2K Tætningsmasse

2K Tætningsmasse
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Til effektiv vandtætning under fliser
  • Til montering af Alfix Banemembran
  • ETA godkendt til vådrum
  • Opfylder nationale danske krav
  • Velegnet til kældervægge, balkoner og terrasser
  • Til bassiner med indtil 15 m vanddybde
  • Kan anvendes til underlag med restfugt
  • Hurtigtørrende og revneoverbyggende
  • Godkendt til radonsikring

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Alfix 2K Tætningsmasse består af 2 komponenter:
- Alfix 2K Binder, polymerdispersion
- Alfix Quick Cement

Leveres i standard grå eller hvid.

Forbrug

Til vandtætning i vådrum samt udendørs: Ca. 1,2 - 1,5 kg/m² svarende til 1 mm lagtykkelse.
Til montering af Banemembran: Ca. 500 g/m².
Til vandtætning af bassiner/kældervægge: Ca. 2,5 kg/m².

Emballage

4 kg og 10 kg plastspande.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
4 kg 5354 1321243
10 kg 5350 1321244
10 kg hvid 5360 1405205

Forseglinger

Omkring gulvafløb anvendes selvklæbende Alfix Afløbsmanchet. Husk at fjerne eventuel klemring.
I overgang mellem væg og gulv, hjørnesamlinger anvendes selvklæbende Alfix Seal-Strip tætningsbånd eller Alfix Armeringsvæv monteret i Alfix 2K Tætningsmasse.
Til forstærkning af revner og samlinger anvendes Alfix Armeringsvæv monteret i Alfix 2K Tætningsmasse.
Omkring installationer anvendes Alfix rørmanchetter.

Mærkning


1073
Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com

10
1073-CPR-314-1
14
1073-CPR-314-3
Alfix 2K

ETA-09/0047
ETA-11/0501

Ydeevnedeklaration nr. 18

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 18

EN 14891:2012
Alfix 2K Cementbaseret tætningsmasse Inden- og udendørs anvendelse.
EN14891: CM O1P

Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter lagring i kalkvand ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 0,5 N/mm² Vandtæthed Tæt, ≤ 20 g vægtforøgelse
Vedhæftningsstyrke efter lagring i klorvand ≥ 0,5 N/mm² Revneoverbygning ved normaltemperatur ≥ 0,75 mm
Revneoverbygning ved lav temperatur -5 °C ≥ 0,75 mm Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com

Afprøvninger

ETA (Europæisk Teknisk Vurdering) i henhold til ETAG 022 del 1 og 2.
EN 14891:2012
Test af radontæthed, Saarland University, D-66421 Homburg

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +30°C

Densitet

1,2 - 1,3 kg/liter

Anvendelsestid

Ca. 2 timer

Tørretid

Første lag: Ca. 1 time ved +20°C.
Andet lag: Ca. 6 timer

Flisemontering

Normalt efter ca. 6 timer efter påføring af sidste lag.

Hærdetid

14 døgn ved +20°C

Trækstyrke, beton

0,8 - 1,2 N/mm²

Temperaturbestandighed

+60°C

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit under stabile temperaturforhold bedst mellem 10-25°C. Store temperaturudsving kan medføre klumpdannelse i binderdel.

Brugsanvisning

Underlag

Puds, 2 døgn.
Beton, lagtykkelse større end 100 mm, 14 døgn, max. 90% RF.
Letklinkerbeton, max. fugtindhold 8%.
Porebeton.
Betonafretningslag max. lagtykkelse 100 mm, min. 2 døgn, max. 95% RF.
Eksisterende fliser og terrazzo.
Krydsfiner (kun gulv), fugtindhold 7-12%.
Gipspuds, vådrumsgips-, fibergips- og kalciumsilikatplader og Glasroc H Ocean.
Vådrumsplader af cement, som f.eks. Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel.
Polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade som f.eks. Wediboard, Jackoboard og Luxplader.

Forbehandling

Underlaget skal være overflade- eller hvidtørt, bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam samt fri for gennemgående revner, udblomstringer og forskallingsolie.


Ikke-fugtfølsomme underlag
Puds, murværk, porebeton, beton, letklinkerbeton, betonafretningslag samt vådrumsplader af cement og polystyren
primes med Alfix PlaneMixPrimer eller Alfix VådrumsPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:1.
Eksisterende flisebeklædninger og terrazzo skal ikke primes men rengøres med Alfix Grundrens.
Overfladen er herefter klar til påføring af Alfix 2K Tætningsmasse.


Fugtfølsomme underlag
Vådrumsgipsplader: Primning 2 gange med Alfix VådrumsPrimer ufortyndet vil sikre en tilstrækkelig fugtbeskyttelse af ydervægge med skeletkonstruktion. Påføres med pensel eller rulle til fuld dækning.
Gipspuds/fibergipsplader: Primes 2 gange med Alfix VådrumsPrimer, der påføres med pensel eller rulle til fuld dækning.
Første gang fortyndes med vand i forholdet 1:3. Anden gang ufortyndet.
Krydsfinér (kun gulv): Primes 2 gange med Alfix VådrumsPrimer, der påføres med pensel eller rulle til fuld dækning.
Første gang fortyndes med vand i forholdet 1:3. Anden gang ufortyndet.


Alfix folie system
Underlag primes for at regulere sugeevnen f.eks. Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand 1:6.

Brugsanvisning

Alfix 2K Binder og Alfix Quick Cement blandes med rørekrog på boremaskine til en glat blanding uden klumper.
Ved oprøringen drysses cementen i binderen.
Oprøring af delmængde: Blandingsforhold: 3 dele binder til 1 del cement efter vægt eller volume.
Forarbejdningstid: Ca. 2 timer.
Tætningsmassen påføres underlaget som et heldækkende porefrit spartellag.
I vådrum anvendes ca. 1,5 kg/m².
I bassiner og på kældervægge anvendes ca. 2,5 kg/m².
Arbejdet udføres bedst med spartel i 2-3 omgange. Første påføring som et tyndt, porefyldende lag. Ved efterfølgende påføring benyttes en 4 x 4 mm tandspartel. Overfladen glittes herefter med spartelens glatte side.
Tætningsmassen smøres helt ind over forseglinger.
Tørretid efter første lag: ½ - 1 time.
Tørretid efterfølgende lag: Ca. 6 timer.
Ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed er tørretiden max. 24 timer.
I bassiner anvendes kun Alfix 2K Tætningsmasse i standard grå.

Alfix folie system
Tilsæt op til 5% vand i tætningsmassen og påfør med tandspartel eller rulle for montering af banemembran.


Flisemontering
Montering af fliser udføres med Alfix LetFix, Alfix LetFix Universal, Alfix ProFix eller Alfix CombiFix afhængig af underlag og flise.


Bemærk
Materialer og underlag bør have samme temperatur. Under arbejdet må tætningsmassen ikke udsættes for kraftig varme eller træk. Vær opmærksom på, at højere temperatur afkorter åben- og afbindingstiden. Større lagtykkelser end 2 mm medfører risiko
for revnedannelse.

Rengøring

Værktøjet rengøres med vand inden hærdning/tørring.
Indtørret tætningsmasse fjernes mekanisk.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix