RustiqFuge - CeraFill 20

RustiqFuge - CeraFill 20

Klinkefuge

  • Til keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten mv.
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Fugebredder fra 5 mm til 20 mm
  • Giver en grovkornet rustik fuge

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 1,0 mm.

Farver

Leveres i grå og lysegrå.
Fugefarvenøgle kan rekvireres.

Forbrug

1,7 - 2,6 kg/m² afhængig af flisestørrelse og fugebredde.

Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer

 

Enhed Farve Varenr. DB-nr.
5 kg Lysegrå 3005 2840056
5 kg Grå 3015 2146835

 

Enhed Farve Varenr. DB-nr.
20 kg Lysegrå 3001 1613579
20 kg Grå 3011 1665228

Generelt

Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde. Ved fugebredder under 5 mm anbefales Alfix FineFuge - CeraFill 5 eller Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.

Gulvvarme, ventilation, genvindingsanlæg, affugtere m.v. skal være slukket under flisearbejdet.
Installationerne lukkes 3 døgn før opstart og tilsluttes tidligst 14 døgn efter fugning.
Gulvvarmetemperatur øges gradvist med +5ºC per døgn indtil ønsket overfladetemperatur er nået.
Max. fremløbstemperatur +35ºC.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid

1 - 2 timer ved +20°C

Belastbar/gangbar

Efter 24 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 14 døgn ved +20°C

Lagring

Min. 12 måneder. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Brugsanvisning

Udfugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering. Oprøring foretages med 0,20 liter rent, koldt vand pr. kg pulver.
Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Fugemassen er klar til brug efter et par minutter.
Alfix CeraFill 20 påføres med fugebræt eller en blød gummispartel diagonalt over fugerne, således at fugemassen presses helt i bund og fugerne fyldes helt.
Når fugemassen er overfladetør, indenfor 1 time, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnligt skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a’.

 

Bemærk!
Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter, og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden.
Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærdning opnås.
Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie. Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærdetiden.
Varierende eller uens udtørring og for meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.

Rengøring

Rester af Alfix CeraFill 20 på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix