DuraPuds 710

DuraPuds 710

Hæfte- og tyndpuds

  • Til tyndpudsning på underlag som beton, sokler, murværk af maskinsten
  • Anvendes som underlag for slutpuds eller som færdig overflade
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Fiberforstærket
  • Diffusionsåben
  • Lav kapillarsugning
  • Velegnet som armeringspuds med glasfibernet
  • Lavt svind
  • Lagtykkelse 1 - 10 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Cementbaseret fiber- og kunststofforstærket pulver. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,8 mm.

Farver

Leveres i indfarvet hvid og uden indfarvning i cementgrå.

Forbrug

Ca. 1,4 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Farve Varenr. DB-nr.
20 kg Cementgrå 5516 1662461
20 kg Hvid 5517 1665229

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
Ydeevnedeklaration nr. 11 EN 998-1:2010 Alfix DuraPuds 710 Mineralsk puds CS IV
Brandklasse A2-s1,d0 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid

3 - 4 timer ved +20°C

Vanddampdiffusion

µ-værdi: ≤ 25

Tørretid

24 timer ved min. +15°C

Trykstyrke

>10 N/mm²

Eksponeringsklasse

MX 4

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved min. +15°C

Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Beton.
Murværk af f.eks. glatte maskinsten og kalksandsten.
Letklinkerbeton.
Eksisterende fliser, kun indendørs.
Malet underlag. Kun indendørs.
Kontakt venligst vores Service-tekniske afdeling for yderligere info.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, løse mørtelrester, fedt, salte, begroninger og andet snavs. Afhængigt af underlagets beskaffenhed kan det være nødvendigt med en tør- eller vådsandblæsning.
Stærkt sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet 1:6 med rent vand.
Pladeunderlag, eksisterende fliser og malet underlag: Underlaget påføres et tyndt kontaktlag af f.eks. Alfix LetFix eller Alfix DuraPuds 710. Skal tørre til næste dag.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 3,6 - 4,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Efter et par minutter gennemrøres pudsen igen og er klar til brug.
Tyndpuds på beton, sokler og glatte overflader: Alfix DuraPuds 710 påføres i op til 5 mm pr. lag og bearbejdes med filts- eller pudsebræt. På ikke sugende underlag udføres opgaven over 2 dage. Første dag påføres et kontaktlag med stålspartel. Tidligst næste dag påføres et nyt pudslag, der filtses og pudses.
Tyndpuds på glatte maskinsten: Alfix DuraPuds 710 er velegnet som tyndpuds på murværk af glatte maskinsten. Pudsen påføres underlaget med stålbræt. Når pudsen er fingertør, filtses overfladen med fugtig svamp eller filtsbræt for at opnå et ensartet resultat.
Udfyldning af tilbagelagte fuger: Alfix DuraPuds 710 anvendes til udfyldning af tilbagelagte fuger på op til 10 mm. Pudsen påføres underlaget med stålbræt og overskydende materiale skrabes af. Tidligst næste dag påføres et nyt pudslag, der filtses eller pudses.
Armering med glasfibernet: Alfix DuraPuds 710 anvendes til armering med Alfix Glasfibernet 4 x 4 mm på underlag, hvor der er risiko for revnedannelser. Pudsen påføres i ca. 3 - 4 mm lagtykkelse.
Armeringsnettet presses ind i den våde puds med glat spartel.
Tidligst næste dag påføres et nyt pudslag, der filtses eller pudses.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til puds, som er begyndt at afbinde. Udendørs arbejde med hæftepuds bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5ºC og +25ºC, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5ºC, skal facader afdækkes.
Udvendig pudsning i vintermånederne frarådes.

Rengøring

Rester af Alfix DuraPuds 710 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix