CombiFix

CombiFix

Fleksibel fliseklæber

 

  • Til fliser, klinker, mosaik, natursten og porcellanatofliser
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Opklæbning af isoleringsplader
  • Hæfter på gamle fliser og vinyl
  • Høj vedhæftnings- og forskydningsstyrke
  • Godkendt til våde rum
  • Velegnet til gulvvarme
  • Lagtykkelse op til 5 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt cementbaseret, kunststofforstærket pulver

Forbrug

Tandstørrelse
Kg pr. m²
4 x 4 mm
ca. 1,2
6 x 6 mm
ca. 1,8
8 x 8 mm
ca. 2,4
10 x 10 mm
ca. 3,0

Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
5 kg 1205 3078219
20 kg 1201 1592865

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
04
Ydeevnedeklaration nr. 7 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix CombiFix Cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning og åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²

Afprøvninger

DS/EN 12004
EN 196
SP-metod 1910

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,6 kg/liter oprørt med vand

Åbentid

Ca. 30 minutter

Anvendelsestid

Ca. 5 timer ved +20°C

Gangbar/fugning

Efter 24 – 48 timer.

Fuldt belastbar

Efter 14 døgn ved +20°C

Trækstyrke, beton

1,2 - 2,2 N/mm²

Trækstyrke, vinyl

0,7 - 1,2 N/mm²

Klassificering DS/EN 12004

C2 E

Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Puds, murværk og porebeton. Betonafretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder 14 døgn.
Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.
Gulve med cementbaseret spartelmasse. Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt. Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder. Vådrumsplader af cement. Polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade. Gipspuds, vådrumsgips-, fibergipsplader, eksisterende flisebeklædninger, terrazzo, vinyl og maling på beton. Gips, fliser, vinyl og maling er kun egnet indendørs i tørre og våde rum.

 

Underlag af gips, træ, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt
ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og cementslam samt fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens. Kontrollér, at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende.

Vinyl og maling slibes/matteres med egnet sandpapir og påføres et tyndt kontaktlag af Alfix CombiFix. Opretning af ujævnheder op til 5 mm kan foretages med Alfix CombiFix. Stærkt sugende underlag indendørs primes med Alfix VådrumsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer. Udvendigt tyndgrundes sugende underlag med Alfix CombiFix.

Brugsanvisning

Oprøringen foretages med ca. 0,25 liter rent koldt vand pr. kg pulver. Alfix CombiFix trækkes på underlaget med tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt indenfor 20 - 30 minutter. Ved mosaik kræves en kraftig fastbankning.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Ved udendørs anvendelse trækkes klæber både på underlag og fliser, så bagsiden dækkes helt.

 

Bemærk!
Visse natursten kræver særlige forholdsregler. Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde. Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden. Korrigering af fliser kan foretages inden for ca. 20 minutter. Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Rengøring

Rester af Alfix CombiFix på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix