PlaneMix 30

PlaneMix 30

Selvnivellerende gulvspartelmasse

  • Specielt velegnet til områder med topbelægning
  • Til finspartling og planering af undergulve
  • Indendørs anvendelse
  • Til nybyggeri og renovering
  • Gangbar efter 2-4 timer
  • Gode flydeegenskaber i tynde lag
  • Lagtykkelser fra 2-30 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver. Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Ca. 1,7 kg/m2  pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 0602 1680148

Belægning

Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype.
Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed og ventilation samt af den underliggende konstruktion.
Fliselægning: 1 døgn ved +20°C for spartellag op til 3 mm og 7 døgn ved spartellag på 30 mm.
Vandtætning/tætte belægninger: Retningsgivende tørretid ca. 3 døgn ved +20°C for 3 mm spartellag for opnåelse af 85% RF og 7-21 døgn ved spartellag på 30 mm.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 31 DS/EN 13813 CT-C25-F6

Alfix PlaneMix 30
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A1fl Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C25 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter oprørt med vand

Flydeevne EN-12706

Ca. 135-145 mm

Anvendelsestid

Ca. 20 - 30 minutter ved +20°C

Gangbar

Efter 2 - 4 timer ved +20°C

Belægningsklar:
 
- Fliselægning

1-7 døgn ved +20°C

- Vandtætning/fliser

3-7 døgn ved +20°C

- Tætte belægninger

3-21 døgn ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 28 døgn ved +20°C

Trykstyrke

25 - 30 N/mm²

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm2.
Anhydrit med max. 0,5% restfugt.
Keramiske fliser, terrazzo og træ.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Overfladeslam afslibes, og underlaget støvsuges.
Glatte overflader matteres.
Til normalt sugende underlag som f.eks. beton, blandes Alfix PlaneMixPrimer med rent vand i forholdet 1:3. Ved glatte eller tætte underlag svummes/kostes overfladen med en blanding af Alfix PlaneMixPrimer og spartelpulver i forholdet 1:2.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10º C.
Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer.
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres
selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 3,6 - 4,4 liter rent koldt vand pr. 20 kg pose.
Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse.
Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen.
Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
Alfix PlaneMix 30 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 2 mm.
Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 4 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give slamdannelse.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix 30 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig eventuelle rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix