Drift og vedlikehold

- Last ned

 

Drift og vedlikehold av keramiske fliser og fuger

Innledning
Denne veiledningen tar for seg rengjøring, drift og vedlikehold av flise-kledning med fokus på vegger innendørs og gulv i våtrom. Keramiske fliser krever minimalt med vedlikehold og har normalt sett en hard og slitesterk overflate som er enkel å vedlikeholde. Riktig bruk og vedlikehold av våtrommet, sikrer en lang levetid og liten påvirkning på materialer og konstruksjoner.

Almenne råd

• Husk å tørke av overflatene etter bruk og sørg for god utlufting. God ventilasjon forlenger levetiden på fuger og motvirker mugg
• Unngå ofte bruk av syreholdige rengjøringsmidler, fordi de er med på å ødelegge de sementbaserte fugene.
• Kontroller våtrommet regelmessig, slik at feil og mangler oppdages så snart som mulig.
Hold et ekstra øye med sprekker og overganger mellom bygningsdeler. Til eksempel overgang
mellom gulv og vegg samt gulv og avløp.
• Kalkbelegg og biologiske vekster i form av muggsopp oppstår gjerne i fuktige og vannbelastede
miljø. Dette krever ekstra vedlikehold.
• Elastiske fuger bør kontrolleres regelmessig.
• Før du tar i bruk rense- og vedlikeholdsprodukter, anbefaler vi at du gjennomfører en såkalt
“frimerketest” for å kontrollere kledningens motstandsdyktighet.

Fjerning av fugeslør

rengoering fugesloer

 

Alfix Syr a’ røres ut i vann i forholdet 1:6 - 1:20 avhengig av hvor skitten overflaten er.
Overflaten skylles med rikelig med rent vann før påføring av Alfix Syr a’. Oppløsningen påføres gradvis og eventuelt suppleres med skrubbing (plastskuresvamp).
Etter kort tid skal overflaten skures og deretter vaskes med rent vann.
Som et alternativ til Alfix Syr a’ kan Alfix Rensevæske brukes. Klinker og fliser med liten oppsugningsevne skal tidligst rengjøres 24 - 48 timer etter at fugearbeidet er avsluttet.

 

Daglig vedlikehold

daglig vedligehold

 

Til daglig renhold kan Alfix Marmor- og keramikkrengjøring brukes i blandingsforhold 1/4–1/2 dl per 10 liter vann. Overflaten skures med børste eller skuresvamp og oppløsingen. La oppløsningen virke i 5 til 10 minutter og deretter vaskes overflaten med rent vann.
Alfix Marmor- og keramikkrengjøring kan med fordel brukes med sprayflaske.
Dosering: 1 full kork per 2 liter vann. Sprayes på overflaten i for eksempel dusjhjørnet etter bruk. La det virke i noen minutter og skyll deretter med rent vann.

 

Fjerning av kalk

rengoering for kalk

 

Alfix Rensevæske tynnes ut med vann i forholdet 1:5 - 1:10. Overflaten vannes med rent vann.
Oppløsningen påføres med svamp. Etter en virkningstid på 5 -10 minutter skures overflaten og vaskes deretter med rent vann. Nøytralisering av overflødig syre kan gjøres med et alkalisk rengjøringsmiddel. For eksempel Alfix Grundrens.

 

Grunnrengjøring

grundrengoering

 

Alfix Grundrens tynnes ut med vann i forholdet 1:10. Bruk rikelige mengder med vaskevann på
overflaten. La det virke i cirka 10 minutter før du skurer flisene med en børste eller skurematte i nylon, og skyller med rent vann. Gjenta prosessen til fliser og fuger er rene.

 

Gulvpleie

daglig pleje

 

Kombinert vaskemiddel som inneholder voks som renser og nærer i en operasjon til overflater som krever en glidende beskyttende film med silke-matt utseende.Passer til porefylling av murstein og naturstein som gir mer dybde og fremhever farge.Alfix Gulvpleie tilsettes vaskevannet, 1/4 - 1/2 dl til 10 l vann. Første gangs porefylling krever sterkere konsentrasjon av gulvpleie. Tilsett vann i 1: 5 til 1:10 blanding og vask i overflaten.Ettervask ikke med rent vann! Hvis det ønskes ekstra glans (halvglanset), kan den tørre overflaten bli polert.

 

Desinfisering mot muggsopp

rodalon

 

Rodalon® INDENDØRS tynnes ut i blandingsforholdet 1:10. Med det menes 100 ml produkt
per 900 ml vann. Denne oppløsningen skal blandes ferskt ved hver bruk.
Før du skal desinfisere er det viktig å rengjøre alle overflater grundig, slik at desinfiseringen
blir mest mulig effektiv.
Rodalon® INDENDØRS skal ikke blandes med vanlig såpemidler og anioniske tensider.

 

Henvisninger

SBi henvisning 252
Bygg- Erfa ark (42) 05 04 11.: Missfarging av fuger i våtrom FSO – Fugehåndboken
www.rodalon.com – Rodalon Innendørs. www.alfix.com – Rense- pleiemidler
Produktinformasjon og sikkerhetsdatablad finner du på vår hjemmeside eller via QR-koden på
produktemballasjen.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt