PlaneMix S12 rapid

Standfast reparasjonssparkelmasse
  • Til utbedring av f.eks. ujevnheter samt til oppbygging av fall
  • Til utbedring av f.eks. betong, keramikk og tre
  • Innendørs i tørre og våte rom
  • Lett forarbeidning på vegg og gulv
  • Variabel innstilling av konsistens
  • Gangbar innenfor 1 time
  • Klar til belegging etter 2 timer
  • Lang rekkeevne
  • Lagtykkelse, min. opp til 12 mm

Produktkalkulator

Beregn forbruket
Beregn forbruket
Find forhandler
Find forhandler