Banemembran Pro

Banemembran Pro

Diffusjonstett banemembran

Til vanntetting av underlag før oppsetting/legging av fliser.

  • Innendørs bruk
  • Hurtig montering
  • Helarmerende og forsterkende
  • Høy diffusjonstetthet
  • Sprekkoverbyggende til kritiske underlag
  • Godkjent til våte rom

Produktfakta

Produkt

Banemembran med plastfolie og to lag armeringsfilt.
Tykkelse: ca. 0,5 mm
Bredde: 1 m.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Emballasje

30 m pr. rull.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning


1073
Alfix A/S
H. C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding
alfix.com
14
1073-CPR-314-3

Alfix Banemembran Pro

ETA-11/0051

Ydeevnedeklaration nr. 22

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Bruddforlengelse

200-300%

Tørketid/gangbar/
flismontering

1 døgn ved +20°C

Temperaturbestandighet

-5°C - +70°C

Bruksanvisning

Underlag

Betong, 14 døgn, maks 90 % RF.
Lettklinkerbetong, maks fuktinnhold 8 %.
Porebetong.
Avrettingslag, min. 7 døgn.
Eksisterende fliser og terrazzo.
Kryssfinér, fuktinnhold 7-12 %. Kun til gulv.
Gipspuss, våtromsgips-, fibergips- og kalsiumsilikatplater og Glasroc Hydro.
Våtromsplater av sement, som f.eks. Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit UniCo samt Internit VR.
Polystyrenplater med sementfiberarmert overflate som f.eks. Wediboard, Jackoboard og Luxplater.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og sementslam samt fritt for utblomstringer og forskalingsolje. Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens.
Til regulering av underlagets sugeevne primes med Alfix PlaneMixPrimer eller Alfix VåtromsPrimer fortynnet med vann i forholdet 1:6 ved sterkt sugende underlag og 1:20 ved sugende underlag.
Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC. Primeren skal være tørr før videre behandling.

Bruksanvisning

Til montering av Alfix Banemembran Pro brukes Alfix 2K Tetningsmasse.
Alfix 2K Tetningsmasse består av 2 komponenter som leveres i emballasje med tilpassede mengder. Ved behov kan Alfix 2K Binder tilsettes opptil 5 % kaldt vann og blandes med Alfix Quicksement med rørekrok på drill til en glatt og klumpfri masse. Ved omrøringen skal sementen blandes sagte i binderen.


Montering på vegg. Mål opp veggene-og tilpass stykker av Alfix Banemembran Pro etter høyden på rommet. Påfør Alfix 2K Tetningsmasse på underlaget med malerrull- eller fintannet sparkel. Forbruk: Ca. 0,5 kg/m². Monter banene loddrett i den våte tetningsmassen med 50 – 100 mm overlapping. Bøyes rundt hjørner med min. 50 mm, som overlappes av neste bane. Skjæres fri rundt rør. Gni og trykk banemembranen fast med en myk, glatt plastsparkel eller et lignende passende verktøy. Unngå luftlommer unner banemembranen. Montering bør skje umiddelbart etter påføring av tetningsmasse. Overskytende tetningsmasse i skjøter glattes ut f.eks. med en pensel.


Montering på gulv. Fortsett med montering på gulv og gjør det på samme måte som for vegg. Tilpass baner av banemembran i riktig lengde. Banene monteres uten overlapping langs veggene og med 50 - 100 mm overlapping ved skjøting av baner ute på gulvet. Forsegling mellom vegg/gulv utføres med Alfix VT-tetningsbånd og Alfix VT-hjørner montert i Alfix 2K Tetningsmasse. Rundt rør brukes Alfix VT-rørmansjetter montert i Alfix 2K Tetningsmasse.
Ved gulvavløp forsegles det med selvklebende Alfix slukmansjett type Seal-Mat 40x40 cm, H eller L.

Rengjøring

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt