DuraPuds 830

DuraPuds 830

Fleksibel fasadelim – lett

  • Til oppklebing av fasadeisolering
  • Til mineralull og celleplast, EPS/XPS
  • Innen- og utendørs bruk
  • Lett, smidig og ståfast konsistens
  • Velegnet til oppretting av fordypninger og ujevnheter
  • Veier mindre enn tradisjonelt lim
  • Drøy i bruk
  • Lagtykkelse 3 - 30 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Sementbasert kunststofforsterket pulver med lette fyllstoffer. Kornstørrelse opptil 1 mm.

Farger

Lys grå.

Rekkeevne

Forbruk

Til oppretting: 0,9 - 1 kg/m² per mm.
Til oppklebing: Ca. 3 kg/m².

Emballasje

18 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Isolering

Fasadeplater av mineralull.
Celleplastisolering av ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS).
Ved valg av isoleringsmaterialer må du være oppmerksom på nasjonale brannvernsregler.
Kontakt vår servicetekniske avdeling for ytterligere informasjon.

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Dybler må først monteres når isoleringskleberen er fullt avbundet, normalt etter 1 - 2 døgn.

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

SP Fire 105

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,1 - 1,2 liter opprørt med vann.

Brukstid

2 - 3 timer ved +20 °C

Vanndampdiffusjon

µ-verdi: ≤ 25

Tørketid

24 timer ved min. +15 °C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved min. +15 °C

Lagring

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Brukes til faste underlag av betong, murverk, lettklinkerbetong og porebetong.

Forbehandling

Underlaget må være bæredyktig og rengjort for maling, støv, løse mørtelrester, fett, salt, begroing og annen smuss.
Fremspring eller fordypninger må utjevnes. Utfylling av fordypninger og ujevnheter kan utføres med Alfix DuraPuds 830 isoleringslim opptil 30 mm. Oppretting i heldekkende lag, men maks. 10 mm.

Svært sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet 1:6 med rent vann.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 4,7 - 5,0 liter rent, kaldt vann per 18 kg pose. Hell vannet i en ren beholder og dryss pulveret i under omrøring til en klumpfri masse. Bruk boremaskin med rørekrok eller tvangsblander. Etter noen minutter gjennomrøres fasadelimet igjen og er klar til bruk.

 

Fasadeisoleringsplater/isoleringsplater - ujevnt underlag
Bruk isoleringsplaten på et fast underlag med baksiden opp. Påfør DuraPuds 830 fasadelim på platen med reparasjonsskje. Lag en jevn stripe hele veien rundt langs kanten i cirka 5 cm bredde. Trekk deretter skjeen langs kanten og press kleberen cirka 1 cm innenfor kanten. Påfør 3 klatter på størrelse med en håndflate langs midten av platen.
Trykk/press platen med det friske påførte limet fast mot veggen. Platene skal monteres i forband og helt tett sammen. Tilpasningsstykker fullimes. Mot vinduer og utvendige hjørner skal det alltid brukes fabrikkskårne kanter som er rett og i vinkel. Unngå lim på platesamlinger.
Klebekontaktflaten mellom isolering og underlag skal utgjøre min. 50 %.

 

Fasadeisoleringsplater/lamel – plant underlag
Påfør DuraPuds 830 fasadelim med min. 10 x 10 mm tannsparkel på hele plassens bakside. Unngå lim på kantene.
Trykk/press platen med det friske påførte limet fast mot veggen. Platene skal monteres i forband og helt tett sammen. Mot vinduer og utvendige hjørner skal det alltid brukes fabrikkskårne kanter som er rett og i vinkel.
Klebekontaktflaten mellom isolering og underlag skal utgjøre cirka 100 %.

 

Bemerk!
Ikke tilsett mer vann i puss som er begynt å avbinde. Utendørsarbeid med heftpuss bør kun foregå i tørrvær ved temperaturer mellom +5 og +25 ºC, og ikke i direkte sol.
Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5 ºC må fasadene tildekkes. Pussing utvendig i vintermånedene frarådes.

Rengjøring

Rester av Alfix DuraPuds 830 isoleringskleber på verktøy osv. fjernes med vann innen avbinding. Sementbaserte produkter herdes i vann – skyll derfor aldri ut rester i kloakksystemet.

Last ned

Last ned

Produktinfo

HMS blad

 

 

 

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt