PlaneMix 100 cement

PlaneMix 100 cement

Hurtig hærdende cement til afretningslag - støbemasse

  • Blandes med sand / grus i forhold 1:4
  • Til støbning og afretning af undergulve
  • Ideel ved renovering
  • Velegnet til våde rum
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Jordfugtig konsistens
  • Gangbar efter ca. 3 timer
  • Lagtykkelser fra 20-100 mm

 Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende og cementbaseret og svindkompenseret pulver.

Forbrug

Ca. 340 kg pr. m3

 

Lagtykkelse i mm
Kg pr. m²
20 mm
ca. 7
50 mm
ca. 17
80 mm
ca. 27

Emballage

18 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
18 kg 0905 1990181

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid

Ca. 60 min. ved +20°C

Gangbar

Tidligst efter 3 timer

Belægningsklar vandtætning/fliser

Tidligst efter 4-5 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

28 døgn 25 - 35 N/mm²

Bøjningstrækstyrke

5-7 N/mm²

Vedhæftning

Sammenhængsstyrke ca. 1,5 N/mm²

Lagring

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Beton med eller uden gulvvarme, på eksisterende fliser, terrazzo og træ.
Anvendes med fast forankring eller på glidelag.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam.
Ved underlag, hvor der ønskes fast forankring, kostes/svummes overfladen med følgende blanding:
Alfix PlaneMix 100 cement blandes med sand 0-4 mm i forholdet 1 del cement og op til 4 dele sand der røres op med Alfix PlaneMixPrimer i forholdet 0,3 liter primer pr. kg pulver.
Svummelaget må ikke tørre op inden videre behandling.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 18 kg PlaneMix 100 cement og 72 kg sand 0 - 4 mm samt 4,5-8 liter vand afhængig af sandets fugtighed. Anvend blandemaskine, tvangsblander eller boremaskine med rørekrog.
Bland grundigt i min. 2 minutter, indtil der opnås en jordfugtig konsistens. Støbemassen udlægges “vådt i vådt” på det svummede underlag og fordeles jævnt. Efter komprimering afrettes overfladen med retskinne/retholt og pudses sammen. Om nødvendigt glittes overfladen, så den fremstår glat og lukket. Udlægning, sammenpudsning og glitning skal udføres i en fortløbende arbejdsgang. Påbegynd derfor ikke større arealer, end det er muligt at færdiggøre indenfor den angivne forarbejdningstid på ca. 1-2 timer.


Min. lagtykkelse ved fastforankring på beton: Ca. 20 mm.
Min. lagtykkelse på glidelag: Ca. 40 mm.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til støbemassen, som er begyndt at afbinde/hærde. Vær opmærksom på, at højere vandtemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give svindrevner.
Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn.
Fliselægning: 12 timer ved +20ºC.
Vandtætning, fliselægning: 24 timer ved +20ºC.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix 100 cement på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix