2K Tætningsmasse

2K Tætningsmasse

Til vandtætning af underlag inden montering af fliser.
ETA godkendt i.h.t. Etag 022

  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Revneoverbyggende
  • Godkendt til vådrum
  • Bassiner indtil 15 m vanddybde
  • Velegnet til kældervægge, balkoner og terrasser
  • Hurtigtørrende
  • Smidig og let bearbejdelig
  • Godkendt til radonsikring

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Alfix 2K Tætningsmasse består af 2 komponenter:
- Alfix 2K Binder, polymerdispersion
- Alfix Quick Cement

Leveres i standard grå eller hvid.

Forbrug

Ca. 1,2 - 1,5 kg/m² pr. mm tørfilmlagtykkelse.

Emballage

4 kg og 10 kg plastspande.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
4 kg 5354 1321243
10 kg 5350 1321244
10 kg hvid 5360 1405205

Forseglinger

Til forsegling omkring gulvafløb anvendes selvklæbende Alfix Afløbsmanchet. Husk at fjerne eventuel klemring.

I overgang mellem væg og gulv, hjørnesamlinger og omkring installationer monteres selvklæbende Alfix Seal-Strip tætningsbånd.

Alternativt til Alfix Seal-Strip tætningsbånd kan anvendes Alfix Armeringsvæv. Montering af Alfix Armeringsvæv foretages med Alfix 2K Tætningsmasse.

Til overbygning af revner og forstærkning af samlinger anvendes Alfix Armeringsvæv. Montering af Alfix Armeringsvæv foretages med Alfix 2K Tætningsmasse.

Mærkning


1073
Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com

10
1073-CPR-314-1
14
1073-CPR-314-3
Alfix 2K

ETA-09/0047
ETA-11/0501

Ydeevnedeklaration nr. 18

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 18

EN 14891:2012
Alfix 2K Cementbaseret tætningsmasse Inden- og udendørs anvendelse.
EN14891: CM O1P

Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 0,5 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter lagring i kalkvand ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 0,5 N/mm² Vandtæthed Tæt, ≤ 20 g vægtforøgelse
Vedhæftningsstyrke efter lagring i klorvand ≥ 0,5 N/mm² Revneoverbygning ved normaltemperatur ≥ 0,75 mm
Revneoverbygning ved lav temperatur -5 °C ≥ 0,75 mm Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com

Flisemontering

Montering af fliser udføres med Alfix LetFix, Alfix LetFix Universal, Alfix ProFix eller Alfix CombiFix, afhængig af underlag og flise.

Afprøvninger

ETAG 022 del 1 og 2.
Alfix 2K Tætningsmasse i standard grå opfylder endvidere krav til anvendelse i bassiner ift. de tyske prøvningsretningslinjer:
”Testprincipper for meddelelse af et generelt prøvningscertifikat fra byggemyndighederne for tætningsmaterialer i kombination med fliser og pladebelægninger – del 1: Komposit-tætningssystemer til flydende udlægning.“ Udgave februar 2008.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +30°C

Densitet

1,2 - 1,3 kg/liter

Anvendelsestid

Ca. 2 timer

Tørretid

Første lag: Ca. 1 time ved +20°C.
Andet lag: Ca. 6 timer

Flisemontering

Normalt efter ca. 6 timer efter påføring af sidste lag.

Hærdetid

14 døgn ved +20°C

Trækstyrke, beton

0,8 - 1,2 N/mm²

Temperaturbestandighed

+60°C

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit under stabile temperaturforhold bedst mellem 10-25°C. Store temperaturudsving kan medføre klumpdannelse i binderdel.

Brugsanvisning

Underlag

Puds, 2 døgn.
Beton, 14 døgn, max. 90% RF.
Letklinkerbeton, max. fugtindhold 8%.
Porebeton.
Afretningslag, min. 2 døgn.
Eksisterende fliser og terrazzo.
Krydsfiner (kun gulv), fugtindhold 7-12%.
Gipspuds, vådrumsgips-, fibergips- og kalciumsilikatplader og Glasroc Hydro.
Vådrumsplader af cement, som f.eks. Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit UniCo og Internit VR.
Polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade som f. eks. Wediboard, Jackoboard og Luxplader.

Forbehandling

Underlaget skal være overflade- eller hvidtørt, bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam samt fri for gennemgående revner, udblomstringer og forskallingsolie.

 

Ikke-fugtfølsomme underlag
Puds, murværk, porebeton, beton, letklinkerbeton, betonafretningslag samt vådrumsplader af cement og polystyren
primes med Alfix PlaneMixPrimer eller Alfix VådrumsPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:1.
Kalciumsilikatplader primes 2 gange med Alfix VådrumsPrimer. Første gang fortyndet med vand i forholdet 1:3. Anden
gang ufortyndet.
OBS: Hvis kalciumsilikatpladerne er opsat med bagvedliggende plastfolie primes kun én gang, fortyndet med vand i
forholdet 1:3.


Fugtfølsomme underlag
Vådrumsgipsplader.
Primning 2 gange med Alfix VådrumsPrimer vil sikre en tilstrækkelig fugtbeskyttelse af ydervægge med skeletkonstruktion.


Alle overflader primes med Alfix VådrumsPrimer, der påføres med pensel eller rulle til fuld dækning.
Gipspuds/fibergipsplader.
Primes 2 gange med Alfix VådrumsPrimer, der påføres med pensel eller rulle til fuld dækning.
Første gang fortyndes med vand i forholdet 1:3.
Anden gang ufortyndet.


Krydsfinér (kun gulv).
Primes 2 gange med Alfix VådrumsPrimer, der påføres med pensel eller rulle til fuld dækning.
Første gang fortyndes med vand i forholdet 1:3.
Anden gang ufortyndet.
Eksisterende flisebeklædninger og terrazzo rengøres med Alfix Grundrens.
Overfladen er herefter klar til påføring af Alfix 2K Tætningsmasse.

Brugsanvisning

Alfix 2K Binder og Alfix Quick Cement blandes med rørekrog på boremaskine til en glat blanding uden klumper. Ved oprøringen drysses cementen i binderen.
Forarbejdningstid: Ca. 2-3 timer.
Tætningsmassen påføres underlaget som et heldækkende porefrit spartellag.
I vådrum skal forbruget være 1,2-1,5 kg/m².
I bassiner og på kældervægge anvendes ca. 2,5 kg/m².
Arbejdet udføres bedst med spartel i 2-3 omgange. Første påføring som et tyndt, porefyldende lag. Ved efterfølgende påføring benyttes en 4 x 4 mm tandspartel. Overfladen glittes herefter med spartelens glatte side.
I vådrum smøres tætningsmassen helt ind over armeringsvæv, Seal-Strip tætningsbånd og afløbsmanchet.
I bassiner anvendes Alfix 2K Tætningsmasse i standard grå og Alfix VT-Tætningsbånd, som oversmøres med tætningsmasse.


Tørretid efter første lag: ½ - 1 time.
Tørretid efterfølgende lag: Ca. 6 timer.
Ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed er tørretiden max. 24 timer.

 

Bemærk:
Oprøring af delmængde: Blandingsforhold: 3 dele binder til 1 del cement efter vægt eller volume. Afmål fx 0,5 liter cement og 1,5 liter binder i en ren spand af passende størrelse og bland med rørekrog på boremaskine til en glat blanding.
Materialer og underlag bør have samme temperatur. Under arbejdet må tætningsmassen ikke udsættes for kraftig varme eller træk.
Større lagtykkelser end 2 mm medfører risiko for revnedannelse.

Rengøring

Værktøjet rengøres med vand inden hærdning/tørring.
Indtørret tætningsmasse fjernes mekanisk.

Julehilsen 2018

Se Alfix Julehilsen

Læs også december måneds nyhedsbrev!

 

 

Læs mereSe vores nyheder her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix