DuraPuds 615

DuraPuds 615

Vandafvisende sokkelpuds

  • Til pudsning på beton, leca, mursten og celleplast, EPS/XPS
  • Velegnet til sokler under terrænhøjde
  • Høj styrke
  • Vandafvisende og diffusionsåben
  • Meget lav kapillarsugning
  • Modvirker opstigende fugt fra terræn
  • Lagtykkelse 3 - 15 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Cementbaseret, kunststofforstærket pulver. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 1,2 mm.

Farver

Leveres i cementgrå.

Forbrug

Ca. 1,4 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 5509 1638990

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 2 EN 998-1:2010 Alfix DuraPuds 615
Mineralsk puds CS IV
Brandklasse A1 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6 kg/liter oprørt med vand.

Anvendelsestid

1-2 timer ved +20°C

Vanddampdiffusion

µ-værdi: ≤ 25

Tørretid

48 timer ved min. +15°C

Trykstyrke

> 8 N/mm²

Eksponeringsklasse

MX 4

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved min. +15°C

Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Beton, fundamentsblokke, letklinkerbetonelementer og lecablokke.
Celleplast isolering af ekspanderet polystyren (EPS) og ekstruderet polystyren (XPS) med cementfiberarmeret overflade.

 

Kontakt venligst vores Service-tekniske afdeling for yderligere info.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, løse mørtelrester, fedt, salte, begroninger og andet snavs. Afhængigt af underlagets beskaffenhed kan det være nødvendigt med en tør- eller vådsandblæsning.

På beton, leca- og fundamentsblokke udføres et udkastlag af sand/cement 1:1. Tørretid: Ca. 1 døgn.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med ca. 3,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Anvend boremaskine med rørekrog eller tvangsblander.
Efter et par minutter gennemrøres pudsen igen og er klar til brug.

 

Uden armering
Alfix DuraPuds 615 sokkelpuds påføres i op til 10 mm pr. lag med glat stålbræt. Når pudsen har sat sig bearbejdes med pudsebræt til færdig overflade.

 

Armering med glasfibernet
Alfix DuraPuds 615 sokkelpuds anvendes i Alfix Facadeisoleringssystem til pudsning på sokkelisolering af EPS eller XPS.
Pudslaget udføres som 2-lags behandling:
Dag 1 påføres pudsen med stålbræt i en lagtykkelse på 3-4 mm.
I den våde mørtel monteres Alfix Glasfibernet 4x4 mm.
Ved samlinger skal nettet overlappe med minimum 10 cm. Armeringsnettet presses let ind i overfladen på den våde puds med glat spartel.
Det er vigtigt, at armeringsnettet placeres yderst i pudslaget.
Dag 2 påføres et nyt heldækkende lag Alfix DuraPuds 615 sokkelpuds i en lagtykkelse på 3-4 mm. Når pudsen har sat sig, kan den bearbejdes med pudsebræt til overfladen er jævn.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til puds, som er begyndt at afbinde. Udendørs arbejde med hæftepuds bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5ºC og +25ºC, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5ºC, skal facader afdækkes.
Udvendig pudsning i vintermånederne frarådes.

Rengøring

Rester af Alfix DuraPuds 615 sokkelpuds på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix