PlaneMix 25 exterior

PlaneMix 25 exterior

Selvnivellerende gulvspartelmasse. Inden- og udendørs anvendelse

  • Specielt velegnet til områder med topbelægning
  • Til afretning og planspartling af undergulve
  • Velegnet til f.eks. terrasser, industrihaller
  • Til rum med risiko for opstigende fugt
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Gangbar efter 3 timer
  • Vand og frostbestandig
  • Til opbygning af fald
  • Velegnet til gulvvarme
  • Lagtykkelse fra 2 - 25 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, cementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Svindkompenseret.

Forbrug

Ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 0527 1701030

Belægning

Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed og ventilation samt af den underliggende konstruktion.
Fliselægning: 24 timer ved +20°C.
Vandtætning og fliselægning: Tidligst efter 2 døgn ved +20°C.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 30 DS/EN 13813 CT-C35-F7

Alfix PlaneMix 25 exterior
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter. oprørt med vand

Flydeevne EN-12706

Ca. 115-125 mm

Anvendelsestid

20 - 30 minutter ved +20°C

Gangbar

Efter 3 timer ved +20°C

Fliselægning

Fra 24 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

25 - 35 N/mm²

Lagring

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95 % RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm².
Keramiske fliser, terrazzo.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Udendørs
Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Endvidere må underlaget være bestandigt overfor vand og frost.
Eksisterende betongulve slibes/renses inden spartling.
Betonunderlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:6.
Tætte underlag påføres Alfix Epoxy Grunder med istrøning af sand.
Primning af andre underlag: Kontakt vores Service-tekniske afdeling.
Temperaturen bør ikke være lavere end +10ºC.
Primeren skal være tør inden videre behandling, normalt ca. 1 time ved +20ºC.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring.
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

Indendørs
Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Overfladeslam afslibes og underlaget støvsuges.
Glatte overflader matteres.
Betonunderlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:3.
Primning af andre underlag: Kontakt vores Service-tekniske afdeling.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10°C.
Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer.
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 3,2 - 3,6 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse.
Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen.
Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
Alfix PlaneMix 25 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.
Ved lagtykkelser over 25 mm kan strækkes med ovntørret kvartssand.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give slamdannelse.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.
Beskyt spartellaget især i de første 3 døgn, afdæk eventuelt med plastfolie.
Spartellagets farve og udseende påvirkes af underlagets fugtighed og vejrligets indflydelse.
Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.
Der skal altid afsluttes med en topbelægning, f.eks. keramiske fliser.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix 25 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix