ElastaCem 505 rapid

ElastaCem 505 rapid

Selvnivellerende gulvspartelmasse

  • Til finspartling og planering af undergulve
  • Til områder der kræver hurtig belastning
  • Indendørs anvendelse
  • Belægningsklar efter 1-2 timer
  • Primerfri på cementunderlag
  • Til renovering og nybyggeri
  • Gode flydeegenskaber i tynde lag
  • Lagtykkelser op til 10 mm

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Kan udlægges manuelt.

Forbrug

Ca. 1,3 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 
14
Ydeevnedeklaration nr. 35 DS/EN 13813 CT-C50-F10

Alfix ElastaCem 505
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1

Afgivelse af korrosive
stoffer

CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C50 Bøjningstrækstyrke F10
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Flydeevne EN-12706

Ca. 140-145 mm

Anvendelsestid efter oprøring

Ca. 15 minutter ved +20°C

Gangbar

Efter 1 time ved +20°C

Belægning

Efter 1-2 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 1 døgn ved +20°C

Trykstyrke

45 - 55 N/mm²

Bøjningstrækstyrke

13 - 15 N/mm²

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95 % RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm²
Anhydrit med max 0,5% restfugt. Keramiske fliser, terrazzo og træ.
Keramiske fliser og terrazzo. Svømmende konstruktioner.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens. Overfladeslam afslibes og underlaget
støvsuges. Glatte overflader ruslibes. Cementbaserede underlag vil herefter være klar til spartling. Andre
underlag primes inden spartling. Anvend Alfix PlaneMixPrimer efter underlagets beskaffenhed.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC. Primeren skal være tør inden videre behandling. Spartling
bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer. Anvend selvklæbende skumlister som
begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres selvklæbende kantbånd.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med ca. 4,8 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.
Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse.
Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen.
Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
Alfix ElastaCem 505 rapid hældes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.
Ved lagtykkelser større end 10 mm kan der tilsættes op til 1/3 del ovntørret sand i
kornstørrelse 0,3-0,7 mm.


Min. lagtykkelse på betonunderlag: 1 mm.
Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 2 mm.
Min. lagtykkelse ved tætte underlag: 2 mm.
Min. lagtykkelsepå træunderlag: 5 mm.

 

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Blandevandstemperaturen påvirker anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre længere tørretid, lavere styrke og risiko for slam i overfladen.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrudt emballage lukkes tæt til og anvendes snarest muligt.
Evt. slibning børe foretages indenfor ca. 3 timer efter udlægning af spartelmasse.

 

Belægningsklar
Tætte belægninger, f.eks. linoleum eller vinyl tidligst efter 1-2 timer.
Limning af trægulve, f.eks. parket tidligst efter 24 timer.
Epoxy coatings tidligst efter 12 timer.

Rengøring

Rester af ElastaCem 505 rapid på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix