FlexBinder

FlexBinder
  • Til opprøring i Alfix flislim
  • Som 2 komponent fleksibel lim, S2
  • Innen- og utendørs bruk
  • Som 2 komponent rullbar hefteprimer
  • Stor vedheft til epoxy, tre og stål
  • Velegnet på bassengkanter med PVC-folie
  • Eknet til naturstein og storformatfliser
  • Lagtykkelse opp til 5 mm

Produktfakta

Produkt

Polymerdispersjon

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Til opprøring i flislim:
Som fleksibel lim: 0,15-0,20 liter binder pr. kg flislim. Blandingsforhold binder/vann 1:1.
Som fleksibel ”S2” lim: 0,25-0,30 liter binder pr. kg flislim. Blandingsforhold binder/vann 3:1.
Til kontaktlag eller hefteprimer:
Som kontaktlag, sparkelkonsistens: 0,35-0,40 liter binder pr. kg flislim. Opprøres med konsentrert binder.
Som hefteprimer, rullbar konsistens: 0,25-0,30 liter binder pr. kg flislim. Blandingsforhold binder/vann 1:1.

Emballasje

2,5 liter og 10 liter plastdunker.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Trekkstyrkeprøvning etter CEN
Trykkstyrkeprøvning etter EN 196
Deformasjonstest etter SP-metod 1910.

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

Ca. 1,03 kg/ltr.

Åpentid

Ca. 30 minutter

Brukstid

Ca. 2 timer

Gangbar/fugning

Etter 48 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 14 døgn ved +20°C

Trekkstyrke, betong

1,5 - 2,5 N/mm²

Trekkstyrke, sponplate

0,60 N/mm² (brudd i underlag)

Trekkstyrke, vinyl

1,0 - 1,5 N/mm²

Lagringstid

Frostfritt min. 12 måneder i uåpnet emballasje

Bruksanvisning

Underlag

Nystøpt beton, 14 døgn, max. 90% RF.
Sementafrettingslag, min. 2 døgn.
Treplater på gulv i tørre rom, fuktinnhold 7-12%.
Treplater på gulv i våtrom med Alfix tetningsmasse.
Vinyl, glassfiber og stålplater.
Ikke alle underlag er egnet utendørs eller til områder med stor vannpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være rengjort for støv, fett og sementslam samt være fritt for utblomstringer og gjennomgående sprekker.
Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens.
Plastlaminat og vinyl matteres.
Stålplater rustbeskyttes.

Bruksanvisning

Opprøring i flislim: Alfix FlexBinder blandes med rent vann i forholdet 1:1 og opprøres i:
Alfix LetFix, Alfix LetFix Universal, Alfix NormalFix, Alfix ProFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium. Mengden av flexbinder/vann justeres efter konsistens som vegglim eller letflydende golvlim. For at oppnå CE klassifisering som S2 lim anvendes 2 dele binder til 1 del vann til opprøring.
Kontaktlag eller hefteprimer: På glatte eller tette underlag utføres et kontaktlag med glatt sparkel av Alfix NormalFix, Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium opprørt med konsentrert Alfix FlexBinder.
Tykkelse: Max. 1 mm. Tørketid: 1-2 døgn.
På vinyl (ikke basseng), stål, og epoxybelegg kan alternativt utføres hefteprimer i rullbar konsistens: Alfix FlexBinder blandes med vann i forholdet 1:1 og opprøres med ca. 0,5 liter pr. kg Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium. Tykkelse: Max. 1 mm. Tørketid: 1-2 døgn.


Bemerk!
Eventuell gulvvarme skal være avstengt.
Det må ikke tilsettes ekstra vann eller FlexBinder til lim som er begynt å avbinde.
Bindertilsetning øker vedheftningen, vær derfor særlig oppmerksom ved avrensing av fliser og verktøy.
Avbindingstiden vil normalt være lenger enn for et tilsvarende lim opprørt i vann.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med vann før avbinding.
Inntørket FlexBinder fjernes mekanisk eller med et løsemiddel, f.eks. aceton.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt