CombiQuickFix

CombiQuickFix

Hurtighærdende fleksibel fliseklæber

  • Til fliser, klinker, natursten, storformat- og porcellanatofliser
  • Til opretning af ujævnheder og opbygning af fald
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Velegnet ved lave temperaturer
  • Gangbar/fugning efter 3 timer
  • Smidig konsistens
  • Velegnet til gulvvarme
  • Meget lav emission
  • Lagtykkelser fra 2 - 10 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Lysegråt hurtighærdende cementbaseret, kunststofforstærket pulver.

Forbrug

Tandstørrelse
Kg pr. m²
6 x 6 mm
ca. 1,7
8 x 8 mm
ca. 2,3
10 x 10 mm
ca. 2,9
12 x 12 mm
ca. 3,4
Til opretning/spartling
ca. 1,1 kg pr. mm lagtykkelse

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 1451 1470602

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
12
Ydeevnedeklaration nr. 4 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix CombiQuickFix Hurtighærdende, cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning, deformation og åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²    

Afprøvninger

DS/EN 12004 – DS/EN 12002

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,4 kg/liter oprørt med vand

Åbentid

Ca. 30 minutter

Anvendelsestid

Ca. 50 min. ved +20°C.

Gangbar/fugning

Efter 3 timer ved +20ºC.

Gangbar/fugning

Efter 12 timer ved +10ºC.

Fuldt belastbar

Efter 3 døgn ved +20°C

Trækstyrke, beton

1,0 - 2,0 N/mm²

Trykstyrke

15 - 25 N/mm²

Klassificering DS/EN 12004

C2 FE S1

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Puds, murværk og porebeton.
Betonafretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder 14 døgn.
Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.
Gulve med cementbaseret spartelmasse.
Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt.
Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder.
Gipskartonplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader.
Eksisterende flisebeklædninger, terrazzo.
Vinyl og maling på beton.

 

Underlag af gips, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og overfladeslam, samt fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens. Kontrollér, at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende. Vinyl og maling slibes/matteres med egnet sandpapir og påføres et tyndt kontaktlag af Alfix CombiQuickFix.


Opretning af ujævnheder op til 10 mm kan foretages med Alfix CombiQuickFix.
Stærkt sugende underlag indendørs, f.eks. ubehandlet porebeton, gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve primes med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.
Udvendigt tyndgrundes sugende underlag med Alfix CombiQuickFix.

Brugsanvisning

Oprøringen foretages med 0,22-0,25 liter rent koldt vand pr. kg pulver, svarende til 4,4-5,0 liter pr. 20 kg pose.
Alfix CombiQuickFix trækkes på underlaget med tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt indenfor ca.30 minutter.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Ved fliser større end 60 x 60 cm trækkes klæber både på underlag og fliser, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).
Ved udendørs anvendelse, f.eks. trapper og facader,
anvendes altid Buttering-Floating metoden.

 

Bemærk!
Visse storformatfliser og natursten kræver særlige forholdsregler.
Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.
Korrigering af fliser kan normalt foretages inden for 20-30 minutter efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugeevne.
Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Rengøring

Rester af Alfix CombiQuickFix på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix