DuraPuds 830

DuraPuds 830

Fleksibel facadeklæber - Let

  • Til opklæbning af facadeisolering
  • Til mineraluld og celleplast, EPS/XPS
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Let, smidig og ståfast konsistens
  • Velegnet til opretning af lunker og ujævnheder
  • Vejer mindre end traditionel klæber
  • Lang rækkeevne
  • Lagtykkelse 3 - 30 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver med lette fyldstoffer. Kornstørrelse op til 1 mm.

Farver

Lys grå.

Forbrug

Til opretning: 0,9 – 1 kg/m² pr. mm.
Til opklæbning: Ca. 3 kg/m².

Emballage

18 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
18 kg 5507 1639820

Isolering

Facadebatts af mineraluld.
Celleplast isolering af ekspanderet polystyren (EPS) og ekstruderet polystyren (XPS).
Ved valg af isoleringsmaterialer, skal man være opmærksom på nationale regler vedrørende brand.
Kontakt venligst vores Service-tekniske afdeling for yderligere info.

Montering af dybler

Dybler må først monteres når isoleringsklæberen er fuldt afbundet, normalt efter 1 – 2 døgn.

Afprøvninger

SP FIRE 105

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,1 – 1,2 kg/liter oprørt med vand.

Anvendelsestid

2 - 3 timer ved +20°C

Vanddampdiffusion

µ-værdi: ≤ 25

Tørretid

24 timer ved min. +15°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved min. +15°C

Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Anvendes til faste underlag af beton, murværk, letklinkerbeton og porebeton.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for maling, støv, løse mørtelrester, fedt, salte, begroninger og andet snavs.
Fremspring eller lunker skal udlignes. Udfyldning af lunker og ujævnheder kan udføres med Alfix DuraPuds 830 isoleringsklæber op til 30 mm. Opretning i heldækkende lag dog max. 10 mm.

Stærkt sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet 1:6 med rent vand.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 4,7 – 5,0 liter rent, koldt vand pr. 18 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under omrøring til en klumpfri masse. Anvend boremaskine med rørekrog eller tvangsblander. Efter nogle minutter gennemrøres facadeklæberen igen og er klar til brug.

 

Facadeisoleringsplader/batts - ujævnt underlag.
Anbring isoleringspladen på et fast underlag med bagsiden op. Påfør DuraPuds 830 facadeklæber på pladen med reparationsske. Lav en jævn stribe hele vejen rundt langs kanten i ca. 5 cm bredde. Træk herefter skeen af langs kanten og pres klæberen ca. 1 cm indenfor kanten. Påfør 3 klatter på størrelse med en håndflade langs midten af pladen.
Tryk/pres pladen, med den frisk påførte klæber, fast mod væggen. Pladerne skal monteres i forbandt og helt tæt sammen. Tilpasningsstykker fuldklæbes. Mod vinduer og udvendige hjørner anvendes altid fabrikskårne kanter, der skal være rette og i vinkel. Undgå klæber på pladesamlinger.
Klæbekontaktfladen mellem isolering og underlag skal udgøre min. 50 %.

 

Facadeisoleringsplader/lamel - plant underlag
Påfør DuraPuds 830 facadeklæber med min. 10 x 10 mm tandspartel på hele pladens bagside. Undgå klæber på kanterne.
Tryk/pres pladen, med den friskpåførte klæber, fast mod væggen. Pladerne skal monteres i forbandt og helt tæt sammen. Mod vinduer og udvendige hjørner anvendes altid fabrikskårne kanter, der skal være rette og i vinkel.
Klæbekontaktfladen mellem isolering og underlag skal udgøre ca. 100 %.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til puds, som er begyndt at afbinde. Udendørs arbejde med hæftepuds bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5ºC og +25ºC, og ikke i direkte sol.
Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5ºC, skal facader afdækkes. Udvendig pudsning i vintermånederne frarådes.

Rengøring

Rester af Alfix DuraPuds 830 isoleringsklæber på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix