PlaneMix 80

PlaneMix 80

Hurtighærdende og -tørrende støbemasse

  • Til støbning af gulve på træ, råbeton eller terrazzo.
  • Til fast forankring eller svømmende konstruktioner
  • MK-godkendt til vådrumsgulve på træbjælkelag
  • Indendørs anvendelse
  • Gangbar efter 3 timer
  • Klar til tætte belægninger efter 24 timer
  • Ideel ved opgaver der kræver hurtig belastning
  • Velegnet til gulvvarme
  • Lagtykkelser fra 20 - 80 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtighærdende, cementbaseret og svindkompenseret pulver.
Til manuel udlægning.
Kornstørrelse op til 5 mm.

Forbrug

Ca. 1700 kg pr. m3

Lagtykkelse i mm
Kg pr. m²
20 mm
ca. 35
50 mm
ca. 85
80 mm
ca. 135

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 0852 1680151

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 08 Ydeevne-deklaration nr. 15 DS/EN 13813 CT-C40-F6 Alfix PlaneMix 80 Cementbaseret afretningsmateriale
Brandbarhed A1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamp-permeabilitet NPD
Trykstyrke C40 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    


NPD = No performance determined

Afprøvninger

MK Godkendelse 7.21/1700

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid

Ca. 45 min. ved +20°C

Gangbar

Tidligst efter 3 timer

Belægningsklar vandtætning/fliser

Tidligst efter 4 timer

Belægningsklar tætte belægninger

Tidligst efter 24 timer

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke 28 døgn

40 - 45 N/mm²

Bøjningstrækstyrke

5 - 7 N/mm²

Vedhæftning

Sammenhængsstyrke ca. 1,5 N/mm²

Lagring

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Trækonstruktioner opbygget på eksisterende bjælkelag efter Alfix temainfo SBi 252 - Betongulv med PlaneMix 80.
Beton, eksisterende fliser eller terrazzo med fast forankring eller til svømmende gulv på glidelag.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt rengjort for støv, fedt og cementslam.
Konstruktion med træbjælkelag, se Alfix Temainfo SBi 252 - Betongulv med PlaneMix 80.
Ved underlag, hvor der ønskes fast forankring, kostes/svummes overfladen med Alfix PlaneMix 80 oprørt med Alfix PlaneMixPrimer i forholdet 1:1.
Svummelaget må ikke tørre op inden videre behandling. Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 1,8 – 2,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pulver. Anvend blandemaskine, tvangsblander eller boremaskine med rørekrog. Bland grundigt i min. 2 minutter, til der opnås en jordfugtig konsistens.
Alfix PlaneMix 80 udlægges “vådt i vådt” på det svummede underlag og fordeles jævnt.
Efter komprimering afrettes overfladen med retskinne/retholt og pudses sammen.
Om nødvendigt glittes overfladen, så den fremstår glat og lukket. Udlægning, sammenpudsning og glitning skal udføres i en fortløbende arbejdsgang.
Påbegynd derfor ikke større arealer, end det er muligt at færdiggøre indenfor den angivne forarbejdningstid
på ca. 1 time.
Min. lagtykkelse ved fastforankring på beton: Ca. 20 mm.
Min. lagtykkelse på glidelag: Ca. 40 mm.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til støbemasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give svindrevner.
Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn.

Anvendelse i vådrum kræver efterfølgende beskyttelse med membran.

Vandtætning og fliselægning: 4-6 timer ved +20ºC.
Tætte belægninger: 24 timer ved +20ºC.
Overspartling: Kan udføres med f.eks. Alfix PlaneMix S8 rapid eller
Alfix PlaneMix S12 rapid efter 4-6 timer.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix 80 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig eventuelle rester ud i kloaksystemet.

December

Alfix holder juleferie fra tirsdag den 22. december kl. 14 – vi er tilbage igen mandag den 4. januar 2021 - klar til at servicere jer.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix