FlexBinder

FlexBinder
  • Til oprøring i Alfix fliseklæbere
  • Som 2 komponent fleksibel klæber, S2
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Som 2 komponent rullebar hæfteprimer
  • Stor vedhæftning til epoxy, træ og stål
  • Velegnet på bassinkanter med PVC-folie
  • Egnet til natursten og storformatfliser
  • Lagtykkelse op til 5 mm

Produkt facts

Produkt

Polymerdispersion

Forbrug

Til oprøring i fliseklæber: Som fleksibel klæber: 0,15 – 0,20 liter binder pr. kg fliseklæber. Blandingsforhold binder/vand 1:1. Som fleksibel ”S2” klæber: 0,25-0,30 liter binder pr. kg fliseklæber. Blandingsforhold binder/vand 3:1.
Til kontaktlag eller hæfteprimer: Som kontaktlag, spartelkonsistens: 0,35-0,40 liter binder pr. kg fliseklæber. Oprøres med koncentreret binder.
Som hæfteprimer, rullebar konsistens: 0,25- 0,30 liter binder pr. kg fliseklæber.
Blandingsforhold binder/vand 1:1.

Emballage

2,5 liter og 10 liter plastdunke.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
2,5 ltr. 5125 1574979
10 ltr. 5120 1574987

Afprøvninger

Trækstyrkeprøvning efter EN 12004

Henvisninger

Produktinfo for:
• Alfix Grundrens
• Alfix LetFix
• Alfix LetFix less dust
• Alfix LeFix Universal
• Alfix ProFix
• Alfix CombiQuickFix
• Alfix NormalFix
• Alfix QuickFix premium
Sikkerhedsdatablad

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

Ca. 1,03 kg/ltr.

Åbentid

Ca. 30 minutter

Anvendelsestid

1 - 2 timer *)

Gangbar/fugning

Efter 48 timer ved +20°C *)

Fuldt belastbar

Efter 14 døgn ved +20°C *)

Trækstyrke, beton

1,5 - 2,5 N/mm²

Trækstyrke, spånplade

0,60 N/mm² (brud i underlag)

Trækstyrke, vinyl

1,0 - 1,5 N/mm²

Lagring

Frostfrit min. 12 måneder i uåbnet emballage

 

*) Afhængig af den valgte fliseklæber

Brugsanvisning

Underlag

Nystøbt beton, 14 døgn, max. 90% RF.
Cementafretningslag, min. 2 døgn.
Træplader på gulv i tørre rum, fugtindhold 7-12%.
Træplader på gulv i våde rum med Alfix tætningsmasse.
Epoxy belægninger, PVC-folie, vinyl og stålplader.
Bemærk at Ikke alle underlag er egnet udendørs eller til stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være rengjort for støv, fedt, cementslam og udblomstringer samt fri for gennemgående revner.
Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens. Vinyl og epoxy ruslibes/matteres. Stålplader
rustbeskyttes. Rustfrit stål affedtes.

Brugsanvisning

Oprøring i fliseklæber: Alfix FlexBinder blandes med rent vand i forholdet 1:1 og oprøres i:
Alfix LetFix, Alfix LetFix Universal, Alfix NormalFix, Alfix ProFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium. Mængden af flexbinder/vand justeres efter konsistens som vægklæber eller letflydende gulvklæber. For at opnå CE klassificering som S2 klæber anvendes 2 dele binder til 1 del vand til oprøring.
Kontaktlag eller hæfteprimer: På glatte eller tætte underlag udføres et kontaktlag med glat spartel af Alfix NormalFix, Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium oprørt med koncentreret Alfix FlexBinder. Tykkelse: Max. 1 mm. Tørretid: 1-2 døgn.
På vinyl (ikke bassin), stål, og epoxybelægninger kan alternativt udføres hæfteprimer i rullebar konsistens: Alfix FlexBinder blandes med vand i forholdet 1:1 og oprøres med ca. 0,5 liter pr. kg Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium. Tykkelse: Max. 1 mm. Tørretid: 1-2 døgn.


Bemærk!
Eventuel gulvvarme skal være lukket.
Der må ikke tilsættes ekstra vand eller flexbinder til klæber, som er begyndt at afbinde. Bindertilsætning forøger vedhæftningen, vær derfor særlig opmærksom ved afrensning af fliser og værktøj. Afbindingstiden vil normalt være længere end for en tilsvarende vandoprørt klæber.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand inden afbinding.
Indtørret Alfix FlexBinder fjernes mekanisk eller med et opløsningsmiddel, f.eks. acetone.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix