PlaneMix 60

PlaneMix 60

Selvudflydende fiberforstærket afretningsmasse

  • Til faldopbygning og planering af undergulve
  • Indendørs anvendelse i tørre og våde rum
  • Hurtighærdende
  • Ideel til opbygning af ensidigt fald mod designafløb
  • Velegnet til indstøbning af gulvvarme
  • Lagtykkelser fra 5 - 60 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, cementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 0750 1338820

Belægning

Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed og ventilation samt af den underliggende konstruktion.
Vandtætning: I vådområder skal der altid udføres membran oven på afretningsmassen.
Fliselægning: 24 timer ved +20ºC.
Tætte belægninger: Retningsgivende tørretid 2-3 døgn

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 32 DS/EN 13813 CT-C30-F7

Alfix PlaneMix 60
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A1fl Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter oprørt med vand

Flydeevne EN-12706

Ca. 100-110 mm

Anvendelsestid

Ca. 20 - 40 minutter ved +20°C

Gangbar

Efter 3 timer ved +20°C

Fliselægning

Efter 24 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

30 - 40 N/mm²

Lagring

Min. 6 måneder. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95% RF og
sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm².
Keramiske fliser, terrazzo og træ.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam. Afrensning af fedt og
sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Overfladeslam afslibes, og underlaget støvsuges.
Glatte overflader matteres.
Til normalt sugende underlag som f.eks. beton, blandes Alfix PlaneMixPrimer med rent vand i forholdet 1:3. Ved glatte eller tætte underlag svummes/kostes overfladen med en blanding af Alfix PlaneMixPrimer og spartelpulver i forholdet 1:2.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10º C. Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer.
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres
selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 3,2- 4,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse.
Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen. Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
Alfix PlaneMix 60 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.
Faldopbygning: Anvend ca. 3,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Afretningsmassen udlægges fra gulvets forventede højeste punkt og ned mod gulvafløbet. Efter ca. 20 minutter trækkes afretningsmassen væk fra gulvafløbet, indtil det ønskede fald opnås.

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 5 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 12 mm.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give slamdannelse.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix 60 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

December

Alfix holder juleferie fra tirsdag den 22. december kl. 14 – vi er tilbage igen mandag den 4. januar 2021 - klar til at servicere jer.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix