BrickFuge

BrickFuge

Fugemørtel

  • Til fugning af teglskaller og mursten
  • Færdigblandet, tilsæt kun vand
  • Specialfuge til Alfix Facadesystem
  • Velegnet til maskinfugning
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Høj fyldningsgrad
  • Smidig konsistens
  • Indeholder kvartssand, 0-2 mm

Produkt facts

Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 2 mm.

 

Farver

Leveres i cementgrå, lysegrå, mørkgrå.
Produktet er ikke en lagervare. Minimumsordre 100 poser, leveringstid fra ordre op til 5 arbejdsdage, forhør dog nærmere inden endelig ordre.

Forbrug

6 - 10 kg/m² afhængig af fugebredde og fugedybde.
Ved fugedybde på 25 mm er forbruget ca.10 kg/m².

 

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Generelt

Udfugning kan normalt foretages tidligst 24 timer efter afsluttet montering af teglskaller.

Ved udkradsning og efterfølgende fugning skal fugedybden være mindst 13 mm til færdig fugeoverflade.
Udkradsning skal være fuldkantet, og fugerne rengjorte.
Stærkt sugende teglsten forvandes inden fugning.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid

1 - 2 timer ved +20ºC

Trykstyrke, 28 døgn

> 5 MPa

Bøjningstrykstyrke

> 2 MPa

Tørretid

24 timer ved min. +15°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved min. +15ºC

Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage

Brugsanvisning

Brugsanvisning

Alfix BrickFuge kan blandes i tvangsblander, horisontalblander eller med piskeris på boremaskine.
Oprøring foretages med 0,13 - 0,15 liter rent, koldt vand pr. kg pulver. Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring. Vær særlig opmærksom på at røre til en jordfugtig til plastisk konsistens uden klumper. Undgå at blande længere end 5-8 minutter. Fugemørtlen er klar til brug efter et par minutters hviletid.

Alfix BrickFuge udfuges med fugeske eller ved maskinfugning.
Ved håndfugning presses mørtlen ind i fugen med en fugeske. Undgå at tilsmudse murværket.
Efter 10 -15 minutter, afhængig af stenenes sugning, komprimeres og glattes fugerne med fugejern/kugle eller fugeske til den ønskede overflade.

Udfugning af større arealer kan med fordel ske ved maskinfugning med mørtel fugepistol. Kontakt vores service tekniske afdeling for nærmere info.

 

Efterbehandling
Efter nogle timer, kostes murværket rent med en stiv børste eller kost. Der kostes diagonalt på muren for ikke at beskadige den friske mørtelfuge.
Afsyring af murværk må først ske når mørtlen er afbundet. Anvend saltsyre fortyndet med vand 1:20.
Børst med syrekost diagonalt over murværket og skyl evt. efter med rent vand.
Bemærk at ikke alle teglsten kan tåle afsyring! Følg teglstensproducentens anvisninger.


Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til mørtel, som er begyndt at afbinde. Tilsætningsstoffer eller frysepunktssænkende midler må ikke tilsættes fugen. Udendørs arbejde med BrickFuge bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5ºC og +25ºC, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5ºC, skal facader afdækkes. Udvendig fugning i vintermånederne frarådes.

Rengøring

Rester af Alfix BrickFuge på værktøj fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix