Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nyheder

Nyheder Nyhedsbreve
ProFix Plus - Danmarks første Svanemærkede fliseklæber
01.04.2022

ProFix Plus - Danmarks første Svanemærkede fliseklæber

Alfix er nu klar med en ny CO2-reduceret fliseklæber, der som den første i Danmark er Svanemærket. Alfix ProFix Plus har et CO2-aftryk, der er reduceret med 27 pct. sammenlignet med den velkendte Alfix ProFix fliseklæber

Mere bæredygtig fra inderst til yderst – et plus for mere bæredygtigt byggeri
I lignende cementbaserede byggematerialer står råvarematerialet for 98 pct. af det samlede CO2- aftryk, og der er derfor klare miljømæssige fordele at hente ved at gentænke valget af råstoffer.
Ud over CO2-reduceret cement er Alfix ProFix Plus fremstillet af bio-baseret polymerkunststof og naturskabt letfyldstof, der giver en lang rækkeevne. En pose med 18 kg har samme rækkeevne som en traditionel pose fliseklæber med 25 kg. Herudover leveres Alfix ProFix Plus i en miljøvenlig emballage med en ny type pose, der er baseret på FSC-certificeret papir, ligesom inderfolien består af 100 pct. genanvendt plast. Dette reducerer CO2-udledningen fra emballagen med 90 pct. i forhold til den nuværende Alfix pose.

"Vi har tænkt et forbedret ressourceforbrug ind i hele arbejdet med vores nye fliseklæber, der er et mere bæredygtigt alternativ fra inderst til yderst. Alfix ProFix Plus er desuden blevet tildelt Svanemærket og EMICODE EC1 PLUS-mærket, hvilket dokumenterer en minimal effekt på indeklimaet samt velegnethed til brug i DGNB-certificeret byggeri", siger Kim Mathiasen, Innovationsleder i Alfix. Han fortsætter:

"Alfix ProFix Plus rummer en lang række mere bæredygtige egenskaber, der kan bidrage til at reducere den fremtidige bygningsmasses klimamæssige aftryk. Af samme årsag er løsningen blevet nomineret til Byggeriets Klimapris 2022. Dette ser vi som en stor anerkendelse, da denne pris som bekendt uddeles til byggematerialer med en dokumenteret og markant CO2-reduceret effekt."

Ny og mere bæredygtig teknik sikrer støvreduktion
Den nye fliseklæber er støvreduceret, hvilket sikrer et forbedret arbejdsmiljø. Støvreduktionen opnås her med en ny teknik, som reducerer forbruget af den ellers anvendte olie med mere end 90 pct.
Selvom Alfix ProFix Plus har et nedsat CO2-aftryk på mere end en fjerdedel sammenlignet med Alfix ProFix, rummer løsningen de samme solide tekniske egenskaber. Den største forskel er farven på produktet, der skyldes den anvendte CO2-reducerede cement, fortæller Kim Mathiasen:

"De stærke tekniske egenskaber, som Alfix ProFix er kendt for, er bevaret i den nye plus-version. Du får en effektiv og alsidig løsning, der både er godkendt til vådrum og egnet til gulvvarme. Den let flydende konsistens sikrer god bearbejdning, og ligesom Alfix ProFix er den også under de fleste forhold gangbar dagen efter. Den er nem at påføre og har desuden en lang åbentid, der gør den optimal at arbejde med inde såvel som ude."

Alfix ProFix Plus er velegnet til gulv og væg, storformat- og porcellanatofliser, og den har et lavt forbrug pr. kvadratmeter samt en lagtykkelse på op til 10 mm.
Fliseklæberen introduceres her i april 2022.

Læs mere om produktet her: Alfix ProFix Plus

Mød en Alfix´er – Alf fra Salg i Danmark
01.04.2022

Mød en Alfix´er – Alf fra Salg i Danmark

Beskriv kort din afdeling og jeres arbejdsopgaver

"Jeg arbejder i salgsafdelingen, som murerkonsulent med distrikt-ansvar på Sjælland og øvrige øer. Her er jeg dagligt i kontakt med mine kunder - både i form af trælaster og murere.
Jeg bor på Midtsjælland, hvor jeg har hjemmekontor, så jeg er i tæt kontakt med mine Alfix kollegaer i Kolding - ikke mindst vores tekniske afdeling."

Hvilke opgaver varetager du helt konkret?

"Dagen starter som oftest med at besvare tekniske spørgsmål på telefon.
Jeg er i tæt kontakt med murerne og kommer derfor også gerne ud på byggepladserne, hvor vi kan få en god dialog om vores produkter og systemer. Det kan også være som murermesterens sparringspartner, hvor vi sammen kan tage på besigtigelse af f.eks en facadeopgave. I samarbejde finder vi så frem til den helt rigtige løsning, som både tjener mureren og bygherren/slutkunden.
Samtidig har jeg min daglige gang i trælasterne i distriktet. Her er opgaven både at servicere medarbejderne ift. tekniske spørgsmål men også at afholde produktgennemgang og uddanne personalet i Alfix produkterne. Her afholdes der også håndværkermesser, som jeg gerne deltager i.
Det kan også være et fyraftens-arrangement for murerne, hvor de har mulighed for at komme og prøve nye Alfix produkter."

Hvornår er arbejdsdagen særlig god?

"Min arbejdsdag er særlig god, når vi har hjulpet kunden frem til den helt rigtige løsning og sammen lykkes med at få et godt resultat."

Byggeriets Klimapris og Byggeriets Miljøpris
01.04.2022

Byggeriets Klimapris og Byggeriets Miljøpris

Byggeriets klimapriser 2022 uddeles her i foråret. Alfix er nomineret til 2 ud af 4 priser.

"Vi er stolte og meget beærede over den synkrone nominering til Byggeriets Miljøpris og Byggeriets Klimapris. Derfor sender vi en stor tak til nomineringskomiteen for at anerkende vores mangeårige arbejde for mere bæredygtigt byggeri på både strategisk og operationelt niveau", siger Anders Bertelsen Toft, direktør og medejer af Alfix.

Se nomineringskomiteen her: Byggerimessen

Miljøprisen
Alfix er nomineret til BYGGERIETS MILJØPRIS på baggrund af sin bæredygtighedsstrategi, hvor virksomheden blandt andet arbejder aktivt med FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling i hverdagen. Se dokumentation for Alfix´s samarbejde med certificeringsvirksomheden Bureau Veritas her: Verdensmål

Desuden har Alfix i begyndelsen af 2022 tilsluttet sig FN´s Global Compact og Global Compact Network Denmark. Henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlig forretning og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder. Det er herunder Alfix´s klare ambition, at arbejdet for mere bæredygtighed i stigende grad skal findes via mindre miljøbelastende råvarer og andre leverancer fra leverandørledet. Den klart største CO2-påvirkning kommer nemlig herfra, og virksomheden har i forvejen gennem mange år reduceret sit aftryk fra fabrikken i Kolding.

22 års arbejde
Alfix´s arbejde for færre negative miljøpåvirkninger og et bedre arbejdsmiljø for såvel medarbejdere, kunder og slutbrugere begyndte helt tilbage i 2000. Her igangsatte virksomheden arbejdet med dokumentation og forbedringsstrategier indenfor miljø og arbejdsmiljø. Den første Alfix miljøredegørelse (rapport) blev til i samarbejde med CSR organisationen Green Network og blev lanceret i 2002. Alfix vandt desuden Byggeriets Miljøpris tilbage i 2012, og har 2 gange siden været nomineret til samme pris for nye og mere bæredygtige produkter.

Klimaprisen
Den anden prisnominering skal findes i kategorien BYGGERIETS KLIMAPRIS. Her er Alfix nomineret for en ny CO2 reduceret fliseklæber - Alfix ProFix Plus. Fliseklæberen introduceres i april, og efternavnet Plus signalerer mere miljøhensyn. Udover CO2-reduktionen har produktet en række arbejdsmiljømæssige fordele for den udførende håndværker. Læs mere i den følgende artikel om ProFix Plus.

Læs om Alfix´s rejse mod mere bæredygtigt byggeri her: Miljødokumentation

Alfix nomineret til 2 bæredygtige priser - 2022
22.02.2022

Alfix nomineret til 2 bæredygtige priser - 2022

I 2012 vandt Alfix Byggeriets Miljøpris, hvor HKH Kronprinsen overrakte prisen.

Her 10 år senere kan vi igen glæde os over nominering. NU - endda med 2 NOMINERINGER!
Vi er nomineret til BYGGERIETS MILJØPRIS på baggrund af vores bæredygtighedsstrategi. Desuden er vi nomineret til BYGGERIETS KLIMAPRIS for en ny CO2 reduceret fliseklæber, der introduceres her i foråret.

Vi krydser fingre og glæder os til offentliggørelsen af vinderne, når bøgeskoven står grøn.

TUSIND TAK til nomineringskomiteen for at bringe Alfix i spil til 2 ud af 4 bæredygtige priser.
Vi bobler lidt af glæde her i Kolding.

Læs mere om Alfix´s mangeårige arbejde for mere bæredygtighed her

ALFIX nomineret til Årets Virksomhed i Kolding
11.02.2022

ALFIX nomineret til Årets Virksomhed i Kolding

Derfor er danske Alfix A/S i spil til den fine pris læs mere i linket her!

Tusind tak til Danske Bank og Business Kolding for den flotte nominering. Vi er meget taknemmelige.

Verdensmålene – ”Vi arbejder med dem i hverdagen”
01.02.2022

Verdensmålene – ”Vi arbejder med dem i hverdagen”

Alfix har i sommeren og efteråret 2021 gennemført et spændende forløb med certificeringsvirksomheden Bureau Veritas. Indledningsvist i form af en verdensmåls-workshop for ledelsen efterfulgt af en såkaldt screening af virksomheden med deltagelse af både ledelse og udvalgte medarbejdere.

”Vi har udvalgt 2 strategiske verdensmål, der hver især matcher vores kerneforretning, og hvor vi særligt kan gøre en forskel. Der er tale om verdensmål nr. 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” samt verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”, siger Anders Bertelsen Toft, CCO i Alfix.

6 underliggende delmål er koblet direkte på Alfix´s igangværende vækststrategi. Disse delmål berører alt lige fra bæredygtig produktudvikling med nøje udvælgelse af mere bæredygtige råvarer til slutprodukterne samt mere effektiv produktion med mindre miljømæssig påvirkning. Ligeledes er ansvarlig affaldssortering og generel dokumentation af virksomhedens samlede aktiviteter indenfor miljø, arbejdsmiljø og ledelse øverst på vores agenda.

”Vi mener, at bæredygtighedsdagsordenen skal have maksimal opmærksomhed. Som dansk byggematerialeproducent kan vi godt være med til at påvirke udviklingen i den rigtige retning”, fortsætter han.

Heldigvis forventer flere og flere kunder også proaktive svar på den grønne omstilling allerede. Selvom Alfix i mange år har arbejdet for bedre miljø og arbejdsmiljø – ja faktisk siden 2000 - så er der ifølge direktøren fortsat mange aktiviteter, som virksomheden ønsker at igangsætte fremover.

”Vi er ikke perfekte, men vi gør os bestemt umage. Det fortjener de kommende generationer”, pointerer han.

Senest er Alfix også blevet en del af FN´s Global Compact og Global Compact Network Denmark. Her er der tale om verdens største initiativ for ansvarlig forretning og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder.

Se dokumentationen for Alfix´s verdensmålsforløb her:

Verfication of works shop and screening aug - nov 2021.pdf (alfix.com)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her har du mulighed for at tilmelde dig Alfix Nyhedsbrev. Du vil modtage 4 årlige nyhedsbreve.