PlaneMix S8 rapid

PlaneMix S8 rapid

Standfast universal spartelmasse

  • Til finspartling, udbedring og opretning
  • Til faste underlag af fx beton, keramik og træ
  • Kan tilsættes sand ved større lag end 3 mm
  • Indendørs til vægge og gulve
  • Primerfri på cementunderlag
  • Nem at blande og røre op
  • God konsistens – ruller ikke
  • Gangbar indenfor 1 time
  • Belægningsklar efter 2 timer
  • Lagtykkelser fra 0 - 8 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver. 
Svindkompenseret.
Udlægges manuelt med glat stålspartel.

Forbrug

Planspartling: ca. 1,1 kg/m² pr. mm lagtykkelse.
Ved opretning/planspartling i lagtykkelser over 3 mm kan der tilsættes ekstra sand, afhængig af kornstørrelse.

Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirsposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
5 kg 0915 5386908
20 kg 0910 1240495

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 36 EN DS/EN 13813 CT-C30-F7

Alfix PlaneMix S8 Rapid
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Blandingsforhold

1,9 kg/ltr. (oprørt med vand)

Anvendelsestid

Ca. 20 min. ved +20°C
Ca. 40 min. ved +15°C

Gangbar

1 time ved +20°C

Belægningsklar

Efter 2 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

20 - 30 N/mm²

Bøjningstrækstyrke

7 - 9 N/mm²

Lagring

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Faste underlag af beton med max fugtighed på 95% RF. 

Gips, keramiske fliser, terrazzo og træ.

For nærmere information kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Undergulvet skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam. Evt. fedt/olie og sæberester afrenses med Alfix Grundrens. Overflader med slam eller glatte overflader slibes og støvsuges. Cementbaserede underlag vil herefter være klar til spartling. Andre underlag primes inden spartling. Anvend Alfix PlaneMixPrimer efter underlagets beskaffenhed.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10 ºC.
Primeren skal være tør inden videre behandling.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med ca. 0,28 liter rent, koldt vand pr. kg pulver.
Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring, til blandingen har en klumpfri og smidig konsistens.
Alfix PlaneMix S8 rapid påføres og forarbejdes let med en glat stålspartel.
Forarbejdningstid: Ca. 20 minutter ved +20º C.
Når spartelmassen begynder at afbinde, kan den formes, glittes eller filtses med fugtig svamp.
PlaneMix S8 rapid kan anvendes i lagtykkelser op til 8 mm. Ved større lagtykkelser end 3 mm kan der tilsættes op til 50 % ovntørret sand.
Evt. efterslibning udføres lettest mellem 2-24 timer efter udlægning.

Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 1,5 mm.

 

Bemærk!
Bland ikke større portioner, end der kan anvendes inden for forarbejdningstiden. Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre svagere styrker.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix S8 rapid på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig evt. rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix