PlaneMix 20

Selvnivellerende gulvsparkelmasse
  • Til betong, avretningslag og ikke sugende underlag
  • Til finavretning og planering av undergulve
  • Som toppbelegning på lager- og industrigulve
  • Innendørs bruk
  • Til renovering og nybygg
  • Gode flyteegenskaper i tynne lag
  • Beleggingsklar etter 24 timer
  • Velegnet til innstøping av varmematter
  • Til lagtykkelser fra 1-20 mm

Produktkalkulator

Beregn forbruket
Beregn forbruket
Find forhandler
Find forhandler