ElastaCem 501

ElastaCem 501

Flydespartel, universal

  • Til træ, beton og ikke sugende gulve
  • Planspartling af undergulve
  • Indendørs anvendelse
  • Gangbar indenfor 2-3 timer
  • Ideel til renoveringsopgaver
  • Velegnet til indstøbning af varmekabler
  • Til lagtykkelser fra 3 - 50 mm

Produkt facts

Produkt

Grå cementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Til afretning/planspartling: ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

25 kg plastlaminerede papirposer.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 
14
Ydeevnedeklaration nr. 26

DS/EN 13813 CT-C40-F10-AR0,5

Alfix ElastaCem 501
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1

Afgivelse af korrosive
stoffer

CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C40 Bøjningstrækstyrke F10
Slidstyrke AR0,5 Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Flydeevne EN-12706

135 mm

Anvendelsestid efter oprøring

30 minutter ved +20°C

Gangbar

Efter 2-3 timer ved +20°C

Hærdetid fuldt udhærdet

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

42-47 N/mm²

Bøjningstrækstyrke

11-12 N/mm²

Trækstyrke, beton

1,5-2,0 N/mm² ved 5 mm lagtykkelse

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Til spartling af træ, beton og ikke sugende undergulve som f.eks. eksisterende fliser, terrazzo, maling/lak.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam. Kontroller at alle overflader er tætte, da afretningsmassen ellers vil løbe ned i små revner eller åbninger. Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, afløb m.v. Alle sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer. Ved glatte eller ikke sugende underlag svummes/kostes overfladen med en blanding af Alfix PlaneMixPrimer og spartelpulver i forholdet 1:2. Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC. Primeren skal være
tør inden videre behandling, normalt ca. 1 time ved +20ºC.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes mellem hvert lag.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af primer.

Brugsanvisning

Ved pumpeopgaver indstilles vandmængden mellem 17% og 19%. Oprøring af 25 kg poser foretages med ca. 4,5 liter rent, koldt vand. Hæld vandet i en beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring. Anvend evt. blandekar med mixer til flere poser ad gangen og omrør til en klumpfri letflydende masse.
ElastaCem 501 hældes eller pumpes ud på underlaget og fordeles med en tandspartel, så den flyder sammen til en jævn og plan overflade.
Min. lagtykkelse på betonunderlag: 3 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm.
Min. lagtykkelse som topbelægning (tørre rum): 5 mm.
Min. lagtykkelse med epoxymaling som topbelægning: 5 mm.


Bemærk
Tilsæt ikke ekstra vand til afretningsmasse, der er begyndt at afbinde. Evt. gulvvarme skal være lukket.
Faldopbygning: Ved anvendelse til gulve med fald, reduceres vandmængden til 4 liter pr. 25 kg pulver.


Belægningsklar
Op til 10 mm: Ca. 1 døgn.
Op til 30 mm: Ca. 3 døgn.

Rengøring

Rester af ElastaCem 501 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix