PlaneMix 80 cement

PlaneMix 80 cement

Hurtigherdende sement til avrettingslag - Støbemasse

 

  • Blandes med sand/grus i forholdet 1:4
  • Til støping av gulv på tre, råbetong eller terrazzo
  • Til fast forankring eller flytende konstruksjoner
  • MK-godkjent for våtromsgulv på bjelkelag av tre
  • Innendørs bruk
  • Gangbar etter ca. 4-5 timer
  • Klar for legging av tette belegg etter 24 timer
  • Ideell i forbindelse med oppussing
  • Velegnet til gulvvarme
  • Til lagtykkelser fra 20-80 mm

Produktfakta

Produkt

Grått hurtigherdende og sementbasert pulver.
For manuell legging.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 340 kg pr. m3

 

Lagtykkelse i mm
Kg pr. m²
20 mm
ca. 7
50 mm
ca. 17
80 mm
ca. 27

Emballasje

18 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

MerkningFlislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Alle tekniske data gjelder for PlaneMix 80 sement blandet med sand 0-4 mm i forholdet 1:4

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter utrørt i sand og vann

Brukstid

Ca. 1-2 timer ved +20°C

Gangbar

Tidligst etter 4-5 timer

Klar til vanntetting/legging av fliser

Tidligst etter 5-6 timer

Klar til legging av tette belegg

Tidligst etter 24 timer

Full styrke

Etter 7 døgn ved +20 °C

Trykkstyrk

28 døgn  40-45 N/mm²

Strekkstyrke

5 - 7 N/mm²

Vedheft

Sammenhengsstyrke ca. 1,5 N/mm²

Lagringstid

Min. 6 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Betong, eksisterende fliser eller terrazzo med fast forankring eller til flytende gulv på glidelag.
Trekonstruksjoner bygget på eksisterende bjelkelag etter byggforskriftene i arealer opptil 6 m². Bjelkeavstand 600 mm.

Kontakt vår servicetekniske avdeling om du ønsker mer informasjon.

Forbehandling

Underlaget må være bæredyktig og fritt for støv, fett og sementslam.
Ved konstruksjoner med bjelkelag av tre monteres trykkfast isolering mellom bjelkene, og det legges et glidelag bestående av to lag geotekstil. Deretter legges armeringsnetting på 100x100x6 mm.
På underlag der man ønsker fast forankring, slemmes/oversmøres overflaten med følgende blanding: Alfix PlaneMix 80 sement blandes med sand 0-4 mm i forholdet 1:4, og røres ut med Alfix PlaneMixPrimer i forholdet ca. 0,3 liter primer per kg pulver.
Blandingen påføres med kost eller pensel og arbeides grundig inn i overflaten.
Beskyttelseslaget får ikke tørke før videre behandling.
Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.

Bruksanvisning

18 kg PlaneMix 80 sement og 72 kg sand 0-4 mm blandes med 4,5-8 liter vann avhengig av hvor fuktig sanden er. Bruk blandemaskin, tvangsblander eller drill med rørekrok. Bland godt i minst 2 minutter, til konsistensen er jordfuktig. Støpemassen legges "vått i vått" på det beskyttede underlaget og fordeles jevnt. Etter komprimering avrettes overflaten med rettholt og pusses.
Om nødvendig glattes overflaten så den er slett og lukket. Legging, pussing og glatting skal utføres i én fortløpende arbeidsoperasjon.
Start derfor ikke på større arealer enn det er mulig å ferdiggjøre innenfor den angitte bearbeidingstiden på ca. 1-2 timer.
Min. lagtykkelse ved forankring på betong: Ca. 20 mm.
Min. lagtykkelse på glidelag: Ca. 40 mm.


Bemerk!
Det må ikke tilsettes mer vann i støpemassen etter at den har begynt å herde.
Vær oppmerksom på at høyere vanntemperatur reduserer og lavere temperatur forlenger brukstiden.
Overdosering av vann vil gi redusert styrke og svinnsprekker.
Gulvvarme må være lukket og bør tidligst kobles til etter 7 døgn.
Bruk i våtrom krever etterfølgende beskyttende membran.
Vanntetting og flislegging: 5-6 timer ved +20 ºC.
Tette belegg: 24 timer ved +20 ºC.
Oversparkling:
Kan gjøres med f.eks. Alfix PlaneMix S8 rapid eller Alfix PlaneMix S12 rapid etter 5-6 timer.

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix 80 sement på verktøy m.m. fjernes med vann før det tørker opp.
Sementbaserte produkter herder under vann. Eventuelle rester kan derfor ikke skylles ut  i avløpssystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt