PlaneMix 20

PlaneMix 20

Selvnivellerende gulvspartelmasse

  • Til beton, afretningslag og ikke sugende underlag
  • Til finafretning og planering af undergulve
  • Som topbelægning på lager- og industrigulve
  • Indendørs anvendelse
  • Til renovering og nybyggeri
  • Gode flydeegenskaber i tynde lag
  • Hurtigtørrende
  • Velegnet til indstøbning af varmemåtter
  • Til lagtykkelser fra 1 - 20 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Ca. 1,6 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 0502 1592860

Belægning

Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed og ventilation samt af den underliggende konstruktion.

Fliselægning: 12 timer ved +20°C for spartellag op til 10 mm lagtykkelse.
Vandtætning: 24 timer ved +20°C.
Tætte belægninger: Retningsgivende tørretid ca. 24 timer for 10 mm spartellag for opnåelse af 85% RF.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 27 DS/EN 13813 CT-C35-F7

Alfix PlaneMix 20
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C35 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/ltr. oprørt med vand

Flydeevne EN-12706

Ca. 145-155 mm

Anvendelsestid

Ca. 50 min. ved +20°C

Gangbar

Efter 2-3 timer ved +20°C

Fliselægning

Fra 12 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

35 - 55 N/mm²

Trækstyrke, beton

1,5-2,0 N/mm² ved 5 mm lagtykkelse

Lagring

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm².
Anhydrit med max 0,5% restfugt.
Keramiske fliser, terrazzo og træ.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Overfladeslam afslibes, og underlaget støvsuges.
Glatte overflader matteres.
Til normalt sugende underlag som f.eks. beton, blandes Alfix PlaneMixPrimer med rent vand i forholdet 1:3. Ved glatte eller tætte underlag svummes/kostes overfladen med en blanding af Alfix PlaneMixPrimer og spartelpulver i forholdet 1:2.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10º C.
Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer.
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres
selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 4,5 - 5,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.
Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen. Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog. Alfix PlaneMix 20 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.
Ved lagtykkelser større end 20 mm kan strækkes med ovntørret kvartsand.
I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 1 mm.
Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 2 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm
Min. lagtykkelse som topbelægning: 5 mm (tørre rum).
Min. lagtykkelse med epoxymaling som topbelægning: 5 mm.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give slamdannelse.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix 20 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig eventuelle rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix