PlaneMix 100

PlaneMix 100

Hurtighærdende støbemasse

  • Til støbning, afretning og reparation af undergulve
  • Velegnet til våde rum
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Jordfugtig konsistens
  • Gangbar efter ca. 3 timer
  • Ideel ved renoveringsopgaver
  • Lagtykkelser fra 20-100 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, cementbaseret og svindkompenseret pulver.
Til manuel udlægning.
Kornstørrelse op til 5 mm

Forbrug

Ca. 1700 kg pr. m3

 

Lagtykkelse i mm
Kg pr. m²
20 mm
ca. 35
50 mm
ca. 85
100 mm
ca. 170

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 0902 1680153

Mærkning

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 08 Ydeevne-deklaration nr. 16 DS/EN 13813 CT-C25-F6 Alfix PlaneMix 100 Cementbaseret afretningsmateriale
Brandbarhed A1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamp-permeabilitet NPD
Trykstyrke C25 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    


NPD = No performance determined

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid

Ca. 60 min. ved +20°C

Gangbar

Tidligst efter 3 timer

Belægningsklar vandtætning/fliser

Tidligst efter 4-5 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

25 - 35 N/mm²

Bøjningstrækstyrke

5-7 N/mm²

Vedhæftning

Sammenhængsstyrke ca. 1,5 N/mm²

Lagring

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Beton med eller uden gulvvarme, på eksisterende fliser, terrazzo og træ.
Anvendes med fast forankring eller på glidelag.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam.
Ved underlag, hvor der ønskes fast forankring, kostes/svummes overfladen med en blanding af Alfix PlaneMixPrimer og Alfix PlaneMix 100 i forholdet 1:1.
Svummelaget må ikke tørre op inden videre behandling.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 1,8 - 2,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.
Anvend blandemaskine, tvangsblander eller boremaskine med rørekrog.
Bland grundigt i min. 2 minutter, til der opnås en jordfugtig konsistens.
Alfix PlaneMix 100 udlægges "vådt i vådt" på det svummede underlag og fordeles jævnt.
Efter komprimering afrettes overfladen med retskinne/retholt og pudses sammen.
Om nødvendigt glittes overfladen, så den fremstår glat og lukket.
Udlægning, sammenpudsning og glitning skal udføres i en fortløbende arbejdsgang.
Påbegynd derfor ikke større arealer, end det er muligt at færdiggøre inden for den angivne forarbejdningstid på ca. 60 minutter.

 

Min. lagtykkelse ved fastforankring på beton: ca. 20 mm.
Min. lagtykkelse på glidelag: ca. 40 mm.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til støbemasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give svindrevner.
Undgå at arbejde i direkte sol.
Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix 100 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig eventuelle rester ud i kloaksystemet.

December

Alfix holder juleferie fra tirsdag den 22. december kl. 14 – vi er tilbage igen mandag den 4. januar 2021 - klar til at servicere jer.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix