DuraPuds 804

DuraPuds 804

Fleksibel struktur- og filtsepuds

  • Til slutpuds på isolering, pladeunderlag og porebeton
  • Til armeringspuds på porebeton
  • Giver en jævn og ensartet struktur
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Vandafvisende og vejrbestandig
  • Diffusionsåben
  • Lagtykkelse 1 - 4 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver.
Indeholder kvartssand og fyldstoffer med følgende kornstørrelser:
- cementhvid og hvid op til 1,3 mm
- cementgrå op til 0,8 mm

Farver

Leveres indfarvet i hvid eller uden farvepigmenter i cementhvid og cementgrå.

Forbrug

Ca. 1,4 kg/m2 pr. mm lagtykkelse.
Som filtsepuds: Ca. 2 kg /m².

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Farve Varenr. DB-nr.
20 kg Hvid 5515 1638995
20 kg Cementhvid 5522 1728835
20 kg Cementgrå 5524 2048735

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 3 EN 998-1:2010
Alfix DuraPuds 804
Mineralsk puds
CS II
Brandklasse A2-s1,d0 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90%
(tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Afprøvninger

SP FIRE 105

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,3 kg/liter oprørt med vand.

Anvendelsestid

3 - 4 timer ved +20°C

Vanddampdiffusion

µ-værdi: ≤ 25

Tørretid

24 timer ved min. +15°C

Trykstyrke

4 N/mm²

Eksponeringsklasse

MX 3.1

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved min. +15°C

Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Mineraluld eller celleplast med armeret grundpudslag af Alfix DuraPuds 810 i 8 mm tykkelse. Pudslaget skal være tørt, min. 2 døgn.
Cementbaserede plader, f.eks. Aquapanel eller Powerpanel med armeret pudslag af Alfix DuraPuds 804 i 4 mm tykkelse. Pudslaget skal være tørt, min. 2 døgn.
Murværk: Før pudsning skal murværket være fuldt afhærdet og udtørret.
Beton:14 døgn, max. 90% RF.
Letbetonelementer: Max. fugtindhold 8% efter vægt.
Porebeton: Overfladen skal fremstå tør og uden tegn på fugtophobning. Fugerne skal være lukkede og tætte. Afskalninger og fordybninger udfyldes inden pudsning. Tilbagelagte fuger udfyldes med et skrabelag af DuraPuds 804 oprørt med minimum vand og henstår til dagen efter, før videre behandling. Opretning kan foretages i op til 4 mm med Alfix DuraPuds 804.

Kontakt venligst vores Service-tekniske afdeling for yderligere info.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, løse mørtelrester, fedt, salt, begroninger og andet snavs. Stærkt sugende underlag af f.eks. porebeton, primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:6.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 4,0 – 4,5 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Pudsen er klar til brug efter et par minutter.

 

Armerings- og slutpuds på porebeton og cementbaserede plader
Udendørs på porebeton eller cementbaserede plader udføres et armeret pudslag af Alfix DuraPuds 804 som en 2-lags behandling.
Første dag monteres Alfix Hjørneliste og Alfix Bundliste Basic i Alfix DuraPuds 804. Herefter trækkes pudsen på underlaget med et stålbræt i et heldækkende lag i ca. 4 mm tykkelse. I den våde puds monteres Alfix Glasfibernet 4x4 mm. Ved samlinger skal nettet overlappe med minimum 10 cm. Armeringsnettet presses let ind i overfladen på den våde puds med glat spartel. Ved åbninger og false forstærkes med ekstra stykker armeringsnet. Tidligst næste dag påføres slutpudslag af Alfix DuraPuds 804 i 1-2 mm lagtykkelse.

 

Slutpuds
Alfix DuraPuds 804 påføres i et tyndt lag med stålbræt. Når pudsen er fingertør, filtses overfladen med fugtig svamp eller filtsbræt for at opnå et heldækkende og ensartet resultat. For at undgå overgangsskel bør vægfladen færdiggøres i en arbejdsgang.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til puds, som er begyndt at afbinde. Ved anvendelse af indfarvet tyndpuds er ensartet vanddosering og filtsning vigtig for at opnå et godt resultat.
Udendørs arbejde med tyndpuds bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5ºC og +25ºC, og ikke i direkte sol.
Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5ºC, skal facader afdækkes.
Udvendig pudsning i vintermånederne frarådes.

Rengøring

Rester af Alfix DuraPuds 804 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix