NormalFix

NormalFix

Fliseklæber

  • Til keramiske fliser og klinker
  • Til montering af isoleringsplader og limning af vægelementer og byggeblokke
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Smidig og let bearbejdelig
  • Velegnet til svømmebassiner
  • Lagtykkelse op til 5 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt cementbaseret, kunststofforstærket pulver.

Forbrug

Tandstørrelse
Kg pr. m²
4 x 4 mm
ca. 1,2
6 x 6 mm
ca. 1,8
8 x 8 mm
ca. 2,5
10 x 10 mm
ca. 3,1

Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
5 kg 1105 1589761
20 kg 1101 1592864

Mærkning

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
04
Ydeevnedeklaration nr. 8 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix NormalFix Cementbaseret fliseklæber med forbedret åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 0,5 N/mm²

Afprøvninger

DS/EN 12004

Andre underlag

Ved tilsætning af Alfix FlexBinder opnås en fleksibel klæber til anvendelse på nystøbt beton- og letklinkerbeton, træplader, plastlaminat, vinyl, glasfiber og stålplader.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,7 kg/liter oprørt med vand

Åbentid

Ca. 20 minutter

Anvendelsestid

5 timer ved +20°C

Gangbar/fugning

Efter 24 – 48 timer.

Fuldt belastbar

Efter 14 døgn ved +20°C

Trækstyrke, beton

1,0 - 1,6 N/mm²

Trækstyrke, frost/tø

0,8 - 1,2 N/mm²

Klassificering DS/EN 12004

C1 E

Lagring

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Puds, murværk, porebeton.
Betonafretningslag, retningsgivende alder 28 døgn.
Pladsstøbt beton og betonelementer, ældre end 6 måneder.

 

Underlag af gips, træ, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og cementslam. Fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.

Opretning af ujævnheder op til 5 mm kan foretages med Alfix NormalFix.
Stærkt sugende underlag indendørs, f.eks. ubehandlet porebeton samt gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve primes med Alfix VådrumsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer.
Udvendigt tyndgrundes sugende underlag med Alfix NormalFix.

Brugsanvisning

Oprøringen foretages med 0,3 liter rent koldt vand pr. kg pulver.
Alfix NormalFix trækkes på underlaget med tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt indenfor ca. 15 - 20 minutter. Ved mosaik kræves en kraftig fastbankning.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Ved udendørs anvendelse, f.eks. trapper og facader, uanset flisestørrelse, trækkes altid klæber både på underlag og fliser, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).Bemærk!
Visse storformatfliser og natursten kræver særlige forholdsregler.
Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.
Ved tilsætning af Alfix FlexBinder må påregnes en forlænget tørretid.
Korrigering af fliser kan normalt foretages inden for ca. 15 minutter
efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugeevne.

Rengøring

Rester af Alfix NormalFix på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix