör muraryrket mer attraktivt
Fästmassan är en central produkt för en plattsättare. Så när den (sedan våren) finns i en CO2-reducerad och Svanenmärkt variant (Alfix ProFix Plus) är det relevant att både yrkeslärare och murarlärlingar känner till produkten och får den i sina händer under utbildningen. Pia Skjøtt-Larsen, utbildningskonsult på Byggeriets utbildningar, är nöjd med utvecklingen: ”Det är intressant när leverantörer gör något som är hållbart. Vi blir alltid glada när man väljer den vägen”.

Hållbarhet ingår idag som en del av murarutbildningen i ämnen som ”byggnation och arbetsmiljö”, men i framtiden kommer det att bli ett självständigt ämne. ”Fokus på att göra muraryrket genomgående grönt bidrar till att göra utbildningen mer attraktiv, bland annat för att det lockar flera olika typer till muraryrket. Vi arbetar för större mångfald och ökad hållbarhet inom yrket, och de två sakerna är relaterade, säger Pia Skjøtt-Larsen.

Vad kan Alfix inspirera med?
Vilka konkreta initiativ gör störst skillnad för den gröna omställningen? Vilka material och system är de mest hållbara? Hur förhåller vi oss till dokumentation och nya klimatkrav? I svar på frågor som dessa finns det inspiration att hämta, och den kom från Mikael B. Noe, teknisk projektledare hos Alfix, under sommarens yrkeslärarseminarium. Här är ett urval:

Vilka konkreta initiativ gör störst skillnad?
”Produktutvecklingen, inklusive valet av råmaterial, är ett viktigt fokus eftersom produktionen av råvaror är den överlägset största delen av Alfix koldioxidavtryck. Vanligtvis finns det tre råvarugrupper: ballast, cement och tillsatser. Om vi till exempel tittar på ballast finns det tre områden som gör skillnad: 1) ballast kan i viss mån bytas ut mot lätta fyllmedel, 2) energin till produktionen av lätta fyllmedel har betydelse, och 3) ballast kan erhållas lokalt”, berättar Mikael B. Noe.

När Alfix exempelvis väljer tillsatser i en produkt finns det också fokus på att uppnå en kvalitet med låga CO2-utsläpp. Mikael B. Noe understryker: ”CO2-utsläppen är en viktig del av hållbarheten på miljöområdet, men det finns även andra viktiga faktorer. Detta är också vad de tre benen i hållbarhetsbegreppet ESG kännetecknas av – där såväl miljömässig, social som ekonomisk kvalitet ska beaktas. Att säkerställa en hög kvalitet och därmed hållbarhet och färre skador/reklamationer är klokt i förhållande till miljöagendan men också i förhållande till ekonomin för utföraren. Slutligen har vi alltid en förbättrad arbetsmiljö i sikte när vi utvecklar nya Alfix-produkter. Det kan handla om en lättare bearbetning, bättre dryghet per kg i säcken och därmed färre kg i säcken som det ska släpas runt på. Slutligen kan det handla om dammreduktion. Dryghet och dammreduktion är exempelvis fördelar med vår nya fästmassa ProFix Plus”.

Hur förhåller vi oss till nya klimatkrav?
Från januari 2023 kommer nya klimatkrav att ingå i byggreglerna. Det innebär att det måste göras klimatberäkningar i form av LCA-beräkningar (livscykelanalys) vid nybyggnation. Branschen förbereder sig och en av de saker vi fokuserar på hos Alfix är att förstå hur de nya kraven påverkar muraren. Vad behöver man veta och göra som utförande murare?

Vi har brutit ned de nya kraven på sänkta CO2-utsläpp vid nybyggnation till att den viktigaste rollen för muraren är inledningsvis från år 2023 att överlämna EPD:er (miljövarudeklarationer) för de produkter som man arbetar med, utöver information om kvantiteter. Dessa EPD:er utgör grunden för LCA-beräkningar, och de EPD:er som följer produkterna ger den mest precisa beräkningen, även om branschspecifika data alternativt kan användas. Som leverantör har Alfix en viktig roll i att dels säkerställa att produkterna har en EPD och dels göra den lättillgänglig (till exempel från Byggbasen eller Alfix webbplats).

Möt en Alfix-medarbetare
26.08.2022

Möt en Alfix-medarbetare

Följ med ut i produktionens våta avdelning och träffa Torben, som tillsammans med Freddy och Mikkel hanterar produkter som tätningsmassa, primers och fasadfärg. Här ”jongleras” det med fästmassor, verktyg och insatser – och även med ord: ”Om vi sitter i klistret på den våta avdelningen kavlar vi bara upp ärmarna och gör en insats”, som Torben säger.

Beskriv kort dig själv, din avdelning och dina arbetsuppgifter
Namnet är Torben Hansen, jag arbetar i vad vi kallar den våta avdelningen på Alfix och det har jag gjort i fyra år nu. Vi kallar den för den våta avdelningen eftersom vi producerar de ”våta” produkterna, 1K och 2K tätningsmassa, våtrumsprimer, färg, flexbinder m.m.

Jag utbildades från början i allmänt lagerarbete i slutet av 80-talet, har byggt kylrum och arbetat flera år inom livsmedelsindustrin. Vid sidan om har jag under åren arbetat som ledsagare för personer med särskilda behov.

Vilka är dina specifika arbetsuppgifter?
I den dagliga driften blandar jag 1K och 2K tätningsmassa, det vill säga väger upp olika produkter i uppmätta mängder och tillsätter dem i rätt ordning, efter ett av laboratoriet utskrivet recept, i vår blandare.

Vår arbetsdag är ganska varierad när det gäller uppgifter, vilket passar mig bra. Ibland kan en brådskande order ändra vår plan, så att vi snabbt kan behöva ställa om och anpassa vår produktion efter behovet.

Den typ av våta varor som är mest utmanande att producera är också de mest spännande. Fasadfärg är en av dem och det kräver lite mer tankekraft. Produktionen sträcker sig vanligtvis över några dagar. Det finns en utmaning i det och det är alltid spännande.

När är arbetsdagen särskilt bra?
Allt som allt är jag en glad medarbetare hos Alfix. Jag har bra kollegor, en fin matsal inte att förglömma och det finns en närhet mellan människorna som enligt min mening är bra på att lyfta varandra.

Om vi sitter i klistret på den våta avdelningen kavlar vi bara upp ärmarna och gör en insats.

Varför är Alfix ett Børsen Bæredygtig Case?
26.08.2022

Varför är Alfix ett Børsen Bæredygtig Case?

Børsen Bæredygtig presenterade i juni 2022 Børsens Bæredygtige Cases, som lyfter fram 50 innovativa och gröna projekt inom danskt näringsliv.

Alfix representeras under rubriken: Alfix sänker klimatavtrycket på fästmassa. Caset handlar om att återskapa sin bästsäljande produkt i en CO2-reducerad utgåva.

Det handlar om fästmassan Alfix ProFix Plus, som lanseras i en plus-version med ett reducerat CO2-avtryck på 27 procent jämfört med en vanlig Alfix ProFix.

Råmaterial under grön lupp
Produktionen av råmaterial och alla transporter utgör tillsammans mer än 98 procent av de totala CO2-utsläppen från byggkemiska produkter. Så är i allmänhet även fallet för Alfix. Därför är det både uppenbart och nödvändigt att fokusera på råmaterialens klimatavtryck för att kunna arbeta seriöst med hållbarhet i vår bransch.

Med den nya CO2-reducerade produkten har vi omarbetat råmaterialens sammansättning så att råvaror med lägsta möjliga klimatbelastning har använts. Konkret handlar det om exempelvis CO2-reducerad cement, biobaserad polymerplast och lätta fyllmedel som är naturligt skapade av europeiska slocknade vulkaner. Det naturliga lätta fyllmedlet bidrar också till en god dryghet.

Produktens förbättrade resursförbrukning understöds av en ny typ av påsförpackning baserad på FSC-certifierat papper och en invändig plastfilm av 100 % återvunnen plast. Dessutom uppnås dammreduktion med en ny teknik som minskar åtgången av den olja som annars används med mer än 90 %. Svanenmärket och Emicode EC1 Plus visar att produkten har minimal påverkan på inomhusklimatet i bostäder.
”Grön gasell” under ett stolt år
Varje år hyllar Børsen de gasellföretag som driver på tillväxt och innovation. Tanken bakom Børsens Bæredygtige Cases är bland annat att på samma sätt hylla de många gröna initiativen från näringslivets olika branscher.

Femtio cases har således valts ut av danska tidningen Børsen Bæredygtigs redaktion i nära samarbete med analysbyrån Wilke och en rådgivande kommitté av hållbarhetsprofiler från näringslivet. Syftet med initiativet är att bidra till den kulturförändring som enligt initiativtagarna i slutändan förväntas avgöra graden av hållbarhet.

Vi är på Alfix stolta och tacksamma för att ha valts ut som en av de första ”gröna gasellerna”. Det bidrar till att 2022 är ett år vi är stolta över. För detta är året då Alfix också nominerades till ”Årets företag” av Business Kolding (se varför här), samt till ”Byggeriets klimatpris” och ”Byggeriets miljöpris” från branschföreningen Danske Byggecentre, varav vi vann miljöpriset (läs mer här).

Se alla Børsens topp 50 hållbara cases här

Teknisk konsulent i Sverige
07.07.2022

Teknisk konsulent i Sverige

Alfix söker en teknisk konsulent som är bosatt i Stockholmsområdet för att stödja försäljningen i Mellansverige. Stödja av försäljningen i södra Sverige ombesörjs av annan medarbetare inom Alfix.

Det är avgörande att den kommande tekniske konsulenten kan utbilda och serva grossister och tillsammans med dem och ensam besöka, ge råd och utbildning till plattsättare och andra relevanta hantverkare i användningen av Alfix produktprogram.

JOBBET

  • Optimera försäljningen av Alfix’s produktsortiment.
  • Stödja försäljning av Alfix lösningar för spackel, kakel/klinker, våtrum och samt puts generellt.
  • Utveckla försäljningen riktad mot bassänglösningar.
  • Hålla kurser för plattsättare och utbilda personal hos grossister.
  • Besvara tekniska förfrågningar från kunder och återförsäljare.
  • Vara behjälplig i framtagandet av tekniskt säljmaterial.
  • Delta och representera Alfix i mässor och branscharrangemang.

ANSÖKNING
UnikRecruitment bistår Alfix i denna rekryteringsprocess. Alfix kommer inte få veta den enskilda kandidatens identitet utan din kännedom och överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten Klicka här!

Alfix utnämnd till Børsen Bæredygtig Case 2022
21.06.2022

Alfix utnämnd till Børsen Bæredygtig Case 2022

Tack vare utvecklingen av en koldioxidreducerad fästmassa är Alfix ett av 50 danska företag som danska Børsen i juni 2022 har utsett till Børsen Bæredygtig Case. Børsen är Danmarks ledande affärstidning.

Børsen Bæredygtig Cases är ett nytt initiativ, vars mål är att visa på goda gröna exempel på konkreta och skalbara projekt som det arbetas med i danska företag. Det är tänkt att ge inspiration till alla och samtidigt hylla de 50 utvalda projekten. Børsen är Danmarks ledande affärstidning.

Fästmassa bidrar till att motverka klimatförändringar
I kategorin ”Motverkan av klimatförändringar” har Alfix valts ut för sin utveckling av den nya fästmassan Alfix Profix Plus, som reducerar 27 procent av klimatavtrycket jämfört med den vanliga fästmassan Alfix Profix. Perspektivet – och förväntningen – är att den nya produkten kan ta över platsen som Alfix bäst säljande produkt.

Den nya CO2-reducerade fästmassan Alfix Profix Plus är idealisk för miljöcertifierade byggprojekt som exempelvis Svanenmärkta byggnationer och DGNB-projekt. Produkten är för övrigt också den första Svanenmärkta fästmassan i Danmark.

Det är själva sammansättningen av råvarorna som är helt avgörande för att det har varit möjligt att reducera klimatpåverkan av fästmassan. Produktionen av råmaterial och alla transporter utgör tillsammans mer än 98 procent av Alfix totala koldioxidutsläpp. De nya råvarorna är bland andra en CO2-reducerad cement och ett naturligt lätt fyllmedel.

En hyllning till gröna initiativ inom olika branscher
De 50 casen har valts ut av danska tidningen Børsen Bæredygtigs redaktion i nära samarbete med analysbyrån Wilkes och en rådgivande kommitté av hållbarhetsprofiler från näringslivet. Idén bakom initiativet är bland annat att hylla de många gröna initiativen från näringslivet, på samma sätt som Børsen varje år hyllar de gasellföretag som driver på tillväxt och innovation. Syftet med initiativet är att bidra till den kulturförändring som i slutändan förväntas avgöra graden av hållbarhet.

Vi är på Alfix stolta och tacksamma över att utses till ett av Børsens Bæredygtige Cases anno 2022.
Erkännandet är viktigt, särskilt eftersom det kommer i förlängningen av att Alfix i maj vann danska byggmässan Byggeriets miljöpris 2022 för sitt ambitiösa arbete med miljö och arbetsmiljö. Det ger en plattform för att kunna växa ännu större och inspirera med fler hållbara system för byggnation – inte bara inom byggbranschen utan även i näringslivet i ett bredare perspektiv.

Läs mer om Alfix arbete med hållbar miljö: CSR (alfix.com)

Möt en Alfix-medarbetare – Mikael Noe, teknisk projektledare på den tekniska avdelningen
10.06.2022

Möt en Alfix-medarbetare – Mikael Noe, teknisk projektledare på den tekniska avdelningen

Beskriv kort dig själv, din avdelning och dina arbetsuppgifter:
Jag är utbildad murare och därefter byggnadskonstruktör. Min anställning på Alfix började 2013. När jag inte arbetar tillbringar jag all min vakna tid åt klättring, resor, löpning, föreningsliv och min familj.

På den tekniska avdelningen är vi tre medarbetare och vi har vårt kontor på fabriken i Kolding. Vi har ett nära samarbete internt, men med olika ansvarsområden. Arbetsuppgifterna är något varierande. De sträcker sig från vanliga vardagsuppgifter som att skriva en vägledning till ett specifikt projekt, undervisning och utbildning i produktanvändning, utbildning i byggregler och byggföreskrifter samt de anvisningar som utgör grunden för det arbete som ska utföras i våtrum och på fasader med mera.

En annan viktig del av min vardag är att besiktiga byggnadsskador. Det är viktigt för oss att få en förståelse för när och varför skador uppstår. Både för att kunna hjälpa kunden men också för att kunna utveckla hållbara produkter som kan motstå den belastning som de byggs in i. När vi förstår skadeorsaken blir det också lättare att göra bra tekniska anvisningar och i slutändan skapa trygga kunder. De är alla spännande uppgifter.

Vilka är dina specifika arbetsuppgifter?
Det finns många. En uppgift kan vara att besiktiga en skada. Vanligtvis kommer uppgiften in på mitt bord från en av våra egna säljkonsulter eller från en hantverkare som har kontaktat oss direkt. I första hand försöker vi alltid skapa oss en överblick över skadans omfattning och art. Det sker utifrån bilder och genom samtal. Ofta kan vi ge hjälp direkt över telefon enbart utifrån den skadebild vi kan se tillsammans med det vi får berättat för oss.

Andra gånger krävs det att jag åker ut till byggplatsen och med egna ögon bildar mig en uppfattning. Ofta tar vi med oss prover hem för vidare analys – för att bättre kunna förstå och förklara orsaken till skadorna. Därefter gör jag vanligtvis en ”besiktningsrapport” där jag redogör för orsaken till skadan. Det är inte alltid som vi med säkerhet kan slå fast orsaken, men konsten består då av att komma med den mest sannolika orsaken, baserat på vår mångåriga erfarenhet.

Och så har vi just avslutat en serie av Alfix Pro Club-nätverksmöten i hela landet. Pro Club består av några fackdagar för murare, som kretsar kring ett aktuellt tema. Vanligtvis ansvarar jag för det tekniska innehållet vid dessa arrangemang. Under månaderna före ska allt planeras och där har vi lyckligtvis ett bra team som lyfter uppgiften tillsammans – bland annat bestående av sälj, marknadsföring och teknisk avdelning. Det är spännande och intensivt när det är fullt upp.

När är arbetsdagen särskilt bra?
Arbetsdagen är särskilt bra när jag känner att vi gör en positiv skillnad. I det lilla perspektivet: När vi hjälper murare att undvika skador och att de upplever en glädje i att använda våra produkter. I det stora perspektivet: När vi lyckas leda in byggnationen i en mer ansvarsfull och hållbar riktning, så att vi sammantaget bidrar till att skapa en större säkerhet genom våra lösningar.

På den tekniska avdelningen har vi ett gott samarbete och det bidrar till att skapa ett trevligt arbetsklimat.

Anmäl dig till nyhetsbrev

Här har du möjlighet att anmäla dig till Alfix nyhetsbrev. Du får fyra nyhetsbrev per år.