ElastaCem 504

ElastaCem 504

Selvudflydende gulvspartelmasse

  • Til afretning og planering af undergulve
  • Velegnet til svømmende konstruktioner
  • Overfladen udføres med topbelægning
  • Indendørs anvendelse
  • Gangbar indenfor 2 - 4 timer
  • Til nybyggeri og renovering
  • Velegnet til gulvvarme
  • Gode flydeegenskaber
  • Lagtykkelser fra 4 - 50 mm

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver. Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

25 kg plastlaminerede papirposer.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 
14
Ydeevnedeklaration nr. 34 DS/EN 13813 CT-C25-F6

Alfix ElastaCem 504
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A1fl

Afgivelse af korrosive
stoffer

CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C25 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Flydeevne EN-12706

Ca. 120-135 mm

Anvendelsestid efter oprøring

30 minutter ved +20°C

Gangbar

Efter 2-4 timer ved +20°C

Hærdetid fuldt udhærdet

Efter 28 døgn ved +20°C

Trykstyrke

25-27 N/mm²

Bøjningstrækstyrke

5-6 N/mm²

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95 % RF.
Keramiske fliser og terrazzo. Svømmende konstruktioner.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Overfladeslam eller glatte overflader slibes og støvsuges. Kontroller at alle overflader er tætte.

Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved åbninger. Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser over 5 mm anbefales at benytte kantbånd langs vægge.

Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC.
Primeren skal være tør inden videre behandling. Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af primer.

Hvis spartling udføres i flere lag, skal der primes mellem hvert lag.

Brugsanvisning

Ved pumpeopgaver indstilles vandmængden til et flydemål på 125-135 mm svarende til 19-21%.

Oprøring af 25 kg poser foretages med ca. 4,5 - 5,0 liter rent koldt vand.
Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen. Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
ElastaCem 504 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 4 mm.
Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 4 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm.

 

Bemærk

Tilsæt ikke ekstra vand til afretningsmasse, der er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.

Overdosering af vand vil medføre svagere styrker og risiko for slamdannelse.
Spartellag beskyttes mod træk, sol og varmepåvirkning. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter. Belægningsklar: Ca. 1 uge pr. cm lagtykkelse.

Belægning

Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed, og ventilation samt af den underliggende konstruktion.

Belægningsklar
Ca. 1 uge pr. cm lagtykkelse

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix