ElastaCem 506

ElastaCem 506

Selvnivellerende gulvspartelmasse

  • Til undergulve f.eks. på beton
  • Til finafretning og planspartling
  • Indendørs anvendelse
  • Gangbar indenfor 2 - 3 timer
  • Belægningsklar efter 24 timer
  • Lav egen emission
  • Velegnet til indstøbning af varmemåtter
  • Generelt til lagtykkelser fra 1 - 10 mm. Dog max. lagtykkelse 6 mm for gulve med topbelægning af f.eks. epoxy, polyurethan, gulvmaling, Alfix TopCoat Design m.v.

Produkt facts

Produkt

Gråt cementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Til afretning: Ca. 1,6 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

25 kg plastlaminerede papirposer.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 
14
Ydeevnedeklaration nr. 39

DS/EN 13813 CTC30-
F7
Alfix ElastaCem 506
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1

Afgivelse af korrosive
stoffer

CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Flydeevne EN-12706

150-155 mm

Anvendelsestid efter oprøring

30 minutter ved +20°C

Gangbar

Efter 2-3 timer ved +20°C

Hærdetid fuldt udhærdet

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

35 - 40 N/mm²

Bøjningstrækstyrke

9-10 N/mm²

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95 % RF.
Keramiske fliser og terrazzo.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling. 

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Overfladeslam eller glatte overflader slibes og støvsuges.
Kontroller at alle overflader er tætte. 
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved åbninger. 
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge.
Ved lagtykkelser over 5 mm anbefales at benytte kantbånd langs vægge.
Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer.
Ved glatte eller tætte underlag svummes/kostes overfladen med en blanding af Alfix PlaneMixPrimer og spartelpulver i forholdet 7,5 ltr. PlaneMixPrimer til 25 kg pulver.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC. 
Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af primer. 
Hvis spartling udføres i flere lag, skal der primes mellem hvert lag.

Brugsanvisning

Ved pumpeopgaver indstilles vandmængden afhængig af lagtykkelsen: Ved 5-10 mm et flydemål på 145-150 mm og ved 1-5 mm et flydemål på 150-155 mm.
Oprøring af 25 kg poser foretages med ca. 6,0 - 6,5 liter rent, koldt vand.
Hæld vandet i en beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri, letflydende masse. Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
ElastaCem 506 hældes eller pumpes ud på underlaget og fordeles med en tandspartel, så den flyder sammen til en jævn og plan overflade.

 

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 1 mm.
Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 2 mm.
Max. lagtykkelse for designgulve/New Yorkergulve samt gulve med topbelægning af f.eks. epoxy, polyurethan, gulvmaling, Alfix TopCoat Design m.v.: 6 mm

 

Bemærk

Tilsæt ikke ekstra vand til afretningsmasse, der er begyndt at afbinde. Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Belægningsklar
Op til 10 mm: Ca. 24 timer ved +20°C.

Rengøring

Rester af Alfix ElastaCem 506 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix