ElastaCem 502

ElastaCem 502

Flydespartel, selvnivellerende

  • Til beton, cementbundne afretningslag og ikke sugende underlag
  • Til finafretning og planspartling af undergulve
  • Høj trykstyrke
  • Egnet som topbelægning på lager- og industrigulve
  • Indendørs anvendelse
  • Gangbar indenfor 2 - 3 timer
  • Belægningsklar efter 24 timer
  • Velegnet til indstøbning af varmemåtter
  • Til lagtykkelser fra 1 - 15 mm

Produkt facts

Produkt

Gråt cementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Til afretning: Ca. 1,6 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

25 kg plastlaminerede papirposer.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 
14
Ydeevnedeklaration nr. 28 DS/EN 13813 CT-C35-F7

Alfix ElastaCem 502
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1

Afgivelse af korrosive
stoffer

CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C35 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Flydeevne EN-12706

145-155 mm

Anvendelsestid efter oprøring

30 minutter ved +20°C

Gangbar

Efter 2-3 timer ved +20°C

Hærdetid fuldt udhærdet

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

44-49 N/mm²

Bøjningstrækstyrke

11-13 N/mm²

Trækstyrke, beton

1,5-2,0 N/mm² ved 5 mm lagtykkelse

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Undergulve af beton, eksisterende fliser, terrazzo og træ. For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Overfladeslam eller glatte overflader slibes og støvsuges. Kontroller at alle overflader er tætte.
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved åbninger. Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser over 5 mm anbefales at benytte kantbånd langs vægge.

Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC.
Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af primer.
Hvis spartling udføres i flere lag, skal der primes mellem hvert lag.

Brugsanvisning

Ved pumpeopgaver indstilles vandmængden til et flydemål på 145-155 mm svarende til 21-23%.
Oprøring af 25 kg poser foretages med ca. 6,0 liter rent, koldt vand.
Hæld vandet i en beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri, letflydende masse.
Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
ElastaCem 502 hældes eller pumpes ud på underlaget og fordeles med en tandspartel, så den flyder
sammen til en jævn og plan overflade.
Min. lagtykkelse på betonunderlag: 1 mm.
Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 2 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm.
Min. lagtykkelse som topbelægning (tørre rum): 5 mm.
Min. lagtykkelse med epoxymaling som topbelægning: 5 mm.


Bemærk
Tilsæt ikke ekstra vand til afretningsmasse, der er begyndt at afbinde.
Eventuel gulvvarme skal være lukket.


Belægningsklar
Op til 10 mm: Ca. 24 timer.

Rengøring

Rester af ElastaCem 502 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix