LetFix Universal

LetFix Universal

Fleksibel fliseklæber – Let

  • Til storformat- og porcellanatofliser
  • Opklæbning af isoleringsplader
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Velegnet til marmor og mosaik
  • Ekstra lang rækkeevne
  • Ekstra smidig og let
  • Ekstra ståfast konsistens
  • Godkendt til våde rum
  • Velegnet til gulvvarme
  • Lagtykkelse op til 5 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Hvidt cementbaseret, kunststofforstærket pulver med lette fyldstoffer.

Forbrug

Tandstørrelse
Kg pr. m²
4 x 4 mm
ca. 1,0
6 x 6 mm
ca. 1,5
8 x 8 mm
ca. 1,9
10 x 10 mm
ca. 2,4

Emballage

18 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
18 kg 1001 1505548

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
11
Ydeevnedeklaration nr. 1 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix LetFix Universal Cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning, deformation, ståfasthed og åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²

Afprøvninger

DS/EN 12004 - DS/EN 12002

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,35 kg/liter oprørt med vand

Åbentid

20 - 30 minutter

Anvendelsestid

Ca. 5 timer ved +20°C

Gangbar/fugning

Efter 24-48 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved +20°C

Trækstyrke, beton

1,0 - 2,0 N/mm²

Klassificering - DS/EN 12004 - DS/EN 12002

C2 TE S1

Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Puds, murværk og porebeton.
Betonafretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder 14 døgn.
Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.
Gulve med cementbaseret spartelmasse.
Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt.
Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder.
Kalciumsilikatplader, vådrumsplader af cement som f. eks. Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit UniCo samt Internit VR.
Polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade som f. eks. Wediboard, Jackoboard og Luxplader.
Gipspuds, vådrumsgips-, fibergipsplader og Glasroc Hydro.
Eksisterende flisebeklædninger, terrazzo.
Vinyl og maling på beton.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og overfladeslam, samt fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Kontrollér, at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende. Vinyl og maling slibes/matteres med egnet sandpapir og påføres et tyndt kontaktlag af Alfix LetFix Universal.
Opretning af ujævnheder op til 5 mm kan foretages med Alfix LetFix Universal.
Stærkt sugende underlag indendørs, f.eks. ubehandlet porebeton, gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve primes med Alfix VådrumsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer. Udvendigt tyndgrundes sugende underlag med Alfix LetFix Universal.

Brugsanvisning

Oprøringen foretages med 0,4 - 0,5 liter rent koldt vand pr. kg pulver, afhængig af, om der skal arbejdes med produktet som en ståfast vægklæber eller en letflydende gulvklæber.
Alfix LetFix Universal trækkes på underlaget med tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt indenfor ca. 20 - 30 minutter. Ved mosaik kræves en kraftig fastbankning.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Ved fliser større end 60 x 60 cm trækkes klæber både på underlag og fliser, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).
Ved udendørs anvendelse, f.eks. trapper og facader,
anvendes altid Buttering-Floating metoden.

 

Bemærk!
Visse storformatfliser og natursten kræver særlige forholdsregler.
Alfix LetFix Universal er baseret på hvid Portlandcement, der modvirker farveforskelle ved lyse natursten. Dette kan dog ikke garanteres under alle forhold. Ved porøse eller fugtfølsomme natursten, anbefales Alfix QuickFix Premium i kombination med en prøvelægning.
Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.
Korrigering af fliser kan normalt foretages inden for ca. 20 minutter efter montering, afhængig af underlagets
og flisens sugeevne.
Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Rengøring

Rester af Alfix LetFix Universal på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix