PlaneMix S8 rapid

Standfast/sigefri universalsparkelmasse
  • Til finsparkling og utbedring av småsprekker og hull, oppretting
  • Til faste underlag av f.eks. betong, keramikk og tre
  • Kan tilsettes sand ved lagtykkelser større enn 3 mm
  • Innendørs til vegger og gulv
  • Primerfri på sementunderlag
  • Lett å blande og røre opp
  • God konsistens
  • Gangbar i løpet av 1 time
  • Klar til belegging etter 2 timer
  • Lagtykkelser fra 0 – 8 mm

Produktkalkulator

Beregn forbruket
Beregn forbruket
Find forhandler
Find forhandler