DuraPuds 703

DuraPuds 703

Innfarget vannskurings- og filsepuss

  • Til murverk av bløtstrøkne murstein
  • Velegnet som sluttpuss på mineralske underlag
  • Innen- og utendørs bruk
  • Vannavvisende og værbestandig
  • Diffusjonsåpen
  • Lavt forbruk
  • Lagtykkelse 1 - 3 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver, innfarget med lysekte UV-bestandige pigmenter. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 0,8 mm.

Farger

Leveres innfarget i hvit og uten innfarging i sementgrå.

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 1,5 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
Ydeevnedeklaration nr. 10 EN 998-1:2010 Alfix DuraPuds 703
Mineralsk puds
CS IV
Brandklasse A1 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W0
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,55 kg/liter oprørt med vand

Brukstid

3 - 4 timer ved +20°C

Vanndampdiffusjon

µ-værdi: ≤25

Tørketid

24 timer ved min. +15°C

Trykkstyrke

>10 N/mm2

Eksponeringsklasse

MX 3.1

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved min. +15°C

Lagring

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Murverk av bløtstrøkne murstein, uttørket og avherdet 1-4 måneder. Maks. fuktinnhold 3% etter vekt.
Maskinstein.
Porebetong.
Puss, 2 døgn.
Betong, 14 døgn, maks. 90 % RF.
Lettbetongelementer, maks. fuktinnhold 8 % etter vekt.
Eksisterende fliser. Kun innendørs.
Malet underlag. Kun innendørs.
Gipsbaserte plater, som f.eks. gipskartong, våtromsgips, fibergips og Glasroc Hydro. Kun innendørs.
Sementbaserte plater, som f.eks. Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit UniCo samt Internit VR.

Kontakt vennligst vår Service-tekniske avdeling for mer info.

Forbehandling

Murverk: Murverket skal framstå med godt fylte fuger. Før pussing skal murverket være fullt avherdet og uttørket, og det må ikke være utblomstringer eller utfellinger. Kraftig sugende murverk forvannes før påføring.
Eldre, eksisterende murverk av bløtstrøkne murstein skal være bæredyktig og rengjort for støv, pussrester,
fett, salt, mose-/algevekst o.l og annen smuss.
Avhengig av underlaget kan det være nødvendig med en tørr- eller våt sandblåsing. Det skal foretas med
så lite vann som mulig, og etterpå skal murverket tørke ut.
Utvendig anbefales et tynt kontaktlag av Alfix DuraPuds 710, hvis underlaget har svak eller begrenset
sugeevne.
Murverk av maskinstein: Murverket skal framstå med godt fylte, evt. etterkomprimerte fuger. Før pussing
skal murverket være fullt avherdet og uttørket, og det må ikke være utblomstringer eller utfellinger.
Eldre, eksisterende murverk skal være bæredyktig og rengjort for støv, løse mørtelrester, fett, mose-/
algevekst o.l. og annen smuss. Maskinstein eller stein med lav sugeevne skal alltid påføres et kontaktlag
av Alfix DuraPuds 710.
Porebetong, puss, betong, lettbetong: Sterkt sugende underlag innendørs av f.eks. porebetong primes
med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet 1:6.
Utvendig påføres sugende underlag et kontaktlag av f.eks. Alfix LetFix.
Plateunderlag og eksisterende fliser: Underlaget påføres et kontaktlag av f.eks. Alfix LetFix eller DuraPuds 710.
Må være tørr for neste dag.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 4,4 – 4,8 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose. Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Pussen er klar til bruk etter et par minutter.
Alfix DuraPuds 703 påføres i et tynt lag med stålbrett. Når pussen er fingertørr, filses overflaten med fuktig svamp eller filsebrett for å oppnå et heldekkende og ensartet resultat. For å unngå tydelige overganger bør veggflaten ferdiggjøres i en arbeidsgang.

 

Bemerk!
Det må ikke tilsettes mer vann til puss som er begynt å avbinde. Ved bruk av innfarget tynnpuss er ensartet vanndosering og filsing viktig for å oppnå et godt resultat.
Utendørs arbeid med tynnpuss bør kun foregå i tørt vær ved temperaturer mellom +5 ºC og +25 ºC, og ikke i direkte sol.
Ved risiko for regn eller lavere temperaturer enn +5ºC, skal fasadene avdekkes.
Utvendig pussing i vintermånedene frarådes.

Rengjøring

Rester av Alfix DuraPuds 703 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt