QuickFix premium

QuickFix premium

Hurtighærdende naturstensklæber

  • Til sarte natursten som f.eks. lys marmor
  • Til storformat- og porcellanatofliser
  • Indendørs anvendelse i tørre og våde rum
  • Modvirker misfarvning og udblomstringer
  • Letflydende konsistens til gulve
  • Gangbar og fugning efter 3 timer
  • Velegnet til gulvvarme
  • Meget lav emission EC1 plus
  • Lagtykkelse op til 10 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Hvid hurtighærdende cementbaseret, kunststofforstærket pulver med lette fyldstoffer.

Forbrug

1,0 – 2,9 kg/m²

Emballage

4 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer. 

Enhed Varenr. DB-nr.
4 kg 1465 1881868
20 kg 1460 1859392

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
15
Ydeevnedeklaration nr. 15 EN
12004:2007+A1:2012
Alfix QuickFix premium
Hurtighærdende, cementbaseret
fliseklæber
med forbedret vedhæftning,
deformation og åbentid.
Indendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²

Afprøvninger

DS/EN 12004 - DS/EN 12002

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,2 kg/liter oprørt med vand

Åbentid

15 - 20 minutter

Anvendelsestid

Ca. 1 time ved +20°C

Gangbar/fugning

Efter 3 timer ved +20°C
Efter 12 timer ved +10°C

Fuldt belastbar

Efter 1 døgn ved +20°C

Trækstyrke, beton

1,0 - 2,0 N/mm²

Klassificering - DS/EN 12004 - DS/EN 12002

C2 FE S1

Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Puds, murværk og porebeton.
Betonafretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder 14 døgn og max. fugtighed på 90 % RF ved fugtbestandige natursten.
Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.
Cementbaseret spartelmasse.
Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt.
Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder.
Gipskartonplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader.
Eksisterende flisebeklædninger, terrazzo.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam samt fri for udblomstringer og gennemgående revner.
Opretning af ujævnheder op til 10 mm kan foretages med Alfix QuickFix premium.
Stærkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet porebeton, gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve, primes med Alfix VådrumsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 0,24 – 0,27 liter rent, koldt vand pr. kg pulver, svarende til 4,8 – 5,4 liter pr. 20 kg pose afhængig af, om der skal arbejdes med produktet som vægklæber eller en letflydende gulvklæber.
Blandingen skal anvendes inden for ca. 1 time. Husk ved hver opblanding at anvende ren spand og værktøj.
Alfix QuickFix premium trækkes på underlaget med en tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden. Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt inden for ca. 20 minutter. Ved mosaik kræves en kraftig fastbankning. Kontrollér, at flisens bagside er dækket. Til natursten, især af gennemsigtig karakter, samt ved fliser større end 60 x 60 cm trækkes klæber både på underlag og flise så bagsiden dækkes helt (Buttering-Floating metoden).


Bemærk!
Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.
Korrigering af fliser kan normalt foretages inden for ca. 10 minutter efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugeevne. Alfix QuickFix premium har særlige egenskaber, der forhindrer misfarvninger på natursten. Dette kan dog ikke garanteres under alle forhold. Ved sarte eller fugtfølsomme natursten, anbefales derfor at udføre en prøvelægning.
Alfix QuickFix premium er ikke egnet til områder med vedvarende vandpåvirkning f.eks. i bassiner.
Ved tilsætning af Alfix FlexBinder opnås en elastisk fliseklæber til anvendelse på kritiske underlag. Ved sarte natursten anbefales prøvelægning.
Til fugning af natursten anbefales Alfix QuickFuge 8 premium.
Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Rengøring

Rester af Alfix QuickFix premium på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix