ReadyFlex

ReadyFlex

Ferdig opprørt flislim

  • Til keramiske fliser og marmor
  • Velegnet til isoleringsplater
  • Innendørs bruk i tørre og våte rom
  • Elastisk og vannfast
  • Lett og smidig konsistens
  • Lagtykkelse opp til 3 mm

Produktberegner

Produktfakta

Produkt

Hvit, bruksferdig flislim basert på polymerdispersion.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Tannstørrelse
Kg pr. m²
3 x 3 mm
ca. 1,6
4 x 4 mm
ca. 2,0
6 x 6 mm
ca. 3,0
8 x 8 mm
ca. 4,0

Emballasje

1,5 kg og 15 kg plastspann.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
04
Ydeevnedeklaration nr. 14 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix ReadyFlex Dispersionsbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning, og åbentid. Indendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring (EN1324:2007) ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring (EN1324:2007) ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring (EN1324:2007) ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter lagring ved øget temperatur (EN1324:2007) ≥ 1,0 N/mm²

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 12004

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+10°C - +30°C

Densitet

1,6 kg/liter

Åpentid

Ca. 30 minutter

Belastbar/fuging

Tidligst etter 24 – 48 timer

Fullt belastbar

Etter 28 døgn ved +20°C

Trekkstyrke, beton

1,6 - 2,5 N/mm²

Trekkstyrke, gipskartong

0,2 - 0,4 N/mm² (brudd i underlag)

Trekkstyrke, treplate

0,6 N/mm² (brudd i underlag)

Klassifisering DS/EN 12004

D2 E

Lagringstid

Frostfritt.
Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Puss, murverk, porebetong.
Betongavrettingslag med og uten oppvarming, retningsgivende alder 21 døgn.
Lettklinkerbetongelementer, maks fuktinnhold på 8 %.
Plass-støpt betong og betongelementer, eldre enn 2 måneder.
Gipskartongplater, fibergipsplater, kalsiumsilikatplater.
Treplater i tørre rom, maks fuktinnhold 13-15 %.
Gipspuss maks fuktinnhold på 1 %.
Alfix tetningsmasse.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig, rent for støv, fett og sementslam, samt fritt for utblomstringer og gjennomgående sprekker. Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens.
Sterkt sugende underlag innendørs, f.eks. ubehandlet porebetong, gipsplater, gipspuss og kalsiumsilikatplater, primes med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.

Bruksanvisning

Alfix ReadyFlex trekkes på underlaget med tannsparkel, først med den glatte siden, deretter trekkes igjennom med tannsiden.
Flisene presses/vris på plass i det fuktige limet, normalt skal det gjøres i løpet av ca. 15-20 minutter. Kontrollér at flisens bakside er dekket.
Ved marmorfliser påføres flisenes bakside et tynt, glatt kontaktlag umiddelbart før montering.

 

Bemerk!
På tette underlag eller ved bruk av ikke sugende fliser vil tørketiden forlenges.
Underlag eller flis skal være sugende for å sikre tørking/herding.
Eventuell gulvvarme skal være avstengt.

Rengjøring

Rester av Alfix ReadyFlex på fliser og verktøy rengjøres i vann før herding er begynt. Inntørket pasta fjernes mekanisk eller med et løsemiddel, f.eks. aceton.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt