ISOVER Facadekoncept Plade

ISOVER Facadekoncept Plade
  • Til udvendig isolering af beton, letbeton eller murværk
  • Velegnet som underlag for puds
  • Vandafvisende og ikke kapillarsugende
  • Ubrandbar
  • Til klæbning og mekanisk forankring
  • Kan anvendes i miljømærkede huse (svanemærkede)

 

Produkt facts

Produkt

ISOVER Facadekoncept Plade er en hård og kompakt mineraluldsplade,
fremstillet af imprægneret glasuld til isolering og beklædning af udvendige facader.

 

Farve
Gul

 

Standarddimensioner

 

Tykkelse i mm Bredde i mm Længde i mm  m2 pr. enhed  m² pr. palle
50 600 900  4,32 = 8 plader 64,8
80 *) 600 900  2,70 = 5 plader 40,50
100 600 900  2,16 = 4 plader 32,40
120 *) 600 900 1.62 = 3 plader 81,10
150 600 1000 0,60 = 1 plade 19,20
180 *) 600 1000 0,60 = 1 plade 16,80
200 *) 600 1000 0,60 = 1 plade 14,40

*) Ej lagervare - leveringstid fra ordrer op til 6 arbejdsdage. Leveres i hele paller.

 

Tekniske data

 

Deklarerede værdier iht. EN 13162   
Egenskaber Enhed Værdi Bemærkning
Lambda mW/mK  ≤ 100 mm: 37 ≥105 mm: 38  
Brand    A2-s1, d0  Ubrændbar 
Tykkelsestolerancer    T5   -1% el. -1 mm/ +3 mm
For nedre grænse vælges største tolerance
Trykstyrker  kN/m² 

≤ 100 mm: 30
≥105 mm: 40

 
Informationsdata    
Densitet  kg/m3  Ca. 76  
Anvendelsestemperatur  ºC  Max. 250   

Brugsanvisning

Underlag

Bagmur kan f.eks. være letbeton, tegl eller beton. Overfladen skal være bæredygtig, tør og rengjort for løstsiddende eller kridtende maling, støv, løse mørtelrester, fedt, salte, begroninger og andet snavs.
Stærkt sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet 1:6 med rent vand.

Brugsanvisning

Montering af isolering
Underlaget skal være plant og i lod. Ved montering skal striberne på isoleringen altid vende mod underlaget.
Anbring isoleringspladerne på plant underlag og påfør Afix DuraPuds 830 med min. 10 x 10 mm tandspartel på hele pladen minus den yderste centimeter. Hold altid kanter fri for klæber for at undgå kuldebroer. Monter pladerne umiddelbart efter påføring af klæber og sæt dem helt tæt sammen uden klæberester. Tryk godt fast så der opnås fuld kontakt til underlaget.
Ved særligt ujævne underlag kan Alfix DuraPuds 830 påføres isoleringspladen i en ca. 5 cm bred stribe langs pladekanten samt 3 steder langs midten af pladen. Tilpasningsstykker fuldklæbes.
Kontaktareal skal være min. 50%.
Forbrug: 3,5 - 4 kg pr. m².


ISOVER Facadekonceptplader skal dagen efter opklæbning også fastgøres mekanisk med
Alfix Termodybler - se vejledningen FACADESYSTEM - Alfix DuraTherm - Mineraluld


Tilpasning
Pladerne opsættes i forbandt. Tilpasning af plader gøres præcist og bedst med en storbladet specialkniv
på fast underlag eller med et særligt værktøj. Lav forskudte pladesamlinger over og under de lodrette dør og
vinduesfalse.


Bindemiddelrester
Der vil i enkelte tilfælde kunne forekomme urenheder i form af bindemiddelrester i isoleringsmaterialet og det vil typisk kunne ses som brunlige klatter i overfladen. Plader med urenheder på pudssiden sorteres fra inden opsætningen eller skæres bort, da de vil kunne medføre misfarvning i det færdige pudslag.


Opbevaring og dækning
Pladerne leveres på paller eller som løse pakker. Ubrudte paller er omsluttet af krympefolie som beskytter mod vejrliget. Løse pakker skal ved opbevaring på byggepladsen beskyttes mod vejrliget. Når pladerne er monteret afdækkes og beskyttes alle vandrette flader effektivt mod vejrliget (regn, slud og sne).


Bortskaffelse og genanvendelse
Restaffald af plader afleveres til deponering som mineralsk affald på genbrugsstationer.
Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix