Produkt - deklaration EPS 80F

Produkt - deklaration EPS 80F

Testet og bestået SP Fire 105

Produkt facts

Produkt

Ekspanderet Polystyren, EPS – tilsat grafitstøv for at reducere varmeledningsevnen.
Fremstillet med tilsætning af selvslukkende materiale, der ikke brænder ved egen flamme.
EPS’en har gennemgået en lagringsperiode, så naturligt svind er overstået før levering på byggeplads. Lagringsperioden kan variere fra forskellige EPS 80F producenter.
Pladerne leveres med skærpede krav til tolerancer for facadeisolering.

 

Standardformat

Max. 600 x 1200 mm.

 

Tykkelser

Fra 50 – 200 mm.

 

Opklæbning

EPS 80F opklæbes med Alfix DuraPuds 830 facadeklæber, eventuelt suppleret med dybler.

 

Armeret pudslag

Som grund- og armeringspudsning på EPS 80F isolering kan anvendes Alfix DuraPuds 810 som 2-lags behandling i 7 - 9 mm tykkelse.

 

Overfladebehandling

Før overfladebehandling skal pudslaget være gennemhærdet og tørt.

Udtørringstiden er ca. 1 uge ved +20ºC.

Som slutpuds anvendes en diffusionsåben og vandafvisende puds
i brandklasse A2-s1,d0 som DuraPuds 804.

 

Afprøvninger

SP Fire 105. Prøvningsrapport nr. PX 26747 af 19. Marts 2013

Farver

Grafitgrå.

Emballage

Pladerne er ved levering omsvøbt med hvid solbeskyttende folie.

Anvendelse

EPS facadeisolering kan i henhold til brandsikringsregler benyttes til udvendig isolering af enfamiliehuse og helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse i højst 2 etager med ydervægge af letbeton, beton eller murværk.
Isolering og det efterfølgende Alfix Facade pudssystem kan dokumenteres at overholde den svenske brandprøvningsmetode SP Fire 105.

Henvisninger

EPS sektionen under Plastindustrien i Danmark.

Bemærk omkring EPS 80 F plader:
100% afdækning


En hovedregel ved montering af EPS isolering uden på facader er, at materialet bliver afdækket langs alle bygningsdelenes flader, så EPS pladerne ingen steder er blotlagte.
Navnlig er afdækningen vigtig langs bygningsdelenes kanter og langs åbninger i bygningsdelene – fx langs sokkel og langs åbninger til vinduer og døre, men også ved udtag til ventilation mv.

Der findes en række specialprofiler til hjælp for afdækning.

På byggepladsen

På byggepladsen er det vigtigt at udvise omtanke ved håndtering af EPS isoleringsmaterialer, som endnu ikke er inddækket.
Oplagret isolering skal ikke stå i umiddelbar nærhed af beboelse.
Efter montage må isoleringen ikke stå blotlagt eller udsættes for direkte sol inden pudsning udføres.
Desuden bør man være opmærksom på at undgå evt. mulige antændelseskilder på byggepladsen.

Tekniske data

Densitet

16-17 kg/m³

Trykstyrke ved korttidslast DS/EN826

>80,0 kN/m²

Varmeledningsevne DS/EN12667

0,031 W/mK

Brandegenskaber

Klasse F

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix