PlaneMix 20

PlaneMix 20

Selvnivellerende gulvsparkelmasse

  • Til betong, avretningslag og ikke sugende underlag
  • Til finavretning og planering av undergulve
  • Som toppbelegning på lager- og industrigulve
  • Innendørs bruk
  • Til renovering og nybygg
  • Gode flyteegenskaper i tynne lag
  • Beleggingsklar etter 24 timer
  • Velegnet til innstøping av varmematter
  • Til lagtykkelser fra 1-20 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Grått, hurtigherdende, aluminatsementbasert og kunststoff-forsterket pulver.
Kan utlegges manuelt eller med pumpe.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 1,6 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

 

Før belegging skal relativ fuktighet være kjent og avstemt til den aktuelle belegningstypen. Uttørking avhenger av bl.a. temperatur, fuktighet og ventilasjon samt av den underliggende konstruksjonen.

Flislegging: 12 timer ved +20 °C for sparkellag opp til 10 mm lagtykkelse
Vanntetting: 24 timer ved +20 °C.
Tette belegninger: Retningsgivende tørketid ca. 24 timer for 3 mm sparkellag for å oppnå 85% RF.

 

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 27 DS/EN 13813 CT-C35-F7

Alfix PlaneMix 20
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C35 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

EMICODE test definert av GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe.

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+10 °C - +25 °C

Densitet

2,1 kg/liter opprørt med vann

Flyteevne

EN-12706 Ca. 145-155 mm

Brukstid

Ca. 50 minutter ved +20 °C

Gangbar

Etter 2-3 timer ved +20 °C

Flislegging

Fra 12 timer ved +20 °C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20 °C

Trykkstyrke

35 - 55 N/mm²

Trekkstyrke, betong

1,5 - 2,0 N/mm² ved 5 mm lagtykkelse

Lagringstid

Min. 6 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Undergulv av betong med maks fuktighet på 95 % RF og sammenhengsstyrke på minst 1 N/mm².
Anhydritt med maks 0,5 % restfukt.
Keramiske fliser, terrazzo og tre.
For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam.
Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens.
Overflateslam avslipes og underlaget støvsuges.
Glatte overflater matteres.
Til normalt sugende underlag som f.eks. betong, blandes Alfix PlaneMixPrimer med rent vann i forhold 1:3.
Ved glatte eller tette underlag slemmes/kostes overflaten med en blanding av Alfix PlaneMixPrimer og sparkelpulver i forholdet 1:2.Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.
Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.
Primeren skal være tørr før videre behandling.
Sparkling bør utføres senest 24 timer etter påføring av PlaneMixPrimer.
Bruk selvklebende skumlister som begrensning ved dører, gulvavløp mv.
Sparkelmassen må ikke få vedheftning til vegger. Ved lagtykkelser større enn ca. 5 mm monteres selvklebende kantbånd.
Hvis avretting utføres i flere lag, skal det primes før hvert nytt lag.

Bruksanvisning

Oppblanding foretas med 4,5 - 5,0 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose.
Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse oppnås. Bruk eventuelt blandekar med mikser til opprøring av flere poser av gangen. Blandetiden er ca. 2 minutter med visp og boremaskin/mørteldrill. Alfix PlaneMix 20 helles eller pumpes ut på undergulvet og fordeles med en glatt eller tannet sparkel.
Ved lagtykkelser større enn 20 mm kan massen strekkes med ovnstørket kvartssand.
I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

 

Min. lagtykkelse på betongunderlag: 1 mm
Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 2 mm
Min. lagtykkelse på treunderlag: 10 mm
Min. lagtykkelse som toppbelegning: 5 mm (tørre rum)

 

Bemerk!
Det må ikke tilsettes ekstra vann til sparkelmasse som er begynt å avbinde/herde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes nedsetter brukstiden og lavere temperatur forlenger brukstiden.
Overdosering av vann vil medføre redusert styrke og gi slamdannelse.
Sparkellag beskyttes mod trekk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrutt emballasje lukkes tett etter bruk og bør brukes snarest deretter.

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix 20 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt