PlaneMix 50 less dust

PlaneMix 50 less dust

Støvreduceret selvudflydende gulvspartelmasse

  • Til beton, eksisterende fliser og træ
  • Til afretning og planering af undergulve
  • Støvreduceret spartelmasse - less dust
  • Til indendørs i tørre og våde rum
  • Ideel ved renoveringsopgaver
  • Hurtighærdende
  • Velegnet til indstøbning af gulvvarme
  • Til lagtykkelser fra 2 - 50 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket tørpulver.
Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

1,7 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Til opretning/støbning tilsættes 15-30 liter Leca Ø 2-4 mm pr. 20 kg pulver.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 0703 1600004

Belægning

Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype.
Udtørring afhænger bl.a. af temperatur, fugtighed og ventilation samt af den underliggende konstruktions sugning.
Fliselægning: Efter 24 timer ved +20ºC/50% RF.
Alfix Vådrumssystem: Efter 24 timer ved +20ºC/50% RF ved lagtykkelser op til 35 mm og efter 48 timer ved +20ºC/50%RF for lagtykkelser på 35 - 50 mm.
Tætte belægninger som vinyl eller lignende kan udføres efter 1-3 døgn i henhold til nedenstående retningslinjer målt ved +20ºC/50% RF:
Efter 24 timer ved lagtykkelser mellem 1-32 mm.
Efter 48 timer ved lagtykkelser op til 40 mm
Efter 72 timer ved lagtykkelser op til 50 mm
Anbefalet fugtindhold: Max 85% RF.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 23 DS/EN 13813 CT-C40-F10-AR0,5

Alfix PlaneMix 50
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C40 Bøjningstrækstyrke F10
Slidstyrke AR0,5 Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter oprørt med vand

Flydeevne EN-12706

Ca. 125-135 mm

Anvendelsestid

Ca. 20-30 min. ved +20°C

Gangbar

Efter 3 timer ved +20°C

Fliselægning

Efter 24 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

40 - 50 N/mm²

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage

Brugsanvisning

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm².
Keramiske fliser, terrazzo og træ.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam. Afrensning af fedt og sæberester
foretages med Alfix Grundrens.
Overfladeslam afslibes, og underlaget støvsuges.
Glatte overflader slibes/ matteres.
Til normalt sugende underlag som f.eks. beton, blandes Alfix PlaneMixPrimer med rent vand i forholdet 1:3. Ved glatte eller tætte underlag svummes/kostes overfladen med en blanding af Alfix PlaneMixPrimer og spartelpulver i forholdet 1:2.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC.
Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer. Anvend selvklæbende skumlister
som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres
selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 3,0-3,6 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. 
Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. 
Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen. 
Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
Alfix PlaneMix 50 less dust hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 2 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm.
Min. lagtykkelse som topbelægning (tørre rum) eller ved efterfølgende epoxymaling: 5 mm.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde. 
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden. 
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give slamdannelse. 
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning. 
Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Faldopbygning: Ved anvendelse til gulve med fald, reduceres vandmængden til ca. 3 liter/20 kg pulver.
Opretning/støbning: Med tilsætning af Leca Ø 2-4 mm opnås en letbearbejdelig støbemasse - LetMix - til lagtykkelser fra ca. 3-15 cm.
Se produktinfo for Tilbehør til Alfix Spartelmasse

Rengøring

Rester af PlaneMix 50 less dust fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet. Hæld ikke rester ud på jorden på byggepladsen, idet spartelmassen indeholder ingredienser, der kun meget langsomt nedbrydes i naturen. Når opblandet materiale er færdighærdet, kan det bortskaffes som almindeligt byggeaffald.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix