PlaneMix 100 cement

Hurtigherdende støpemasse.
  • Blandes med sand / grus i forhold 1:4
  • Til støping, avretting og reparasjon av undergulv
  • Ideell ved renoveringsoppgaver
  • Velegnet til våte rom
  • Innen- og utendørs bruk
  • Jordfuktig konsistens
  • Gangbar etter ca. 3 timer
  • Lagtykkelser fra 20-100 mm
Beregn forbruket
Beregn forbruket
Find forhandler
Find forhandler