PlaneMix S12 rapid

PlaneMix S12 rapid

Standfast reparationsspartelmasse

  • Til udbedring af ujævnheder og opbygning af fald
  • Til underlag af beton, keramik og træ
  • Indendørs i tørre og våde rum
  • Let forarbejdelighed på væg og gulv
  • Variabel indstilling af konsistens
  • Gangbar efter 1 time
  • Klar til belægning efter 2 timer
  • Lavt forbrug

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Svindkompenseret.
Udlægges manuelt med håndspartel i op til 12 mm lagtykkelse.
På mindre arealer kan produktet udlægges i større lagtykkelser mellem 12 og 35 mm – for eksempel ved mindre reparationer, udsparinger, lokal opbygning af fald etc.

Forbrug

Planspartling: ca. 1,3 kg pr. m2 pr. mm lagtykkelse.
Ved opretning/planspartling i lagtykkelser i større tykkelser mellem 12 og 35 mm kan der eventuelt tilsættes ekstra sand for minimering af dannelse af svindrevner.

Sandtype, ovntørret
Dosering i 20 kg PlaneMix S12 rapid
Kornstørrelse: 0-2 mm
4 kg
Kornstørrelse: 0-4 mm
6 kg
Kornstørrelse: 0-8 mm
10 kg

Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirsposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
5 kg 0925 5220316
20 kg 0922 1680155

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 37 DS/EN 13813 CT-C30-F7

Alfix PlaneMix S12 Rapid
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Anvendelsestid

Ca. 20 min. ved +20°C

Gangbar

1 time ved +20°C

Topspartling/Belægning

Efter 2 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

25 - 35 N/mm²

Lagring

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Faste underlag af beton med max fugtighed på 95% RF. Gips, keramiske fliser, terrazzo og træ. For nærmere information kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Undergulvet skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens. Overfladeslam eller glatte overflader slibes og støvsuges.
Underlaget primes inden spartling. Anvend Alfix PlaneMixPrimer efter underlagets beskaffenhed.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10 ºC.
Primeren skal være tør inden videre behandling.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 0,2-0,3 liter rent, koldt vand pr. kg pulver afhængig af opgave og ønsket konsistens.
Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring, til blandingen har en klumpfri og smidig konsistens.
Alfix PlaneMix S12 Rapid påføres og forarbejdes let med en glat stålspartel. Forarbejdningstiden er ca. 20 minutter ved +20ºC.
Når spartelmassen begynder at afbinde, kan den formes, glittes eller filtses med fugtig svamp.
Evt. slibning udføres lettest mellem 2-24 timer efter udlægning.

Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 1 mm.

 

Bemærk!
Bland ikke større portioner, end der kan anvendes inden for forarbejdningstiden. Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre svagere styrker.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.
Anvendelse i vådrum kræver efterfølgende beskyttelse med membran.
Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix S12 rapid på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig evt. rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix