Professionelle produkter fra Alfix

Produkternes stærke vedhæftningsevne til underlaget har altid været kernen i Alfix. Men Alfix er mere end membraner, fliseklæbere, fugemasser og spartelmasser. Alfix handler også om tryghed - tryghed for brugeren ved at anvende gennemtestede kvalitetsprodukter til gulv-, væg- og facadekonstruktioner. Alfix har været aktiv i branchen siden 1963 - 50 års erfaring taler sit tydelige sprog. Læs mere om produkterne i kategorierne nedenfor:

PlaneMix S40

PlaneMix S40

Bassin- og betonopretning

  • Specielt egnet til opretning i bassiner
  • Til reparation af alle typer beton,
    fx sokler, altaner, trapper
  • Til vægge og gulve
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Svindkompenseret og fiberforstærket
  • Høj vedhæftning og trykstyrke
  • Gode forarbejdningsegenskaber
  • Lagtykkelse 5 - 40 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Fiber- og kunststofforstærket pulver baseret på lavalkali, moderat sulfatbestandig cement.
Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 1,2 mm.

Forbrug

Ca. 2,0 kg/m2 pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirsposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 0940 1728836

Efterbehandling

Alfix PlaneMix S40 skal altid beskyttes mod for kraftig udtørring, for at undgå plastisk svind og nedsat styrke. Efterbehandlingen udføres ved afdækning med plastfolie de første 2-3 døgn. Ved temperaturer under +10°C skal efterbehandlingstiden forlænges.

Mærkning

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 38 EN 998-1:2010
Alfix PlaneMix S40
Mineralsk puds
CS IV
Brandklasse A1 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W0
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter oprørt med vand.

Anvendelsestid

1-2 timer ved +20°C

Vedhæftning på beton

≥ 2,0 N/mm2

Gangbar

24 timer ved min. +15°C

Vandtætning/Fliselægning

2 – 3 døgn ved min. +15°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved min. +15°C

Trykstyrke

≥ 40 N/mm²

Eksponeringsklasse

MX 4

Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares tørt og køligt.

 

Brugsanvisning

Underlag

Beton

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for støv, fedt, salte, begroninger og andet snavs. Evt. beskadiget beton borthugges. Afhængigt af underlagets beskaffenhed kan det være nødvendigt med en tør- eller vådsandblæsning. Sammenhængsstyrken skal være ≥ 1,5 N/mm2. Evt. armeringsjern skal korrosionsbeskyttes. For at sikre optimal vedhæftning udføres altid svummelag med en blanding af Alfix PlaneMix S40 og Alfix PlaneMixPrimer i forholdet 1:1. Svummelaget påføres med kost eller kraftig pensel til fuld dækning.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med ca. 2,7 liter rent, koldt vand til gulv og ca. 3,0 liter til væg pr. 20 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Anvend boremaskine med rørekrog eller tvangsblander.
Efter et par minutter gennemrøres pudsen igen og er nu klar til brug.
Den færdigblandede puds trækkes på det svummede underlag med murske eller stålbræt indenfor 8 timer efter påføring af svummelaget.
Ved større arealer kan pudslaget afrettes efter ledere.
Kanter og overgange skal fremstå vinkelrette i mindst 5 mm dybde for at undgå svage overgangslag.
Når pudsen har sat sig bearbejdes med pudsebræt til færdig overflade.
Maksimal samlet lagtykkelse: 40 mm.

Efterbehandling
Alfix PlaneMix S40 skal altid beskyttes mod for kraftig udtørring, for at undgå plastisk svind og nedsat styrke. Efterbehandlingen udføres ved afdækning med plastfolie de første 2-3 døgn. Ved temperaturer under +10°C skal efterbehandlingstiden forlænges.

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til puds, som er begyndt at afbinde. Udendørs arbejde med puds bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5ºC og +25ºC, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5ºC, skal der afdækkes. Udvendig pudsning i vintermånederne frarådes.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix S40 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix